Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV, 1997-1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă așezare precucuteniană în Nordul Moldovei .7-17 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Complexe de locuire din secolele V-VII la Nord-Est de Carpați 19-75 română
articol de periodic MATEI, Mircea Dumitru (autor) Cercetările arheologice de la Siret (1984-1989) Raport de etapă 77-139 română
articol de periodic GOGU, Monica (autor) Despre organizarea granițelor în Moldova (secolele XIV-XV) 141-146 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Orașe, sate, locuințe din țările române oglindite în scrierile călătorilor străini 147-177 română
articol de periodic BLAJ, Pavel (autor) Dregători din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVII-lea (I) 179-197 română
articol de periodic DOBRINCU, Dorin (autor) Privilegii fiscale în Moldova epocii fanariote (I) 199-216 română
articol de periodic OSTAFI-OST, George (autor) Etnic și economic în Bucovina 217-230 română
articol de periodic PÎNZARIU, Cristina (autor) Satul bucovinean în contextul evenimentelor de la 1848 231-238 română
articol de periodic PETROVICI DAN, Emilian (autor) Activitatea lui Dimitrie Onciul în mișcarea națională a românilor din Bucovina 239-245 română
articol de periodic CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Bucovina și drama Poloniei la începutul celui de-al doilea război mondial 247-258 română
articol de periodic PETRARU MARIUS, Iulian (autor) Situația refugiaților polonezi din România în timpul celui de-al doilea război mondial 259-273 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Dosoftei în Polonia: Autoexilat, nu ostatic! 274-283 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) Simion Florea Marian, elev la liceul din Năsăud 284-290 română
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Manuscrisul inedit - Biserica Mirăuți din orașul Suceava. Schiță istorică de Sim. Dl. Marian 291-330 română
articol de periodic CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Documente provind operațiile militare din Sudul Bucovinei în primele zile ale războiului antisovietic 331-341 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Un cercetător mai puțin cunoscut a vestigiilor arheologice din Bucovina: Isidor Cav. De Onciul 343-346 română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) , URSU, Constantin (autor) Catalogul expoziției "Artă și spiritualitate în Cultura Cucuteni" 347-403 română
articol de periodic BEGUNI, Mirela (autor) Metode de apreciere a rezistenței mecanice a țesăturilor de patrimoniu realizate din mătase 405-410 română
articol de periodic ROMAȘCU, Lidia (autor) , SIDORIUC, Eugenia (autor) Conservarea unei piese textile arheologice: "Cămașă" 411-415 română
articol de periodic MARIAN, Carmen (autor) De la descoperirire la expunere - contășul din săpăturile arheologice de la bisica "Sf. Sava" din Iași 417-424 română
articol de periodic MARTINEAC, Elena (autor) , PAPUC, Maria (autor) Intervenții de urgență asupra textilelor arheologice rezultate din campania anului 1997 de la Biserica "Sfîntu Gheorghe" (Mirăuți), Suceava 425-427 română
articol de periodic TODAȘCĂ, Elena (autor) Studiu privind evoluția parametrilor de microclimat pe o perioadă determinată în biserica Sfîntul Gheorghe "Mirăuți", Suceava 429-440 română
articol de periodic BADEA, Nicolae (autor) , CÎDU, Elena (autor) , CREANGĂ (autor) , MELNICIUC-PUICA, Nicoleta (autor) Cercetări asupra unor obiecte vechi din piele. Investigații asupra unei coperte din piele pentru carte din secolul al XIX-lea 441-445 română
articol de periodic ANDRIEȘ, Iulia (autor) Pedagogie muzeală. Perceperea și receptarea operei de artă 446-448 română
articol de periodic ANDRIEȘ, Iulia (autor) George Lovendal în configurația pictorilor bucovineni 449-450 română
articol de periodic TĂNASE, Mădălina (autor) Sondajul arheologic de la Pojorîta (județul Suceava9 451-452 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Bilca, o nouă necropolă tumulară hallstattiană din Bucovina 453-457 română
articol de periodic HĂU, Florin (autor) Fundamente ale concepției referitoare la punerea în valoare a anamblului artitectonic-monumental al Curții Domnești dela Suceava. Orizonturi tematice pentru un muzeu al civilizației medievale românești, de factură aulică 459-466 română
articol de periodic HANDRABURA, Loretta (autor) Monografia "Folticenii. Cercetări istorice asupra orașului" - Șase decenii de la apariție (o încercare de analiză) 467-474 română
articol de periodic ANDRIEȘ, Iulia (autor) Bucovina - Oameni de cultură: Epaminonda Bucevschi și Ciprian Porumbescu 475-478 română
articol de periodic URSU, Constantin (autor) Figurine antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României - Comșa Eugen 479-481 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei - Szekely Z. 483-484 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole - Florescu Adrian 485-485 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Fortifications de refuge et etablissements fortifies du premier age du fer en Transilvanie - Vasiliev V. 487-487 română
articol de periodic URSU, Constantin (autor) Meșteșugurile la Nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.Hr. - Teodor Dan 489-490 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea de secolele VI-IX de la Izvoarele-Bahna, Realități arheologice și concluzii - Mitrea I. 491-492 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cetatea Albă. Studiu de arhitectură medievală militară - Șlapac Mariana 493-493 română
articol de periodic CHEPTEA, Stela (autor) Emil Ioan Emandi (1948-1996) 495-499 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Olga Ștefanovici (1952-1998) 500-501 română