Peuce, VII, 2009, seria istorie-arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CAROZZA, Laurent (autor) , FLOREA, Mihai (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Cîteva observații asupra unor situri eneolitice din zona de Nord a Dobrogei 9-48 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) A new bronze age axe discovered in Northern Dobrudja 49-56 engleză
articol de periodic RENȚA, Elena (autor) Un mormînt de inhumație descoperit la Platonești-Valea Babii, jud. Ialomița (sec. V-IV a. Chr.) 57-62 română
articol de periodic NEDU, Decebal (autor) Rome and Tarentum in Apulia, 326-320 B.C. 63-72 engleză
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Die karamischen werekstatte von pergamon, die planimetrie 73-96 germană
articol de periodic LIUȘNEA, Mihaela (autor) Aspecte juridice privind navigația în perioada principatului 97-110 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă tumulară română pe Valea Celicului 111-122 română
articol de periodic NUȚU, George (autor) Cercetări arheologice la limita de sud-vest a orașului Basbadag (Vicus novus?) 123-144 română
articol de periodic BOȚAN, Sever (autor) , NUȚU, George (autor) Roman board game pieces in Northern Dobrudja 145-156 engleză
articol de periodic NICOLAE, Maria-Corina (autor) , TEODOR, Eugen Silviu (autor) New considerations regarding the Polovragi Tablet 157-170 engleză
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Producerea ceramicii locale la Gurile Dunării în secolele i-IV p- Chr. 193-216 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Lucernele de la Noviodunum 217-310 română
articol de periodic CERNAC-RATKOVIC, Snezana (autor) Roman pottery kilns in modern Serbia 311-322 engleză
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Cîteva date privind două fibule zoomorfe descoperite în Dobrogea 323-336 română
articol de periodic BARALIS, Alexandre (autor) , CHARLIER, Philippe (autor) , COSTEA, Georgică (autor) Etude anthropologique et palaentologique d'un sujet d'Aegyssus (IIIrme-Iveme S.A.P. -J-C. Roumanie) 337-346 franceză
articol de periodic TEODOR, Eugen Silviu (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context 347-360 engleză
articol de periodic VÎLCU, Aurel (autor) Monede bizantine de aur descoperite în Dobrogea 361-378 română
articol de periodic ANDREICA, Luminița (autor) Analiza antropologică a șase morminte medievale descoperite la Tauț, punctul "La Cetate" - campania 2006 (jud. Arad) 379-392 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra implicării Dobrogei și Țării Românești în relațiile internaționale din spațiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea 393-410 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Golden horde pottera disacovered ai Isaccea, Tulcea County 411-420 engleză
articol de periodic BATARIUC, Praschiva (autor) , DINU, Niculina (autor) Islamic water filter Jug pound in the romstorfer collection in Suceava 421-424 engleză
articol de periodic MIDVICHI, Natalia (autor) A few considerations on the jews in Dobrudja province during the oroman rule 421-432 română
articol de periodic MANEA, Lăcrimioara (autor) Contribuții la bibliografia românească veche o tipăritură a lui Evghenie Vulgaris 433-444 română
articol de periodic SENCIUC, Olivia (autor) Istoria gustului - Freedman Paul 445-447 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Prima epocă a fierului pe cursul rîului Ialomița - Rența Elena 448-450 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României - Soroceanu Tudor 451-451 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 451-457 română