Peuce, XII, 2014, seria istorie-arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POPOVICI, Sergiu (autor) , TOPAL, Denis (autor) , ȚERNA, Stanislav (autor) Akinakai de tip Soloha în contextul unei noi descoperiri de la Nistrul de Jos 9-67 engleză
articol de periodic SPÎNU, Daniel (autor) O periegeză prin istoricul cercetării protoistorice dobrogene: necropolele "de tip Murighil" 69-97 engleză
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) Ruribula descoperite la Noviodunum-Isaccea 99-114 engleză
articol de periodic GĂMUREAC, Emilian (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Preliminary considerations on the roman pottery from a rescue archaeological excavation at Noviodunum 115-146 engleză
articol de periodic MOCANU, Marian (autor) Considerații priind ceramica de masă de la (L)Ibida (II). Sectorul extra muros Nord I 147-168 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Prelucrarea fierului în officina romană tîrzie de pe Valea Morilor, Telița, punct Hogea 169-232 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , SZTANCS, Diana (autor) Isaccea-Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2012 și 2013 233-268 română
articol de periodic ADAMESCU, Adrian (autor) , AILINCĂI, Sorin (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Observații referitoare la înmormîntările hallstattiene timpurii din așezarea de la Suceveni - Stoborăni, jud. Galați 269-288 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Cristina (autor) , GUGL, Christian (autor) Troesmis și romanii la Dunăreea de jos, proiectul troesmis 2010-2013 289-306 română
articol de periodic SOFICARU, Andrei (autor) Anthropological data about the funeral descoveries from Slava Rusă, Tulcea County, Romania 307-340 engleză
articol de periodic MANEA, Lăcrămioara (autor) Cărți din biblioteca familiei Cantacuzino în fondurile muzerului tulcean 341-352 română
articol de periodic MOTZOI-CHICHIDEANU, Ion (autor) Identități culturale, structuri de putere și conflict militar în nordul Peninsulei Balcanice în mileniile IV-II a. Chr. - Băjenaru Radu 353-356 română
articol de periodic BĂJENARU, Radu (autor) Observații pe marginea unei recenzii: Ion Motzoi-Chicideanu - Identități culturale, structuri de putere și conflict militar în nordul Peninsulei Balcanice în mileniile IV-II a. Chr. - Băjenaru Radu 357-365 română
articol de periodic MOTZOI-CHICHIDEANU, Ion (autor) Irregulare, bestattungen in der Urgeschiche: Norm, Ritual, Strfe - Muller-Schebbel Nils 366-376 română
articol de periodic MOTZOI-CHICHIDEANU, Ion (autor) Mortuaryritual abd society in Bronze Age Cyprus - Keswani Prisvilla 377-382 română
articol de periodic STAN, Diana (autor) Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea - Ailincăi S. 383-385 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) Tezaure dacice. Creația în metale prețioase din Dacia preromană - Spînu D. 386-389 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Repertoriul arheologic al județului Botoșani - Șovan Octavian 390-395 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior și Thracia (secolele I-III p. Chr.) - Bîltac Adela 396-397 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Tomis. Comentariu istoric și arheologic - Buzoianu Livia 398-402 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean - Manea L. 403-406 română