Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZURCA, Elena Cercetări arheologice în statueta neolitică de la Carcaliu (jud. Tulcea) 23-30 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Necropola daco-romană de la Enisala, com Sarichioi, jud. Tulcea 31-39 română
BAUMANN, Victor Raport cu privire la rezultatele cercetărilor arheologice de la Telița - Izvorul Maicilor" (jud. Tulcea) 41-50 română
BAUMANN, Victor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ferma romană de la Telița, punctul "La Pod" (jud. Tulcea) în anul 1980 51-66 română
SIMION, Gavrilă Un cuptor roman de are bombarde descoperite la Telița 67-73 română
SIMION, Gavrilă Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum 75-96 română
BARNEA, Alexandru, BARNEA, Ion Săpăturile de salvare de la Noviodumun 97-105 română
VASILIU, Ioan Cimitirul feudal-timpuriu de la Issacea 107-141 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, VASILIU, Ioan Considerații finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec, X-XI) de Is. Aegyssus - Tulcea 143-155 română
DRAGOMIR, Ion Vestigii milenare inedite în patrimoniul Muzeului județean de istorie Galați - Colecția Sr. Alexandru Nestor Macelariu 157-185 română
TOPOLEANU, Florin Noi descoperiri arheologice la Isaccea 187-205 română
BAUMANN, Victor Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea 201-233 română
MUȘETEANU, Crișan Fragmente sculpturale de la Troesmis 235-236 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Descoperiri mărunte de la Isaccea 237-255 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Monede din secolele XII-XIV descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 257-266 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, OPAIȚ, Cristina Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (II) 267-279 română
LAZURCA, Elena Noi date obținute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor și armelor litice din colecția Muzeului din Tulcea 281-291 română
PETRESCU, Iustinian Cercetări paleobotanice asupra unor resturi vegetale din săpăturile arheologice de la Isaccea 293-296 română
ȘTEFAN, Alexandru Cetatea romană tîrzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic 297-310 română
OPAIȚ, Andrei Beobachtungen zur Entwiklung der zwei Amphoratypen 311-327 germană
BAUMANN, Victor La Venus de Lazurile 329-331 franceză
SIMION, Gavrilă Un Eros trouves a Valea Teilor, department de Tulcea 333-336 română
OPAIȚ, Cristina Două amulete de sticlă din nordul Dobrogei 337-338 română
BARNEA, Alexandru Dinogeția III. Precizări cronologice 339-346 română
COMȘA, Eugen Cîteva secvențe dendrocronologice din perioada feudal timpurie din așezarea de las Garvăn 347-248 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e.n. 349-354 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Aspecte ale ritului și ritualului în lumina descoperirilor din necropola medivală de la Enisala 355-362 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Din nou despre vasele sferoconice în lumina descoperirilor din nordul Dobrogei 363-374 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Elemente de cultură bizantină la Gurile Dunării 375-388 română
DIACONU, Petre Kili și expediția lui Umur-beg 389-394 română
MATEESCU, Tudor Construcții navale la Tulcea înainte de 1877 395-400 română
GHERASIM, Lenuța, ZAHARIA, Petre Situația economică a județului Tulcea în anii 1878-1916 401-410 română
LASCU, Stoica Din istoria modernă a României: Lărgirea exercitării de către locuitorii județelor Constanța și Tulcea a drepturilor constituționale 411-422 română