Peuce, 7, 2009, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins 5-8 română
articol de periodic CAROZZA, Laurent (autor) , FLOREA, Mihai (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Câteva observații asupra unor situri eneolitice din zona de Nord a Dobrogei 9-48 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) A new Bronze Age axe discovered in Northern Dobrudja 49-56 engleză
articol de periodic RENȚA, Elena (autor) Un mormânt de înhumație descoperit la Platonești-Valea Babii, jud. Ialomița (sec. V-IV a. Chr.) 57-62 română
articol de periodic NEDU, Decebal (autor) Rome and Tarentum in Apulia, 326-320 B.C. 63-72 engleză
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Die Keramischen Werekstatte von Pergamon. Die Planimetrie 73-96 germană
articol de periodic LIUȘNEA, Mihaela Denisia (autor) Aspecte juridice privind navigația în perioada Principatului 97-110 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă tumulară romană pe Valea Celicului 111-122 română
articol de periodic NUȚU, George (autor) Cercetări arheologice la limita de sud-vest a orașului Babadag (Vicus Novus?) 123-144 română
articol de periodic BOȚAN, Sever Petru (autor) , NUȚU, George (autor) Roman board game pieces in Northern Dobrudja 145-156 engleză
articol de periodic NICOLAE, Maria Corina (autor) , TEODOR, Eugen Silviu (autor) New considerations regarding the Polovragi Tablet 157-170 engleză
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) Piese de epocă romană aflate în colecțiile Muzeului Civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Producerea ceramicii locale la Gurile Dunării în secolele I-IV p.Chr. 193-216 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Lucernele de la Noviodunum 217-310 română
articol de periodic ČERNAČ-RATKOVIĆ, Snežana (autor) Roman pottery kilns in modern Serbia 311-322 engleză
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Câteva date privind două fibule zoomorfe descoperite în Dobrogea 323-336 română
articol de periodic BARALIS, Alexandre (autor) , CHARLIER, Philippe (autor) , COSTEA, Georgică (autor) Étude anthropologique et paléopathologique d’un sujet d’Aegyssus (IIIème-IVème s. ap. J.-C., Roumanie) 337-346 franceză
articol de periodic TEODOR, Eugen Silviu (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context 347-360 engleză
articol de periodic VÎLCU, Aurel (autor) Monede bizantine de aur descoperite în Dobrogea 361-378 română
articol de periodic ANDREICA, Luminița Maria (autor) Analiza antropologică a șase morminte medievale, descoperite la Tauț, punctul "La Cetate" - Campania 2006 (jud. Arad) 379-392 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra implicării Dobrogei și Țării Românești în relațiile internaționale din spațiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea 393-410 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Golden Horde pottery discovered at Isaccea, Tulcea County 411-420 engleză
articol de periodic BATARIUC, Victoria Paraschiva (autor) , DINU, Niculina (autor) Islamic water filter jug found in the Romstorfer collection in Suceava 421-424 engleză
articol de periodic MIDVICHI, Natalia (autor) A few considerations on the Jews in Dobrudja province during the Ottoman rule 425-432 engleză
articol de periodic MANEA, Lăcrămioara (autor) Contribuții la bibliografia românească veche. O tipăritură a lui Evghenie Vulgaris 433-444 română
articol de periodic SENCIUC, Olivia (autor) Paul Freedman (coord.), Istoria gustului, traducere Raluca Popescu, Mădălina Tureatcă, Andra Stoica, Editura Vellant, București, 2008, 368 p., 238 de ilustrații dintre care 97 color. 445-447 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Elena Rența, Prima epocă a fierului pe cursul râului Ialomița, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2008, 314 p. 448-450 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Tudor Soroceanu, Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebeit des heutgen Rumänien = Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României, Editura Accent, Bistrița / Cluj-Napoca, 2008, 452 p. 451 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Costin Miron, Noi considerații despre mormântul pictat de la Tomis, Peuce, S.N. 6, 2008, 283-296 451-457 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 458-460 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 461-463 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Condiții de prezentare a manuscriselor pentru revista Peuce 464-465 română