Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, 2009, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-10 română, engleză
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian (autor) Scurtă notă cu privire la un ac de bronz din colecțiile Muzeului Național de Antichități Arheologie, istorie antică 11-16 română
articol de periodic VELCESCU, Leonard (autor) Importanța reprezentărilor sculpturale de daci din forul lui Traian (Roma), pentru cultura română Arheologie, istorie antică 17-52 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Începuturile cercetărilor arheologice în Argeș și Muscel (sec. XVII-XIX) Arheologie, istorie antică 53-66 română
articol de periodic MOȚEI, Mary-Claudia (autor) Restaurarea pieselor ceramice provenite din săpăturile sistematice de la Hărman, județul Brașov, campaniile 2005-2007 Arheologie, istorie antică 67-74 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Din nou despre începuturile Cetății Poienari Istorie medievală 75-81 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) O importantă informație despre vlahii (românii) din teritoriile nord-dunărene (prima jumătate a secolului al XIV-lea) în opera istoricului bizantin Ion Cantacuzino Istorie medievală 83-88 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Radu I Vv. Și scaunul domnesc din Argeș. Repere din istoriografie Istorie medievală 89-114 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Noi interpretări privind datarea bătăliei de la Rovine Istorie medievală 115-119 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Considerații noi privitoare la bâlciul sau "sborul de la Sf. Ilie" din Câmpulung-Muscel (sec. XIV-XVIII) Istorie medievală 121-126 română
articol de periodic OPREA, Radu (autor) Despre un reprezentant de seamă al patriciatului sașilor câmpulungeni din veacul al XV-lea Istorie medievală 127-132 română
articol de periodic OPREA, Radu (autor) Ascensiunea politică a boierilor Craiovești în veacul al XV-lea Istorie medievală 133-142 română
articol de periodic PALADE, Lucian (autor) Relațiile Drăculeștilor cu boierimea în veacul al XV-lea Istorie medievală 143-149 română
articol de periodic STANCIU, Ionuț (autor) Aspecte din istoria culturală și artistică a orașelor Târgoviște și București (secolele XV-XVII) Istorie medievală 151-159 română
articol de periodic ZAHARIA, Nicolae (autor) Fapta lui Mihai Viteazul și atitudinea Poloniei față de aceasta Istorie medievală 161-166 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Cercetările arheologice de la Schitul Bascovele, comuna Cotmeana, județul Argeș (campania iulie - august 2009) Istorie medievală 167-183 română
articol de periodic SOARE ANCUȚA, Elena (autor) Ctitori și ținutele lor oglindite în tablourile votive din bisericile orașului Topoloveni Istorie medievală 185-192 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Arc peste timp - 465 de ani de la moartea lui Vlaicu Piscanul Istorie medievală 193-203 română
articol de periodic DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Neamul moșneanului piscăneni Istorie medievală 205-214 română
articol de periodic DIACONESCU, Gabriela-Carmen (autor) Percepția și mentalitatea populației din țările române în evul mediu față de fenomenele naturale Istorie medievală 215-218 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Municipiul Pitești - Evoluția ansamblului Istorie Modernă şi Contemporană 219-226 română
articol de periodic VITAN, Ion (autor) Moșia Slobozia-Mălineasca din județul Argeș, propietatea Academiei Române Istorie Modernă şi Contemporană 227-231 română
articol de periodic POPESCU, Cornel (autor) Informații necunoscute din presa bucureșteană în perioada ocupației germane 1916-1918 Istorie Modernă şi Contemporană 233-236 română
articol de periodic CHIRIȚĂ, Mihai (autor) , STOICA, Leontin (autor) Situația sanitară din Bucovina în perioada noiembrie 1918 - august 1919 Istorie Modernă şi Contemporană 237-242 română
