Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIV, 2020


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TULUGEA, Claudiu (autor) Statuetă antropomorfă din os din colecțiile Muzeului Județean ,,Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea // Anthropomorphic bone statuette from the collections of the"Aurelian Sacerdoțeanu" History Museum of Vâlcea County Arheologie / Archaeology 9-16 română
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) , TERTECI, Carol (autor) , HEROIU, Andrei (autor) Contribuții la sfârșitul epocii bronzului în nord-estul Olteniei. Așezarea de la Zătreni, punct La Peșceana // Contributions to the End of the Bronze Age in Northeastern Oltenia Arheologie / Archaeology 17-60 română
articol de periodic BORANGIC, Cătălin (autor) Pumnalul de tip sica de la Brăneț, Olt // The sica-type dagger from Brăneț, Olt Arheologie / Archaeology 61-73 română
articol de periodic ECATERINESCU, Drago-Ionuț (autor) Istoria cărții vâlcene. Centrul de la Govora // The History of Vâlcea Book. Govora Center ISTORIE / HISTORY 74-91 română
articol de periodic OANE, Sorin (autor) Țărănimea vâlceană în politica românească interbelică // Valcea peasantry in Romanian Interwar Policy ISTORIE / HISTORY 92-120 română
articol de periodic BEU, Liliana (autor) Ștefan Drăghicescu – ostaș credincios al partidului național liberal și deputat al țăranilor // Ștefan Drăghicescu – faithful soldier of the national liberal party and deputy of the peasants ISTORIE / HISTORY 121-140 română
articol de periodic MOROIANU, Dan (autor) Crucea Roșie Română între 1876-1947 // The Romanian Red Cross between 1876-1947 ISTORIE / HISTORY 142-152 română
articol de periodic BURLUȘEANU, Mioara (autor) Date despre minoritatea evreiască din Pitești // Data about the Jewish minority in Pitești ISTORIE / HISTORY 153-160 română
articol de periodic HERBEL, Rodica Gabriela (autor) Biserica de lemn din satul Cioponești, comuna Stănești // The wooden church from Cioponești village, Stănești commune ISTORIE / HISTORY 161-169 română
articol de periodic LUNGOCI, Sabin (autor) Casa memorială „Elena Farago” // „Elena Farago” Memorial House ISTORIE / HISTORY 170-178 română
articol de periodic SĂRARU, Ionuț (autor) Conacul Bălceștilor – Arc peste timp (1828-1948) // Bălceștilor Mansion – Arch over time (1828-1948) ISTORIE / HISTORY 179-187 română
articol de periodic DOLFI, Valentin (autor) Un antoninian din tezaurul de la Ioneștii Govorii, jud.Vâlcea // One Antoninian from the hoard from Ioneștii Govorii, Vâlcea County Numismatică şi Sigilografie / Numismatics and Sigilography 189-184 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Sigilii ale domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714) // Seaux du souverain Constantin Brâncoveanu (1688-1714) Numismatică şi Sigilografie / Numismatics and Sigilography 195-219 română
articol de periodic MIREA, Diana (autor) , ECATERINESCU, Drago-Ionuț (autor) „Un zugrav” transilvănean în custodia Muzeului de Arheologie și Artă Religioasă „pr. Gheorghe I. Petre-Govora” // „A painter” from Transylvania in the Custody of the Museum of Archeology and Religious Art “Priest Gheorghe I. Petre-Govora” Artă / Art 220-225 română
articol de periodic BARBU-MAIER, Adela (autor) Mobilierul pirogravat și pictat de la Conacul Bălceștilor // Pyrographed and painted furniture from Bălceștilor Mansion Artă / Art 226-234 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț-Gabriel (autor) Vetre de civilizație românească. Țara Loviștei: patrimoniu și valorizare muzeală // Hearts of Romanian civilization. Loviștei Country: heritage and museum enhancement Etnografie / Ethnography 235-244 română
articol de periodic FLORESCU OANA, Ștefana (autor) Valori ale portului popular vâlcean // Values of the Vâlcea Folk Costume Etnografie / Ethnography 245-257 română
articol de periodic ZAMFIR, Alexandru (autor) Sărbători și obiceiuri de primăvară în Vâlcea // Holidays and Spring Customs in Vâlcea Etnografie / Ethnography 258-262 română
articol de periodic MIREA, Diana (autor) Restaurarea Icoanei Maica Domnului cu Pruncul – Studiu de caz // The Restoration of the Icon of the Mother of God with the Baby - Case study Restaurare-Conservare / Restoration-Conservation 263-269 română
articol de periodic BEU, Daniela (autor) Restaurarea unei ii din colecția Muzeul Satului Vâlcean // The Restoration of a Romanian blouse from the collection of the Village Museum of Vâlcea Restaurare-Conservare / Restoration-Conservation 270-274 română
articol de periodic ROTARU, Rodica (autor) Protejarea patrimoniului muzeal – expoziția de bază a Muzeului de Artă „Casa Simian” // The Protection of the Museum Heritage - Main Exhibition of Simian House Art Museum Restaurare-Conservare / Restoration-Conservation 275-280 română
articol de periodic TULUGEA, Claudiu (autor) In Memoriam Petre Purcărescu // In Memoriam Petre Purcărescu Restaurare-Conservare / Restoration-Conservation 281-300 română