Pontica, XLI, anul 2008

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
NEAGU, George, VOINEA, Valentina Archaeological research at Hamangia III settlement from Cheia (2004-2008) .9-34 engleză
PETCU, Răzvan, SZMONIEWSKI, Bartolomiej Preliminary report from the new excavation in Baba Cave, Grădina Village, Constanța County 35-47 engleză
BĂLĂȘESCU, Adrian Considerații cu privire la exploatarea mamiferelor în așezarea Hamangia III de la Cheia 49-56 română
RADU, Valentin Studiul materialului faunistic (moluște, pești, țestoase și păsări) din nivelul Hamanghia III de la Cheia (jud. Constanța) 57-64 română
CHERNAKOV, Dimitar Eneolithic ceramic tables (Altars) from Bulgaria 64-78 engleză
IRIMIA, Mihai Sceptre de piatră inedite din județul Constanța și unele considerații privind legăturile zonei vest-pontice cu spațiul egeean în bronzul tîrziu 79-117 română
ALEXANDRESCU, Petre Însemnări arheologice histriene. Ornamente de căpăstru achemenide la Istros. Perși, sciți și saci 119-143 română
DUPONT, Pierre, LUNGU, Vasilica, OKHOTNIKOV, B.S. Vases lydiens de berezan au musee archeologique d'Odessa 145-150 franceză
NEDU, Decebal Rome, Tsarentum and deffection of the Lucanian League, 326-298 B.C. 151-167 engleză
BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, COVACEF, Zaharia Milestones from Dobruja in the collections of the Museum of National History and Archaeology Constanța 169-187 engleză
BĂJENARU, Constantin, DOBRINESCU, Cătălin Săpăturile de salvare în necropola romană a Tomisului 189-208 română
OTA, Radu Sarcofagele romane din piatră descoperite la Apulum 199-218 română
ELEFTERESCU, Dan Obiecte din os de la Durostorum I. 219-297 română
MĂRCULEȚ, Vasile Un probleme de geopolitique de la poluitique danubienne du Constantin le Grand (324-337): La reconquete et la domination de la Dacie Meridionale 299-312 franceză
BĂNOIU, Daniela, NICOLAE, Constantin, NICOLAE, Vlad Aspecte noi privind topografia Cetății de la Hîrșova (jud. Constanța) 313-343 română
YOTOV, Valeri Le therme byzantin, la Thrace, Ioannoupolis et la question des terres bulgares du nord-est a la fin du X2 - premieres annees du Xie siecles 345-353 franceză
CRĂCIUN, Cristina Structuri antice descoperite prin fotointerpretarea imaginilor aeriene 357-392 română
BODOLICĂ, Vitalie, PAPUC, Ghiorghi Despre amplasarea metopelor de la monumentul triumfal Tropaeum Traiani 393402 română
CUSTUREA, Gabriel, PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina Brăzdare de plug medievale din colecția Muzeului de Istorie Națională și arheologie Constanța 403-414 română
CUSTUREA, Gabriel Capsule de teriac descoprite în Dobrogea 415-418 română
HAIMOVICI, Sergiu Transgresiunea uriașă și vijelioasă a apelor Mării Negre din Neoliticul timpuriu dobrogean, avînd ca urmare apariția a două specii acvatice mediteraneene: Spondylus gaederopus și Sparus aurata la litoralul romanesc al acestei mări 421-441 română
CĂRPUȘ, Cornelia, CĂRPUȘ, Leonid Analiza de laborator a unor artefacte provenite din situl arheologic de la Satu Nou - "Vadu Vacilor" (com. Oltina, jud. Constanța) 443-448 română
ANDREESCU, Gheorghe, TALMAȚCHI, Gabriel Monede de "tip scitic" aflate într-o colecție particulară din Constanța 451-472 română
TALMAȚCHI, Gabriel Aspecte ale prezenței monedelor geto-dacice în teritoriul pontic prin prisma noilor descoperiri 473-532 română
CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri monetare bizantine din Dobrogea (sec V-VII) 533-562 română
NASTASI, Irina Rome and Black Sea Region, Donination, Romanisation, Resistance - Beller-ielsen Tonnes 565-569 română
CIOBANU, Radu La penture murale en Gaule roumaine - Barbet Alix 570-574 franceză
TALMAȚCHI, Gabriel Constantin Preda (1925-2008) 575-589 română