Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COMȘA, Eugen Despre figurinele antromorfe plate de os, de la sfîrșitul culturii Gumelnița, de pe teritoriului României .9-12 română
LĂZURCĂ, Elena Ceramica cucuteniană în contextul așezării gumelnițene de la Carcaliu (județul Tulcea) 13-18 română
COMȘA, Eugen Unele date despre tipurile de locuințe din epoca bronzului de pe teritoriul României 21-31 română
BRUDIU, Mihalache Complexe funerare tumulare din sud-estul Moldovei (I) 31-56 română
SIMION, Gavrilă O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul Ostro-Pontic 33-39 română
SÎRBU, Valeriu Semnificația unor gropi de cult descoperite în dava geto-dacică de ka Grădiștea (județul Brăila) 57-61 română
LUNGU, Vasilica Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei, Comuna Independența (Murighiol), județul Tulcea 63-68 română
FLORESCU, Radu Monumentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă și în publicații vechi 69-80 română
BARNEA, Alexandru Municipium Noviodunum 81-84 română
MATEI, Cristian Flota romanî în războaiele dacice 85-96 română
TOPOLEANU, Florin O nouă atestare epigrafică a prezenței flotei romane în Nordul Dobrogei 97-100 română
TOPOLEANU, Florin Două reprezentări ale zeiței Venus descoperite recent în Nordul Dobrogei 101-104 română
BAUMANN, Victor Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit în ferma romană tîrzie de la Telița, punctul "La Pod" (județul Tulcea) 105-107 română
BAUMANN, Victor Cercetări arherologice pe Valea Teliței (județul Tulcea) I. Sondajul de la Frecăței 109-116 română
BAUMANN, Victor Cultul lui Hercules în așezările romane din zona Poșta-Telița (județul Tulcea) 117-120 română
BAUMANN, Victor Cercetări recente la bazilica paleocreștină din satul Niculițel (județul Tulcea) 121-125 română
OPAIȚ, Andrei Elemente etnice nord-dunărene în Scytia Minor 127-131 română
OPAIȚ, Andrei Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol) secolele V î.e.n. - Vii e.n. 133-182 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Garvăn) aparținîd epocii romane tîrzii 355-360 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Un mormînt din secolul X descoperit la Niculițel 361-364 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Săpăturile de salvare din așezarea feudal timpurie de la Ghiolul Pietrei, com. Independența, județul Tulcea 365-370 română
VASILIU, Ioan Săpăturile de la Dinogetia (1982-1985) 371-391 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Ceramica din secolul XIV descoperită în așezarea medievală de la Enisala (județul Tulcea) 393-397 română
BARASCHI, Silvia Unele probleme despre Proslavita 399-409 română
LUNGU, Vasilica, POENARU BORDEA, Gheorghe Cîteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența 411-415 română
OCHEȘEANU, Radu Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (1908),contribuții la cunoașterea circulației monetare în Scytia Minor între anii 318-324 417-455 română
OPAIȚ, Cristina Descoperiri monetare în fortificația de la Independența, județul Tulcea 457-483 română
OCHEȘEANU, Radu, POENARU BORDEA, Gheorghe Monedele de aur romane și bizantine din colecția Maria și Dr. George Severeanu 485-495 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Circulația monetară la Nufăru în secolele X-XIV 497-554 română
CUSTUREA, Gabriel Un tezaur monetar descoperit la Hîrșova (sec. XV-XVI) 555-558 română
MAXIM, Mihai, NICOLAE, Eugen Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala 559-572 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (III) 575-587 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Academician Emil Condurachi (1912-1987) 589-592 română