Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VOINEA, Valentina About figurines en violon within the civilisation Gumelnița - Karanovo VI .7-24 engleză
DIACONU, Vasile Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
AGULNICOV, Serghei, PAȘA, Valeriu Morminte eneolitice tîrzii din regiunea Prutului Inferior 29-40 română
VASILIU, Ioan Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud. Tulcea 41-62 română
ȚÎRLEA, Alexandra The concept of "Selective Deposition" 63-132 engleză
AILINCĂI, Sorin Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncavița (jud. Tulcea) 133-148 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
DAN, Anca Du pont a la Mer Majeure- Notes de philologie et d'histoire 165-188 franceză
BAUMANN, Victor Despre începuturile vieții romane la Noviodunum 189-206 română
BAUMANN, Victor Ceramica Terra sigillata de la Noviodunum 207-250 română
SIMION, Gavrilă Darcofagele romane din muzeul de la Tulcea 251-276 română
STĂNICĂ, Aurel Arheozoologia Moldovei medievale - Bejenaru L. 272-274 română
BOUNEGRU, Octavian Naves actuariae - Seedchiffe fur den amphorentransport in romischer zeit? Eine ikonographische und historische untersuchung 277-282 germană
MIRON, Costin Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 283-296 română
COSTEA, Georgică, COSTEA, Iuliana A tomb from the 4th century A.D. discovered in Tulcea (Aegyssus) 297-304 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLI, Ingrid, STĂNICĂ, Aurel Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, județul Tulcea 305-322 română
ROWMUS, Dariusz, SZMONIEWSKI, Bartlomiej Early medievel lead processing in the slavic territories and the possible mention of trade in lead by Ibrahim ibn Ya'Qub 323-330 engleză
MAILLE, Michel, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian, STĂNICĂ, Aurel Observații asupra unor complexe funerare descoperite la Luncavița, punctul Cetățiua 331-338 română
VASILE, Gabriel Analiza antropologică a trei schelete umane descopeite la Luncavița-Cetățuia (județul Tulcea) 339-360 română
BICA, Ion, JUGANARU, Gabriel, MANOLE, Sorin, POPESCU, Oana, TACHE, Antonio, TOCANIC, Paul, TOPOLEANU, Florin Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea și protecția siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: județul Tulcea (Patrimon) 361-366 română
MIHAIL, Florian Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru - Monah Felicia, Monah Dan 367-369 română
STAN, Florin Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster C., Morintz A. 369-370 română
PARASCHIV, Dorel Coin hoards of Dobrudja I.Custurea G., Dima M., Talmațchi G., Velter Ana-Maria, Papuc Gh., Matei Ionel 371-372 română
COSTEA, George, COSTEA, Iuliana, STĂNICĂ, Aurel Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea (2005-2007) 375-386 română