Pontica, XL, anul 2007

  • Anul publicației: 2007
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BARALIS, Alexandre Pour une premiere approche des profils archeologiques en Macedoine Orientale et en Thrace Eggeenne, le cas des rites funeraires (ages du bronze recent-premier age du Fer) .11-36 franceză
TSETSKHILANZE, Gocha Pots and pandemonium: The earliest East Greek Pottery from North Pontic native settlements 37-70 română
ALEXANDRESCU, Petre Însemnări arheologice 1. Despre colonizarea greacă interioară: Gelonos și Pistiros (Herodot IV, 108-109) 71-74 română
ALEXANDRESCU, Petre, BALTRES, Albert Însemnări arheologice 2. Cutremurele în Dobrogea 74-83 română
BOUNEGRU, Octavian L'expedition navale de l'amiral histrien Hegesagoras et la guerre sacree d'Apollonie Pontique 85-92 franceză
GARLAN, Yvon Les emblemes dans le timbrage amphorique heracleote 93-100 franceză
ALEXANDRESCU VIANU, Maria O lekane din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța aparținînd grupului de la Viena Pictorul de la Callatis - Laurion 101-109 română
LUNGU, Vasilica Amphorisques pheniciens au bord de la Mer Noire 111-122 franceză
DUPONT, Pierre, LUNGU, Vasilica Note sur l'origine des plats a poisson du Pont-Euxin 123-136 franceză
IRIMIA, Mihai Considerații privind așezările getice din Dobrogea și problema existenței unor Emporia în zona Dunării Inferioare 137-225 română
LICA, Vasile M. Licinus Crassus (cos. 30.a Chr.) und die romische Donaugrenze 227-244 germană
BĂRBULESCU, Maria, CÎTEIA, Adriana Pater Nomimos în cultul Hecatei la Tomis 245-253 română
OȚA, Radu Jupiter Fulminans în iconografia religioasă apulensă 255-265 română
CHIRIAC, Costel, ICONOMU, Constantin Contribuții all'iconografia dei cavaieri danubiani nella Dogrugia (Romania) 267-281 italiană
ȘTIRBULESCU, Christina Un sarcofag descoperit în com. Ostrov, jud. Constanța 283-306 română
SIMION, Gavrilă Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea 307-338 română
BENEA, Doina Das lager von praetorium (Mehadia) in spatromischer zeit 339-350 română
PAPUC, Ghiorghe Despre aprovizionarea cu apă potabilă a cetății Callatis în epoca romană 351-358 română
AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Noi date în legătură cu Podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava 359-369 română
MĂRCULEȚ, Vasile Conflictul dobrogeano-genovez (1360-1387) componentă a luptei pentru supremație în bazinul Best-Pontic din a doua jumătate a secolului al XIV-lea 371-398 română
NICOLAE, Constantin O monogramă creștină de la Carsium (Hîrșova, jud. Constanța) 401-406 română
POPESCU, Emilian Biserica Tomisului în vremea mitropolitului Valentinian. Ambasada (Apocrisiarul) de la Constantonopol 407-413 română
HOLUBEANU, Ionuț Despre aria misionară a Sfîntului Episcop Mucenic Erhraim 415-428 română
CĂȚOI MIHAI, Ovidiu Sur une opinion concernant la signification semantique du terme Crăciun (Noel) 429-446 franceză
ATANASOV, Georgi Late antique tomb in Durostorum-Silistra and its master 447-468 engleză
NEAGU, Marian, NOPCEA, Cătălin Cercetările arheologice preventive de la Chirnogeni, jud. Constanța (2001) 471-485 română
AILINCĂI, Sorin, IGNAT, Adina A bronze Sickle from Zebil (Sarichioi, Tulcea County) 487-491 română
RADU, Laurențiu Noi descoperiri din necropola callatiană 493-502 română
DOBRINESCU, Cătălin Un opaiț cu figură antropomorfă descoperit într-un mormînt la Tomis 503-508 română
MUNTEANU, Ion, OPREA, Vasile Periegheze pe malul dobrogean al Dunării 509-514 română
STĂNICĂ, Aurel Une estampille de bronze pour marquer des amphores decouverte a Noviodunum-Isaccea 515-520 franceză
COLESNIUC, Sorin, PÎSLARU, Ion Cîteva note asupra necropolelor neolitice și eneolitice din sud-estul Europei 523-532 română
CĂRPUȘ, Cornelia, CĂRPUȘ, Leonid Analiza ceramologică a unor fragmente aparținînd culturilor Hamangia și Bioan din situl eneolitic de la Cheia - jud. Constanța 533-540 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul apaținînd sec. al Ci-lea p. Chr. Al cetății Histria 541-558 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui lot de paleofaună din fortăreața romano-bizantină de la Ovidiu (sec. IV-VI p. Chr.) 559-562 română
COTEȚ, Petre Cîteva observații asupra microreliefului din zona săpăturilor arheologice din nordul orașului Cernavodă 563-466 română
AGRIGOROAIEI, Vladimir Trois techniques d'excavation. Nouvelles recherches sur le complexe Basarabi-Murfatlar 567-590 franceză
NOPCEA, Cătălin, TALMAȚCHI, Gabriel Despre un nou tezaur monetar din prima parte a secolului III p. Chr. Descoperit la Tomis 593-605 română
GÎNDILĂ, Andrei Greek imperial, roman, byzantine and Ottoman coin finds from Capidava (1966-2006) in the collection of the National Hystory Museum of Romania 607-623 română
CUSTUREA, Gabriel Un depozit de monede bizantine din Dobrogea (sec. VI) 625-628 română
CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine descoperite recent în Dobrogea (sec. IX-XIII) 629-640 română
BUZOIANU, Livia Maria Bărbulescu - Un profil aniversar 643-650 română
PAPUC, Ghiorghe Zaharia Covacef - la 65 de ani de viață și 40 de ani de activitate în muzeu - 651-658 română
BUZOIANU, Livia Mihai Irimia - la 65 de ani 659-672 română
BĂRBULESCU, Maria Adrian Rădulescu - la 75 de ani de la naștere și 7 ani de la dispariție - 673-680 română
IRIMIA, Mihai Petre Diaconu (1924-2007) 681-684 română
DUMITRIU, George Cetatea înspîimîntată. Reliogie și politică la Atena în timpul răboiului peloponesiac - Rubel Alexander 687-690 română
LICA, Vasile Perdikkas zwischen 323 und 320. Nachlassveralter des Alexandrerreiches oder Autokrat? - Rathmann Michael 690-703 română
NASTASI, Irina Indicele revistei Pontica, 2002-2007 707-723 română