Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LĂZURCĂ, Elena Trestenic - O nouă așezare neolitică pe teritoriul județului Tulcea .7-48 română
VASILIU, Ioan Cercetări arheologice în Delta Dunării, Mormintele cu ocru de la Chilia-Veche 49-87 română
VASILIU, Ioan Mormintele cu ocru de la Luncavița Movila "Mocuța" 89-115 română
VASILIU, Ioan Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncavița, punctul "Drumul Vacilor" 117-140 română
VASILIU, Ioan Date noi privind înmormîntările cu ocru din Dobrogea, movilele funerare de la Mihai Bravu 141-175 română
JUGĂREANU, Gabriel, MORINTZ, Sebastian Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul C al așezărilor halstalliene de la Babadag (1991-1992) 177-202 română
JUGĂNARU, Gabriel, TOPOLEANU, Florin Așezarea de tip Babadag de la Niculițel "Cornet" (județul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988 203-229 română
LUNGU, Vasilica Une tombe du IC2 siecle av. J.C. dans la necropole tumulaire de la cite d'Orgame - Argamum 231-263 franceză
SIMION, Gavrilă O nouă necropolă getică la Murichiol, jud. Tulcea 265-301 română
BAUMANN, Victor Cercetări arheologice în zona ansambulului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea 303-338 română
LUNGU, Vasilica, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Săpăturile arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (jud. Tulcea) 339-262 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Raportul final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus - Tulcea (secolele X-XV) 363-371 română
VASILIU, Ioan Cimitirul medieval de la Isaccea Biresica Sf. Gheorghe 373-409 română