Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VASILIU, Ioan Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea .9-26 română
VASILIU, Ioan Un nou topor de bronz cu tub de înmănușare traversal din Nordul Dobrogei 27-30 română
JUGĂNARU, Gabriel Cîteva date referitoare la relația Babadag III - Basarabi 31-38 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Căteva piese corinthiene din colecția Muzeului de Arheologie al ICEM-Tulcea 39-46 română
LUNGU, Vasilica Aegyssus. Documentare aeheologică performantă 47-102 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Contribuții la topografia antică a Dobrogei 103-112 română
SIMION, Gavrilă Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum 113-136 română
MADGEARU, Alexandru O revoltă împotriva lui Constantin cel Mare în privincia Scythia 137-142 română
TOPOLEANU, Florin Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Halmyris 143-168 română
VASILIU, Ioan Considerații finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag 169-186 română
DAMIAN, Oana Considerații asupra ceramicii smălțuite cu decor zoomorf de la Dunărea de Jos 187-194 română
VASILIU, Ioan Știri istorice și date arheologice referitoare la orajul Babadag în evul mediu 195-224 română
VASILIU, Ioan Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare medievale din colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea 225-242 română
BAUMANN, Victor Aspecte ale circulației monetare de la Gurile Dunării în secolul al IV-lea p.Chr. 243-284 română
GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Monede bizantine din colecția Georgescu (secolele X-XIII) 285-294 română
GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (VI) 295-320 română
GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Din nou despre monedele bizantine turnate din secolul al XI-lea, descoperite în Dobrogea 321-376 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al matrerialului provenit din stașțiunea gumelnițeană de la Carcaliu 377-392 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului din două ville romane din Nordul Dobrogei prin comparație cu situri autohtone contemporane lor 393-407 română