Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CAROZZA, Laurent (autor), FLOREA, Mihai (autor), MICU, Cristian (autor), MIHAIL, Florian (autor) Cîteva observații asupra unor situri eneolitice din zona de Nord a Dobrogei 9-48 română
AILINCĂI, Sorin (autor) A new bronze age axe discovered in Northern Dobrudja 49-56 engleză
RENȚA, Elena (autor) Un mormînt de inhumație descoperit la Platonești-Valea Babii, jud. Ialomița (sec. V-IV a. Chr.) 57-62 română
NEDU, Decebal (autor) Rome and Tarentum in Apulia, 326-320 B.C. 63-72 engleză
BOUNEGRU, Octavian (autor) Die karamischen werekstatte von pergamon, die planimetrie 73-96 germană
LIUȘNEA, Mihaela (autor) Aspecte juridice privind navigația în perioada principatului 97-110 română
SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă tumulară română pe Valea Celicului 111-122 română
NUȚU, George (autor) Cercetări arheologice la limita de sud-vest a orașului Basbadag (Vicus novus?) 123-144 română
BOȚAN, Sever (autor), NUȚU, George (autor) Roman board game pieces in Northern Dobrudja 145-156 engleză
NICOLAE, Maria-Corina (autor), TEODOR, Eugen Silviu (autor) New considerations regarding the Polovragi Tablet 157-170 engleză
ELEFTERESCU, Dan (autor), ȘERBĂNESCU, Done (autor) Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
BAUMANN, Victor (autor) Producerea ceramicii locale la Gurile Dunării în secolele i-IV p- Chr. 193-216 română
BAUMANN, Victor (autor) Lucernele de la Noviodunum 217-310 română
CERNAC-RATKOVIC, Snezana (autor) Roman pottery kilns in modern Serbia 311-322 engleză
PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Cîteva date privind două fibule zoomorfe descoperite în Dobrogea 323-336 română
BARALIS, Alexandre (autor), CHARLIER, Philippe (autor), COSTEA, Georgică (autor) Etude anthropologique et palaentologique d'un sujet d'Aegyssus (IIIrme-Iveme S.A.P. -J-C. Roumanie) 337-346 franceză
TEODOR, Eugen Silviu (autor), TOPOLEANU, Florin (autor) Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context 347-360 engleză
VÎLCU, Aurel (autor) Monede bizantine de aur descoperite în Dobrogea 361-378 română
ANDREICA, Luminița (autor) Analiza antropologică a șase morminte medievale descoperite la Tauț, punctul "La Cetate" - campania 2006 (jud. Arad) 379-392 română
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra implicării Dobrogei și Țării Românești în relațiile internaționale din spațiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea 393-410 română
STĂNICĂ, Aurel (autor) Golden horde pottera disacovered ai Isaccea, Tulcea County 411-420 engleză
BATARIUC, Praschiva (autor), DINU, Niculina (autor) Islamic water filter Jug pound in the romstorfer collection in Suceava 421-424 engleză
MIDVICHI, Natalia (autor) A few considerations on the jews in Dobrudja province during the oroman rule 421-432 română
MANEA, Lăcrimioara (autor) Contribuții la bibliografia românească veche o tipăritură a lui Evghenie Vulgaris 433-444 română
SENCIUC, Olivia (autor) Istoria gustului - Freedman Paul 445-447 română
SIMION, Gavrilă (autor) Prima epocă a fierului pe cursul rîului Ialomița - Rența Elena 448-450 română
AILINCĂI, Sorin (autor) Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României - Soroceanu Tudor 451-451 română
ZUGRAVU, Nelu (autor) Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 451-457 română