Peuce, 2, 2004, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins 5-8 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Frecăței, jud. Tulcea 9-32 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , MICU, Cristian (autor) , MAILLE, Michel (autor) Nouveaux établissements du premier Âge du Fer découverts au nord-ouest de la Dobroudja 33-40 franceză
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Câteva particularități regionale ale fibulei de schemă tracică 41-48 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Iconographie et société antique; à propos d’une stèle funéraire d’Orgamé 49-60 franceză
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Notes sur la koiné commerciale du Pont Gauche à l’époque romaine 61-72 franceză
articol de periodic TOMA, Natalia (autor) Capiteluri corintice romane de la Tomis. Grupul de capiteluri "serviliene" 73-94 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) , ELEFTERESCU, Dan (autor) Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (IV) 95-142 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Noi descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 143-152 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Cercetări arheologice de la Baia (jud. Tulcea), punctul "Stația de Epurare" 153-159 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) Piese romane de bronz descoperite la Argamum 161-168 română
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) A buckle of Pápa type found in the Early Byzantine fortress Halmyris (Murighiol, Tulcea County) 169-176 engleză
articol de periodic CORBU, Emilia (autor) Podoabe din așezări și necropole medievale timpurii de la Dunărea de Jos (a doua jumatate a secolului VIII-secolul XI) 177-190 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Ceramica maiolica descoperită la Aegyssus - Tulcea 191-198 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Tulcea. Un centru economic la Dunărea de Jos în secolul al XVI-lea 199-206 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Negustori brașoveni la Tulcea 207-212 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) Aspecte privind activitatea atelierului monetar callatian în epoca romană 213-283 română
articol de periodic OBERLÄNDER–TÂRNOVEANU, Ernest (autor) The coinage of the genoese settlements of the western Black Sea Shore and on the Danube 285-296 engleză
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) PETRVS, exconsul și logothet 297-301 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) , CHIRILĂ, Letiția (autor) Studiul unor resturi faunistice descoperite în cetatea datată în Halstattul târziu de la Beidaud (jud. Tulcea) 303-310 română
articol de periodic STANC, Simina Margareta (autor) Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusă 311-328 română
articol de periodic SOFICARU, Andrei Dorian (autor) , MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , SULTANA, Nicușor (autor) , GĂTEJ, Mihaela (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea) 329-386 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) Florentin Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpați și Prut cu unele contribuții la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova, Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica XXXVII, Editura Academiei Române, București, 2002, 591 p. + 59 planșe, 18 tabele și 7 hărți. 387-388 română
articol de periodic NUȚU, George (autor) Rosa M Puig Moragón, Enrique Díes Cusí, Carlos Gómez Bellard, Can Corda. Un asentamiento rural púnico-romano en el suroeste de Ibiza, Museo arqueológico de Ibiza y Formentera, Eivissa, 2004, 175 p., ilustrații incluse în text. 389-391 română
articol de periodic NUȚU, George (autor) Mihai Bărbulescu (coordonator), Silvius Chiș, Adrian Husar, Eduard Nemeth, Irina Nemeti, Sorin Nemeti, Mariana Pâslaru, Ana-Maria Sămărghițan, Alexandru Stănescu, Ilie Șandru, Catherine Wolf, Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Presa Universitară Clujeană, Cluj 2003, 529 p., ilustrații incluse în text. 391-394 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Piotr Dyczek, Roman amphorae of the 1st – 3rd centuries A.D. found on the Lower Danube. Typology, Widawnictwa Uniwersytetu Warszwszkiegu, Varșovia 2001, 387 p., cu 219 figuri incluse în text 395-396 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Crișan Mușețeanu în colaborare cu Dan Elefterescu, Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Muzeul Național de Istorie a României, București 2003, 173 p. + 46 planșe 396-398 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Alexandru Suceveanu, Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, Gheorghe Poenaru Bordea, Halmyris I. Monografie arheologică, Editura Neremia Napocae, Cluj-Napoca 2003, 319 p. (cu 59 figuri incluse în text) + 60 planșe 398-400 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Ioan C. Opriș, Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.), Editura Enciclopedică, București 2003, 241 p. (cu 11 grafice și șase tabele incluse în text) + 64 planșe 400-404 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gheorghe (autor) Victor Henrich Baumann, Sângele martirilor, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2004, 231 p. + 9 planșe 405-406 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea 2003-2004 407-412 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) Dinu Adameșteanu (25 martie 1913 - 21 ianuarie 2004) 413-417 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan Carol (autor) Ion Barnea (13 august 1913 - 31 ianuarie 2004) 418-435 română
articol de periodic HANGANU, Liliana-Nicoleta (autor) , IACOB, Mihaela (autor) Onoare și caracter. In memoriam dr. Gheorghe Poenaru-Bordea (1937-2004) 436-446 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 447-452 română