Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZURCA, Elena Raport asupra noilor cercetări arheologice de la Baia (Hamangia), jud. Tulcea 35- română
LAZURCA, Elena, SIMION, Gavrilă Așezarea hallstatiană de la Beidaud - Tulcea 37-54 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Stațiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud. Tulcea) 55-76 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Enest, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Aspecte ale civilizației geto-dacice din Dobrogea în lumina cercetărilor din așezarea de la Sarichioi (sec. IV-II î.e.n.) 77-142 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Emisiuni monetare ale geților nord-dobrogeni. Monede tip Măcin 143-151 română
SIMION, Gavrilă Șantierul arheologic Troesmis 152-288 română
SIMION, Gavrilă Săpăturile de salvare de la Troesmis 1977 153-158 română
BAUMANN, Victor Observații topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40) 159-196- română
OPAIȚ, Andrei Troesmis. Așezarea romană timpurie de pe platou 197-229 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Urme de locuire din perioada feudal-timpurie la Troesmis 230-247 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Monede antice și bizantine descoperite la Troesmis 248-288 română
BAUMANN, Victor Daae Minervae, matri musarum 289-290 română
OPAIȚ, Andrei Considerații preliminare asupra amforelor romane și romano-bizantine din Dobrogea 291-327 română
OPAIȚ, Andrei Considerații preliminare asupra ceramicii timpurii de la Troesmis 328-366 română
BAUMANN, Victor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate îm "Villa Rustica" din marginea nordică a comunei Niculițel 367-414 română
OPAIȚ, Andrei O nouă fortificație romano-bizantină în Nordul Dobrogei 415-436 română
VASILIU, Ioan Două locuințe feudal-timpurii la Aegyssus 437-449 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Pentru o nouă datare a bisericuței cu plan treflat de la Niculițel (jud. Tulcea) 451-458 română
BARASCHI, Silvia, CANTACUZINO, Gheorghe Cercetări arheologice din cetatea de la Enisala (1976) 459-471 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Necropola medievală de la Enisala (Raport preliminar de săpătură) 473-496 română
CUSTUREA, Gabriel Monede feudale românești descoperite în Dobrogea 497-498 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei 499-513 română
ZAHARIA, Petru Sulina. Porto-franc 515-529 română
PÎRÎU, Steluța, ZAHARIA, Petru Viața țărănimii din județul Tulcea la începutul secolului al XX-lea, sub aspectul istorico-etnografic 531-545 română
PÎRÎU, Steluța, ZAHARIA, Petru Viața țărănimii din județul Tulcea, în perioada interbelică, sub aspect istorico-etnografic 546-559 română