Pontica, XLIV, anul 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BUZOIANU, Livia Mihai Irimia .11-15 română
SUCEVEANU, Alexandru Încrîncerare și serenitate 17-22 română
IRIMIA, Mihai Depozitul de pise de făurire de la Țibrinu (com. Mircea Vodă, jud Constanța), 1997-1998 23-68 română
BOLOHAN, Neculai Trying to define and deal with "Buffer territories" in the West Pontic Late Bronze Age 71-81 română
ALEXANDRU, Nicolae Notă despre fondarea orașului Callatis 83-89 română
RUSTOIU, Aurel Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea 91-111 română
OPPERMANN, Manfred Die gottin Hera im Ostbalkanraum zwischen Donau und Rhodopen wahrend der romerzeit 113-136 română
AVRAM, Alexandru Notes epigraphiques (I) 137-140 română
BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, CLIANTE, Traian Inscriptions inedites de la Dobroudja Romaine 141-156 română
MUNTEANU, Claudiu Canale navigabile artificiale romane din provinciile rename și dunărene 157-182 română
NICOLAE, Constantin Carsium - Hîrșova - note de toponimie 183-195 română
OTA, Radu Noi considerații cu privire la apariția peleocreștinismului în Dacia romană 197-210 română
ATANASOV, Giorgi A propos du martyre de Saint Emilien de Durostorum (Silistra) 211-220 română
SZMONIEWSKI, Bartolomiej, VOINEA, Valentina Din nou despre Peștera Casian 221-238 română
CHERNAKOV, Dimitar Late chalcolithic foundation burial of a cild at Kosharna Tell 241-250 română
SÎRBU, Valeriu Două pumnale de tip sica din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 251-257 română
RADU, Laurențiu, STĂNICĂ, Aurel O descoperire carpică la Noviodunum 259-267 română
RUSU-BOLINDEȚ, Viorica Lămpi de perioadă romană timputie de la Histria. Aspecte legate de activitatea atelierelor care produc lămpi din Dobrogea Romană 269-292 română
MOCANU, Marian Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la (L?) Ibida 293-309 română
ZAHARIADE, Mihail Towards a historical geography of Extrema Scythiae Minoris 311-322 engleză
CONSTANTIN, Robert, IONESCU, Mihai, PAPUC, Ghiorghe Les aqueducts de la cite romaine de Tropaeum Traiani 323-341 franceză
IONESCU, Mihai, PAPUC, Gheorghe, SÎMPETRU, Mihai Recherches archeologiques de la function annexe de la cite tropaeum Traiani (1990-2006) 343-365 franceză
GAMUREAC, Emilian Some pottery findings outside Ulmetum City Walls 367-377 engleză
POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la vestigiile culturii Dridu de la Mironești, județul Giurgiu 379-386 română
DOBRINESCU, Cătălin, DRAGOTĂ, Aurel, KELEMEN, Beatrice, PINTER ZONO, Karl Cercetări preliminare în necropola medievală de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanța) 387-400 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Studiu preliminar privind cruciulițele descoperite în așezarea de la Păcuiul lui Soare (secolele X-XV) 401-445 română
TALMAȚCHI, Gabriel Aspecte ale circulației și penetrației monetare în teritoriul pontic (secolele IV-I a. Chr.) 449-471 română
ISVORANU, Theodor Monede grecești de la Tomis, în colecția Institutului de Arheologie "Vasile Pîrvan" 473-496 română
GRĂMĂTICU, Steluța, IONIȚĂ, Virgil Un pond de plumb din vremea lui Antonius Pius 497-502 română
STĂNICĂ, Aurel, VÎLCU, Aurel Monede de aur bizantine descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 503-513 română
COJOCARU, Victor Ancient Sacral Monuments in the Black Sea - Petropoulos K.E., Meslennikov A.A. 517-526 română
BUZOIANU, Livia Sondajul arheologic de la Sat Nou "Vadu acilor" - Irimia N., Conovici N., Ganciu Anca 527-530 română
PINTER ZONO, Karl Din Romania. Incursiuni prin această țară și istoria ei - Netzammer Raymund 531-534 română
HAȘOTTI, Georgeta Intrări de carte străină în biblioteca M.I.N.A.C. (2011) 535-543 română