Peuce, V, 1978, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar - Sommaire - Contents 3-4 română
articol de periodic AIRINEI, Ștefan (autor) Măsurători micromagnetice pe teritoriul Deltei Dunării 7-21 română
articol de periodic STIOPOL, Victoria (autor) , JUDE, Lidia (autor) , DRĂGHICI, Iosif (autor) Magmatitele acide din Dobrogea de Nord și relațiile acestora cu mineralizațiile 23-32 română
articol de periodic MARTIMOF, Gheorghe (autor) Evoluția cunoștiințelor asupra geologiei depozitelor triasice din Dobrogea de Nord 33-44 română
articol de periodic AIRINEI, Ștefan (autor) L'appartenance de quatre dislocations crustales dobrogeennes a un probable systeme de failles de transformation d'age prejurassique 45-47 franceză
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Silurianul fosilifer din Dobrogea 49-57 română
articol de periodic COTEȚ, Petre (autor) Depozitele cuaternare din Dobrogea (cu privire specială asupra argilelor roșii) 59-67 română
articol de periodic BACALU, Vasile (autor) Bogățiile miniere ale Dobrogei de Nord descoperite în 30 de ani de la eliberarea patriei (1944-1974) 69-97 română
articol de periodic VLADIMIROV, Olimpiu (autor) Valorificarea economică a zăcămintelor de cuarțite din regiunea Cerna, județul Tulcea 99-110 română
articol de periodic BACALU, Vasile (autor) Zăcământul de fier de la Iulia - Dobrogea de Nord. Considerații privind importanța sa economică 111-126 română
articol de periodic BACALU, Vasile (autor) Mineralizațiile de Pb-Zn-Cu din Dealul Cortelu-Somova. Importanța și poziția acestora în cadrul geologic al regiunii 127-136 română
articol de periodic LEHRER, Z. Andy (autor) Contribuții la biogeografia Dobrogei, codificarea biogeografică a localităților din județele Tulcea și Constanța, în tetradele rețelei universal transversale Mercator 137-151 română
articol de periodic GÂȘTESCU, Petre (autor) , BREIER, Ariadna (autor) Complexul lacustru Gorgovița - Delta Dunării. Probleme de morfogeneză, evoluție și regim hidric 153-174 română
articol de periodic NEAMU, Gheorghe (autor) , MIHAI, Elena (autor) , TEODOREANU, Elena (autor) Topoclimatul principalelor biotopuri din Delta Dunării 175-187 română
articol de periodic POPOVICI, Ioan (autor) Geografia populației și așezărilor din zona Deltei Dunării 189-206 română
articol de periodic IONESCU, Alexandru (autor) Populația și mediul 207-214 română
articol de periodic CIOCAN, Nicolae (autor) , CIOCAN, Virginia (autor) Aspecte ale poluării Dunării în zona Deltei 215-222 română
articol de periodic DRAGOMIR, Nicolae (autor) , CIOCAN, Nicolae (autor) , DODON, E. (autor) Efectele poluării ecositemului deltaic în contextul industrializării și valorificării resurselor naturale, interacțiunea cu problemele populației și ale echilibrului ecologic; măsurile ce se impun 223-244 română
articol de periodic DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) Penuria de celuloză și rezultatele obținute prin cercetările științifice efectuate în condițiile Deltei pentru găsirea de noi resurse pentru industria papetară 245-254 română