Peuce, VI, 2008, seria istorie-arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VOINEA, Valentina (autor) About figurines en violon within the civilisation Gumelnița - Karanovo VI 7-24 engleză
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
articol de periodic AGULNICOV, Serghei (autor) , PAȘA, Valeriu (autor) Morminte eneolitice tîrzii din regiunea Prutului Inferior 29-40 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud. Tulcea 41-62 română
articol de periodic ȚÎRLEA, Alexandra (autor) The concept of "Selective Deposition" 63-132 engleză
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncavița (jud. Tulcea) 133-148 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
articol de periodic DAN, Anca (autor) Du pont a la Mer Majeure- Notes de philologie et d'histoire 165-188 franceză
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Despre începuturile vieții romane la Noviodunum 189-206 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Ceramica Terra sigillata de la Noviodunum 207-250 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Sarcofagele romane din muzeul de la Tulcea 251-276 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Arheozoologia Moldovei medievale - Bejenaru L. 272-274 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Naves actuariae - Seedchiffe fur den amphorentransport in romischer zeit? Eine ikonographische und historische untersuchung 277-282 germană
articol de periodic MIRON, Costin (autor) Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 283-296 română
articol de periodic COSTEA, Georgică (autor) , COSTEA, Iuliana (autor) A tomb from the 4th century A.D. discovered in Tulcea (Aegyssus) 297-304 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLI, Ingrid (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, județul Tulcea 305-322 română
articol de periodic ROWMUS, Dariusz (autor) , SZMONIEWSKI, Bartlomiej (autor) Early medievel lead processing in the slavic territories and the possible mention of trade in lead by Ibrahim ibn Ya'Qub 323-330 engleză
articol de periodic MAILLE, Michel (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Observații asupra unor complexe funerare descoperite la Luncavița, punctul Cetățiua 331-338 română
articol de periodic VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a trei schelete umane descopeite la Luncavița-Cetățuia (județul Tulcea) 339-360 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) , JUGANARU, Gabriel (autor) , MANOLE, Sorin (autor) , POPESCU, Oana (autor) , TACHE, Antonio (autor) , TOCANIC, Paul (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea și protecția siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: județul Tulcea (Patrimon) 361-366 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru - Monah Felicia, Monah Dan 367-369 română
articol de periodic STAN, Florin (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster C., Morintz A. 369-370 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Coin hoards of Dobrudja I.Custurea G., Dima M., Talmațchi G., Velter Ana-Maria, Papuc Gh., Matei Ionel 371-372 română
articol de periodic COSTEA, George (autor) , COSTEA, Iuliana (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea (2005-2007) 375-386 română