Peuce, II, 2004, seria istorie-arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Frecăței, jud. Tulcea .9-32 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) , MAILLE, Michel (autor) , MICU, Cristian (autor) Nouveaux etablissements du premier age du fer decouverts au nord-ouest de la Dobroudja 33-40 franceză
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cîteva particularități regionale ale fibulei de schemă tracică 41-48 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Iconographie et societe antique: A propos d'une stele funeraire d'Orgame 49-60 franceză
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Notes sur la koine commerciale du pont gauche a l'epoque romaine 61-72 franceză
articol de periodic TOMA, Natalia (autor) Capiteluri corintice tomane de la Tomis. Grupul de caliteluri "Serviliene" 73-94 franceză
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) , MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (IV) 95-142 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Noi descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 143-152 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Cercetări arheologice de la Baia (jud. Tulcea) Punctul "Stația de Epurare" 153-159 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) Piese romane de bronz descoperite la Argamum 161-168 română
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) A buckle of papa type found in the early byzantine fortress Halmris (Murighiol, Tulcea County) 169-176 engleză
articol de periodic CORBU, Emilia (autor) Podoabe din așezări și necropole medievale timpurii de la Dunărea de Jos (a doua jumatate a secolului VIII-secolul XI) 177-190 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Ceramica maiolica descoperită la Aegyssus- Tulcea 191-198 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Tulcea. Un centru economic la Dunărea de Jos în secolul al XVI-lea 199-206 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Negustori brașoveni la Tulcea 207-212 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) Aspecte privind activitatea atelierului monetar callatian în epoca romană 213-283 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) The coinage of the genoese settlements of the western Black Sea Shore and on the Danube 285-296 engleză
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Petrus, exconsul și logothet 297-301 română
articol de periodic CHIRILĂ, Letiția (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi faunistice descoperite în cetatea datată în Halstattul tîrziu de la Beidaud (jud. Tulcea) 303-310 română
articol de periodic STANC, Simona (autor) Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusă 311-328 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , GĂTEJ, Mihaela (autor) , MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) , SULTANA, Nicușor (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea) 329-386 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) Epoca timpurie a bronzului între Carpați și Prut cu unele contribuții la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova - Burtănescu F. 387-388 română
articol de periodic NUȚU, George (autor) Can Corda. Un asentamiento rural punico-romano en el suroeste de Ibiza - Puig Moragon Rosa, Dies Cusi Emrique, Gomez Bellard Carlos, 389-391 română
articol de periodic NUȚU, George (autor) Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane - Bărbulescu Mihai 391-394 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Roman amphore if 1sr-3rd centuries A.D. found on the Lower Danube. Typology - Dyczek Piotr 395-396 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan, Elefterescu Dan 396-398 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Halmyris I. Monografie arheologică - Suceveanu A., Zahariade Mihail, Topoleanu F., Poenaru Bordea Gh. 398-400 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Ceramina romană tîrzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.) - Opriș Ioan 400-404 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Sîngele martirilor - Baumann V. 405-406 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea 2003-2004 407-412 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) Dinu Adameșteanu (1913-2004) 413-417 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Ion Barnea (1913-2004) 418-435 română
articol de periodic HANGANU, Liliana-Nicoleta (autor) In memoriam Dr. Gheorghe Poenaru-Bordea (1937-2004) 436-446 română