Argesis - Studii și Comunicări, XVII, 2008, seria Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbița (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu) Arheologie, istorie antică 9-19 română
DUMITRESCU, Ion (autor) , MIROIU, Marius (autor) Rezultatele supravegherii arheologice de la Valea Stânii - punctul - Vărzărie" Arheologie, istorie antică 21-37 română
MIHAI, George (autor) , NEGRU, Mircea (autor) Raport privind cercetările arheologice de la Romula, compania din anul 2006 Arheologie, istorie antică 39-51 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) De la "Jidova" la "Jidava" și înapoi sau despre avatarurile unui microtoponim arheologic Arheologie, istorie antică 53-68 română
BICA, Ion (autor) Atitudinea împăratului Constantin cel Mare (306-337) față de păgânism Arheologie, istorie antică 69-74 română
VERGATTI, Radu (autor) Orașul Câmpulung și primii Basarabi Istorie medievală 75-79 română
NEAGOE, Claudiu (autor) Considerații privind raporturile dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă din Câmpulung Muscel în secolele XIII-XIV Istorie medievală 81-89 română
OPREA, Radu (autor) Câțiva mari dregători din sfatul domnesc al lui Vlad Țepeș Istorie medievală 91-97 română
REZACHEVICI, Constantin (autor) Matiaș Corvin și înrudirile sale prin alianță cu neamul domesc al lui Basarab I din Țara Românească Istorie medievală 99-106 română
OPREA, Radu (autor) Albu Vistier (cca 1460-1510)și înrudirea sa cu vechile neamuri ale boierilor argeșeni de pe Valea Topologului Istorie medievală 107-114 română
DINA, Teodor (autor) Un manuscris slavon din Biserica Sf. Nicolae" din Piscani, județul Argeș în colecția Mănăstirii Bistrița-Vâlcea Istorie medievală 115-122 română
RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Mănăstirea Argeș în secolul al XVII-lea. Podgoriile și vinăriciul Istorie medievală 123-135 română
DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Mănăstirea Valea (Țițești-Argeș) și influența ei asupra locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada 1623-1863 Istorie medievală 137-144 română
CIOFLAN, Teodor (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) , MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae li Sf. Pantelimon din Pitești Istorie medievală 145-164 română
ȚÎNȚĂREANU, Alexandra (autor) Consemnări despre posesiunile funciare și imobiliare ale serdarului Marin Butculescu Istorie medievală 165-172 română
PĂDURARU, Marius (autor) Din trecutul poștei Țării Românești în perioada regulamentară. Înființarea stațiilor de poștă de la Utlueni și Șerboeni, județul Teleorman (iulie-august 1833) Istorie Modernă şi Contemporană 173-190 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Biserici și școli protestante la Pitești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie Modernă şi Contemporană 191-204 română
CHISTOL, Aurelian (autor) Aspecte legate de activitatea lui I.C. Brătianu în fruntea Ministerului Lucrărilor Publice (31 martie 1897 - 30 martie 1899) Istorie Modernă şi Contemporană 205-216 română
GIUGEA, Daniela (autor) Aspecte privind băncile din Câmpulung și relația lor cu orașul în prima jumătate a secolului XX Istorie Modernă şi Contemporană 217-222 română
CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Contracte de arendare încheiate între proprietarii de moșii și arendații din județul Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 223-242 română
PINTILIE, Dan (autor) Societatea de Petrol "Govora" 1921-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 242-255 română
MOTREANU, Valentin (autor) Aspecte privind unele lucrări edilitate în Pitești, 1928-1938 Istorie Modernă şi Contemporană 257-264 română
PINTILIE, Dan (autor) Informații privind aprovizionarea populației județului Argeș în perioada 1941-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 265-270 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Alegeri episcopale la Argeș în 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 271-276 română
NOVAC, Vasile (autor) Generalul de brigadă Georgescu V. Ioan Istorie Modernă şi Contemporană 277-292 română
DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Armata roșie și județul Argeș în anii 1944-1947 Istorie Modernă şi Contemporană 293-304 română
STANCIU, Cezar (autor) În spatele ușilor închise. Dispute româno-maghiare în anii 1957-1961 Istorie Modernă şi Contemporană 305-319 română
VERGATTI, Radu (autor) Nicolae Spătarul Milescu, un diplomat român istoria culturii, personalităţi 321-342 română
LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Din viața tipografului Ștefan Rassidescu, Fârșerotul istoria culturii, personalităţi 343-358 română
CRĂCIUN, Mircea (autor) 150 de ani de la nașterea lui Ion Posescu (1858-1951) o personalitate marcantă a orașului Pitești și a județului Argeș istoria culturii, personalităţi 359-372 română
CRUCEANĂ, Paul (autor) George I. Ionescu-Gion - 151 de ani de la naștere și 104 ani de la moarte istoria culturii, personalităţi 373-380 română
OPRESCU, Carmen (autor) Petre Ispirescu, vilegiaturist la Câmpulung în 1884 istoria culturii, personalităţi 381-390 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Gheorghe I. Brătianu, contribuții biografice istoria culturii, personalităţi 391-394 română
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Un reper istoriografic și semnificațiile sale: BCMI, 1/1908 ( în chestiunea restaurării Bisericii Domnești din Argeș) istoria culturii, personalităţi 395-400 română
ROBEA, Mihail (autor) Dumitru I. Mihalache istoria culturii, personalităţi 401-424 română
APOSTOLACHE, Zoe (autor) Pitești-Ploiești interferențe muzeale în secolele XIX și XX istoria culturii, personalităţi 425-428 română
GUGIU, Cornel (autor) Influența literaturii culte în mediul rural istoria culturii, personalităţi 429-434 română