Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VOINEA, Valentina (autor) About figurines en violon within the civilisation Gumelnița - Karanovo VI 7-24 engleză
DIACONU, Vasile (autor) Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
AGULNICOV, Serghei (autor), PAȘA, Valeriu (autor) Morminte eneolitice tîrzii din regiunea Prutului Inferior 29-40 română
VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud. Tulcea 41-62 română
ȚÎRLEA, Alexandra (autor) The concept of "Selective Deposition" 63-132 engleză
AILINCĂI, Sorin (autor) Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncavița (jud. Tulcea) 133-148 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
DAN, Anca (autor) Du pont a la Mer Majeure- Notes de philologie et d'histoire 165-188 franceză
BAUMANN, Victor (autor) Despre începuturile vieții romane la Noviodunum 189-206 română
BAUMANN, Victor (autor) Ceramica Terra sigillata de la Noviodunum 207-250 română
SIMION, Gavrilă (autor) Sarcofagele romane din muzeul de la Tulcea 251-276 română
STĂNICĂ, Aurel (autor) Arheozoologia Moldovei medievale - Bejenaru L. 272-274 română
BOUNEGRU, Octavian (autor) Naves actuariae - Seedchiffe fur den amphorentransport in romischer zeit? Eine ikonographische und historische untersuchung 277-282 germană
MIRON, Costin (autor) Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 283-296 română
COSTEA, Georgică (autor), COSTEA, Iuliana (autor) A tomb from the 4th century A.D. discovered in Tulcea (Aegyssus) 297-304 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), POLI, Ingrid (autor), STĂNICĂ, Aurel (autor) Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, județul Tulcea 305-322 română
ROWMUS, Dariusz (autor), SZMONIEWSKI, Bartlomiej (autor) Early medievel lead processing in the slavic territories and the possible mention of trade in lead by Ibrahim ibn Ya'Qub 323-330 engleză
MAILLE, Michel (autor), MICU, Cristian (autor), MIHAIL, Florian (autor), STĂNICĂ, Aurel (autor) Observații asupra unor complexe funerare descoperite la Luncavița, punctul Cetățiua 331-338 română
VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a trei schelete umane descopeite la Luncavița-Cetățuia (județul Tulcea) 339-360 română
BICA, Ion (autor), JUGANARU, Gabriel (autor), MANOLE, Sorin (autor), POPESCU, Oana (autor), TACHE, Antonio (autor), TOCANIC, Paul (autor), TOPOLEANU, Florin (autor) Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea și protecția siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: județul Tulcea (Patrimon) 361-366 română
MIHAIL, Florian (autor) Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru - Monah Felicia, Monah Dan 367-369 română
STAN, Florin (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster C., Morintz A. 369-370 română
PARASCHIV, Dorel (autor) Coin hoards of Dobrudja I.Custurea G., Dima M., Talmațchi G., Velter Ana-Maria, Papuc Gh., Matei Ionel 371-372 română
COSTEA, George (autor), COSTEA, Iuliana (autor), STĂNICĂ, Aurel (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea (2005-2007) 375-386 română