Peuce, X, 1991, seria istorie-arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Despre figurinele antromorfe plate de os, de la sfîrșitul culturii Gumelnița, de pe teritoriului României .9-12 română
articol de periodic LĂZURCĂ, Elena (autor) Ceramica cucuteniană în contextul așezării gumelnițene de la Carcaliu (județul Tulcea) 13-18 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Unele date despre tipurile de locuințe din epoca bronzului de pe teritoriul României 21-31 română
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) Complexe funerare tumulare din sud-estul Moldovei (I) 31-56 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul Ostro-Pontic 33-39 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Semnificația unor gropi de cult descoperite în dava geto-dacică de ka Grădiștea (județul Brăila) 57-61 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei, Comuna Independența (Murighiol), județul Tulcea 63-68 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Monumentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă și în publicații vechi 69-80 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Municipium Noviodunum 81-84 română
articol de periodic MATEI, Cristian (autor) Flota romanî în războaiele dacice 85-96 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) O nouă atestare epigrafică a prezenței flotei romane în Nordul Dobrogei 97-100 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) Două reprezentări ale zeiței Venus descoperite recent în Nordul Dobrogei 101-104 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit în ferma romană tîrzie de la Telița, punctul "La Pod" (județul Tulcea) 105-107 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Cercetări arherologice pe Valea Teliței (județul Tulcea) I. Sondajul de la Frecăței 109-116 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Cultul lui Hercules în așezările romane din zona Poșta-Telița (județul Tulcea) 117-120 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Cercetări recente la bazilica paleocreștină din satul Niculițel (județul Tulcea) 121-125 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Elemente etnice nord-dunărene în Scytia Minor 127-131 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol) secolele V î.e.n. - Vii e.n. 133-182 română
articol de periodic Fortificația și așezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 182-310 română
articol de periodic Cuvînt înainte Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 187-187 română
articol de periodic ZAHARIADE, M. (autor) Cadrul geografic Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 188-188 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , ZAHARIADE, M. (autor) Metoda de cercetare Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 188-189 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , ZAHARIADE, M. (autor) Fortificația Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 191-205 română
articol de periodic OPAIȚ, C. (autor) Așezarea extramuros Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 207-209 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Ceramica Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 211-260 română
articol de periodic OPAIȚ, C. (autor) Sticla Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 261-262 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Opaițele Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 263-269 română
articol de periodic BORDEA, Gh. Poenaru (autor) Monedele Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 271-319 română
articol de periodic OPAIȚ, C. (autor) , ZAHARIADE, M. (autor) Unelte și arme Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 321-327 română
articol de periodic ZAHARIADE, M. (autor) Descoperiri epigrafice Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 328-329 română
articol de periodic OPAIȚ, C. (autor) Descoperiri mărunte Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 331-334 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Considerații privind viața economică Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 335-337 română
articol de periodic ZAHARIADE, M. (autor) Considerații istorice Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 339-343 română
articol de periodic Appendix Fortificaţia şi aşezarea romană tîrzie de la Babadag-Topraichioi 345-345 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Garvăn) aparținîd epocii romane tîrzii 355-360 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Un mormînt din secolul X descoperit la Niculițel 361-364 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare din așezarea feudal timpurie de la Ghiolul Pietrei, com. Independența, județul Tulcea 365-370 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Săpăturile de la Dinogetia (1982-1985) 371-391 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Ceramica din secolul XIV descoperită în așezarea medievală de la Enisala (județul Tulcea) 393-397 română
articol de periodic BARASCHI, Silvia (autor) Unele probleme despre Proslavita 399-409 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența 411-415 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (1908),contribuții la cunoașterea circulației monetare în Scytia Minor între anii 318-324 417-455 română
articol de periodic OPAIȚ, Cristina (autor) Descoperiri monetare în fortificația de la Independența, județul Tulcea 457-483 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Monedele de aur romane și bizantine din colecția Maria și Dr. George Severeanu 485-495 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Circulația monetară la Nufăru în secolele X-XIV 497-554 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Un tezaur monetar descoperit la Hîrșova (sec. XV-XVI) 555-558 română
articol de periodic MAXIM, Mihai (autor) , NICOLAE, Eugen (autor) Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala 559-572 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (III) 575-587 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Academician Emil Condurachi (1912-1987) 589-592 română