Peuce, XI, 1995, seria istorie-arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic În loc de prefață I română
articol de periodic Foreword II englez
articol de periodic Spre informare III română
articol de periodic Decizia nr. 188 IV-V română
articol de periodic Decizia nr. 189 VI-VII română
articol de periodic Information VIII englez
articol de periodic Decision n. 188 IX-X englez
articol de periodic Decision n. 189 XI-XII englez
articol de periodic LĂZURCĂ, Elena (autor) Trestenic - O nouă așezare neolitică pe teritoriul județului Tulcea .7-48 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în Delta Dunării, Mormintele cu ocru de la Chilia-Veche 49-87 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Mormintele cu ocru de la Luncavița Movila "Mocuța" 89-115 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncavița, punctul "Drumul Vacilor" 117-140 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Date noi privind înmormîntările cu ocru din Dobrogea, movilele funerare de la Mihai Bravu 141-175 română
articol de periodic JUGĂREANU, Gabriel (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul C al așezărilor halstalliene de la Babadag (1991-1992) 177-202 română
articol de periodic JUGĂNARU, Gabriel (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Așezarea de tip Babadag de la Niculițel "Cornet" (județul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988 203-229 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Une tombe du IC2 siecle av. J.C. dans la necropole tumulaire de la cite d'Orgame - Argamum 231-263 franceză
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă getică la Murichiol, jud. Tulcea 265-301 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Cercetări arheologice în zona ansambulului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea 303-338 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (jud. Tulcea) 339-262 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Raportul final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus - Tulcea (secolele X-XV) 363-371 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul medieval de la Isaccea Biserica Sf. Gheorghe 373-409 română