articol de periodic DOGIOIU, Luminița (autor) Evoluția învățămîntului la Pitești în perioada interbelică (1919-1939) Istorie Modernă şi Contemporană 243-254 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Relații romano-italiene în timpul guvernării Gogo-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938) Istorie Modernă şi Contemporană 255-265 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Activitatea culturală din județul Argeș în perioada 1941-1944 în amintirile fostului prefect de Argeș - Constantin C. Popescu Istorie Modernă şi Contemporană 267-274 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Despre o acțiune de comando aerian în Italia Istorie Modernă şi Contemporană 275-276 română
articol de periodic PREDA, Simona (autor) Omul nou sovietic. Pavel Morozov - Pionierul 001 Istorie Modernă şi Contemporană 277-281 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Contribuții la cunoașterea unor pașoptiști musceleni, frații Turnavitu istoria culturii, personalităţi 283-286 română
articol de periodic MASCHIO, Romeo (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Mauriciu Blank (1848-1929) un bancher piteștean pe nedrept utitat istoria culturii, personalităţi 287-293 română
articol de periodic CÎRJAN, Marius (autor) Generalul Scarlat Panaitescu (1865-1938) personalitate a războiului de reîntregire națională) istoria culturii, personalităţi 295-305 română
articol de periodic DEJAN, Octavian (autor) Gheorghe D. Anghel și lăutarii din comuna Urluiești, județul Argeș istoria culturii, personalităţi 307-309 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Colonelul Herișanu N. Nicolae istoria culturii, personalităţi 311-320 română
articol de periodic DEMETER, Gabriel (autor) Vecinătăți pe Valea Secașelor. Comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu istoria culturii, personalităţi 321-329 română
articol de periodic ȘTEFAN, Ion (autor) Repere istorice comune: Câmpoulung Muscel - Bădeștii de Muscel istoria culturii, personalităţi 331-340 română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Colindatul din ajunul Crăciunului în Valea Vâlsanului-Argeș istoria culturii, personalităţi 341-349 română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Scheiul și Scheienii din Câmpulung Muscel văzuți prin caleodoscop istoria culturii, personalităţi 351-357 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgilu (autor) Ion Popescu-Argeșel (1935-2004) In memoriam 359-368 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) Corneliu Tamaș (1933-2008) In memoriam 369-370 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Paul Dicu (1926-2008) In memoriam 371-372 română
articol de periodic TRÎMBACIU, Ștefan (autor) Pârnuță Gheorghe (1915-2009) In memoriam 373-376 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Ion Nania (1934-2009) In memoriam 377-380 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Settlement types and enclosures in the Gumelnița culture - Ștefan C. Recenzii şi note bibliografice 381-383 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Cronologia perioadei timpurii a celui de-a doua epocă a fierului (sec. V-III a. Chr,) între Carpați, Nistru și Balcani - Măndescu Dragoș Recenzii şi note bibliografice 385-387 română
articol de periodic ISĂROIU, Ion (autor) Muzică și societate în Țara Românească și Moldova (1550-1830) Recenzii şi note bibliografice 389-391 română
articol de periodic UNGUREANU, George (autor) Comuna Bârla, județul Argeș. Studiu monografic - Păduraru M., Chistol Aurelian Recenzii şi note bibliografice 393-396 română
articol de periodic STAN, Apostol (autor) Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno-bulgare (1919-1940) - Ungureanu G. Recenzii şi note bibliografice 397-400 română
articol de periodic MÂȚĂ, Cezar (autor) AURELIAN CHISTOL, România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu (1934-1937), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2007, 680 p. Recenzii şi note bibliografice 401-402 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Schimbul de populație romăno-bulgar. Implicațiile asupra romanilor evacuați. Documente (1940-1948) - Coman V., Grigore Nicoleta Recenzii şi note bibliografice 403-404 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Gherman Pântea între mit și realitate - Constantin Ion Recenzii şi note bibliografice 405-406 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Adina Berciu-Drăghicescu(coord.), „Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial”, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010, 323 p. Recenzii şi note bibliografice 407-408 română