Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MICU, Cristian Muzeul tulcean la a 60-a aniversare .7-7 română
AILINCĂI, Sorin, BĂLĂȘESCU, Adrian, BURNES, Albane, CAROZZA, Jean-Michel, CAROZZA, Laurent, FLOREA, Mihai, FURESTIER, Robin, HAITĂ, Constantin, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian, RADU, Valentin Le projet Delta du Danube: Societe et environment durant le neolithique et les ages de metaux dans le Delta du Danube .9-26 franceză
ION, Alexandra Analiza antropologică a scheletelor a patru copii descoperiți în situl neolitic de la Căscioarele-Ostrovel 17-36 română
AILINCĂI, Sorin Noi considerații referitoare la cercetările arheologice efectuate în așezarea culturii Babadag de la Revărsarea-Dealul Tichilești, jud. Tulcea 37-78 română
VASILIU, Ioan Un semn premonetar în formă de vîrf de săgeată de la Căbești (jud. Bacău) 79-86 română
NEDU, Decebal Grupuri politice și influența lor asupra expansiunii romane în a doua jumătate a secolului IC a. Chr. Și primele decenii ale secolului III a. Chr. 87-108 română
BAUMANN, Victor Introducere în studiul ceramicii fine de la Noviodunum 109-146 română
COSTEA, Georgică, NUȚU, George Ceramică fină descoperută la Aegyssus 147-162 română
ELEFTERESCU, Dan Un tipar pentru turnarea bronzului descoperit la Durostorum 163-166 română
TOPOLEANU, Florin A. Filuminus, un producător de opaițe mai puțin cunoascut din Moesia Inferior (Dobrogea) 167-172 română
MADGEARU, Alexandru Barbarian invasions in Northern Scythia minor during the 4th-5th centuries 173-184 engleză
BUORA, Maurizio La ricerca sui goti nell'italia nordorientale e nelle regioni contermini 185-202 română
DINU, Niculina, RADU, Laurențiu, STĂNICĂ, Aurel Cercetările arheologice de la Isaccea - Noviodunum, punctul Cariera de lut, campaniile 2002, 2004 și 2005 203-222 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea locuirii medio-biozantine de la Mahmudia - Cetatea Salsovia (secolele X.XI) 223-236 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea locuirii medio-biozantine de la Măcin - Cetatea Arrubium (secolele X.XII) 237-250 română
MANEA, Lăcrimioara Ex-librisul familiei Brîncoveanu în colecțiile tulcene 251-258 română
BAUMANN, Victor Gavrilă Simion (1928-2010) 259-261 română