Pontica, XI, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic RĂDULESCU, A. (autor) Cronică muzeologică pe malul mării 7-11 română
articol de periodic RĂDULESCU, A. (autor) Necesitatea și importanța unui muzeu de istorie și arheologie la Medgidia 13-17 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la mormintele cu ocru de pe teritoriul Dobrogei 19-26 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Călătoria lui Herodot în Marea Neagră 27-34 română
articol de periodic CONOVICI, N. (autor) Ceramică Letene timpurie din zona bălții Ialomița 35-42 română
articol de periodic CONOVICI, N. (autor) , GEORGESCU, L. (autor) Date noi privind mormîntul getic de la Dorobanțu (jud. Ialomița) 43-50 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Zalmoxis și cercetările lui Mircea Eliade 51-57 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Aspecte ale circulației monedei grecești în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n) 59-57 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Monede pontice la daco-geții lui Burebista 89-96 română
articol de periodic SCHULTZ, S. (autor) Streufunde aus Isaccea (Noviodunum) 97-104 germană
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) , MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Oglinzi romane din plumb de la Durostorum 105-111 română
articol de periodic CULICĂ, Vasile (autor) Cu privire la lagărul legiunii a XI-a Claudia la Dunărea de Jos 113-118 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Aspect inedit de manifestare a cultului Cavalerului Trac 119-125 română
articol de periodic BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria (autor) Inscripții recent descoperite în Scythia Minor 127-136 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Un mormînt de epocă romană descoperit pe raza comunei Ostrov 137-141 română
articol de periodic BARBU, V. (autor) Dobrogea în vremea lui Gallienus 143-150 română
articol de periodic RĂDULESCU, A. (autor) Dedicace en l'honneur de Valentinien 151-154 franceză
articol de periodic SCORPAN, C. (autor) Descoperiri arheologice diverse de la Sacidava 155-180 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Bazilica "simplă" (A) de la Tropaeum Traiani 181-187 română
articol de periodic MIRIȚOIU, N. (autor) , NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cripta basilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 189-207 română
articol de periodic RIȘCUȚIA, Cantemir (autor) , RUȘCUȚIA, I. (autor) Reconstituirea antropologică vitală a feței craniului "A" din cripta bazilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 209-210 română
articol de periodic CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Considerații asupra tipului de locuințe feudale de la Capidava și elemente specifice amenajării interiorului 211-222 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Un topor cu ceafă cilindrică de la Făgăraș (jud. Sibiu) 223-225 română
articol de periodic VERTAN, Antoaneta (autor) Un tezaur de denari romani imperiali descoperit la Medgidia 227-234 română
articol de periodic LUCA, C. (autor) , MILEA, Z. (autor) Un teasc roman descoperit la Potaisa 235-240 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea valului mare de pămînt din Dobrogea 241-245 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) O carieră de sec. X. la Medgidia 247-251 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Tezaurul monetar de la Cernavodă (sec. XVII-XVIII) 253-357 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Taxonomia numelor proprii în cartea I din "metamorfozele" lui Ovidiu 259-367 română
articol de periodic CUCU, Ștefan (autor) "Ars" și perennitas" în concepția lui Ovidiu 269-275 română
articol de periodic LASCU, Nicolae (autor) Al. Odobescu și Ovidiu 277-284 română
articol de periodic RĂDULESCU, A. (autor) Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în perioada 22 octombrie 1976-21 octombrie 1977 285-288 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, C. (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de istorie 289-299 română