Pontica, XLV, anul 2012

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SZMONIEWSKI, Bartolomiej, VOINEA, Valentina Coabitări și simbioze culturale în eneoliticul din Dobrogea, studiu de caz: Cheile Drobrogei .9-25 română
POPOVA, Magarita Possibilities for establishing local groups based on graphite decoration on ceramics within the Gumelnitsa - Karanovo VI culture (results from a study on the ceramics fron Vinitsa, Shumen District) 27-38 engleză
FRÎNCULEASA, Alin Reprezentări zoomorfe eneolitice în Muntenia. Studiu de caz - Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) 39-64 română
COJOCARU, Victor De la relațiile externe ale orașelor pontice la realitățile externe ale apoikiilor nord-pontice 65-76 română
SUCEVEANU, Alexandru Histria 1990-2010 77-89 română
ZUGRAVU, Nelu Alexandru în breaviatorii latini tîrzii 91-118 română
COJOCARU, Victor Antonia Tryphaina 119-133 română
BARBOȘ ANDREEA, Raluca, NEDU, Decebal Otrăviri în dinastia iulio-claudiană. Zvonuri, tradiție literară și interpretări istorice 135-160 română
COVACEF, Zaharia Prapaganda and imperial cult 171-179 engleză
MUNTEANU, Claudiu Porturi fluviale romane din provinciile renane și dunărene (secolele I- III p Chr.) 181-260 română
ACRUDOAE, Ionuț Ala I Gallorum et Pannoniorum: mobilitate și prosopografie 261-277 română
APARASCHIVEI, Dan, VASILACHE, Viorica Instrumentarul medical și/sau de cosmetică din Moesia Inferior 279-310 română
BĂDESCU, Alexandru Oriental amphorae type LRA 1 and LRA 2 discovered at Histria /the basilica extramuros sector) 311-328 engleză
CURSARU-HERLEA SIMONA, Maria Ceramica smălțuită din secolele X-XI de la Capidava 329-343 română
CUSTUREA, Gabriel, PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina Clothing accesories ornaments found in Dobrudja 345-360 engleză
MĂRCULEȚ, Vasile Considerații asupra denumirilor și organizării stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X-XII 361-377 română
VERGATTI, Radu Le port fluvial Kilia au milieu du XIV-siecle 379-391 franceză
GEORGIEVA, Petya A newly discovered necropolis in the southern part of the West Black Sea Coast - issues of cultural interpretation 395-403 engleză
LAZĂR, Cătălin Necropola de la Cernavodă: între mit și realitate 405-436 română
ALEXANDRU, Nicolae, CONSTANTIN, Robert, IONESCU, Mihai Callatis - stratigrafie, topografie și urbanism 437-464 română
IORGUȘ, Corina, RADU, Laurențiu Callatis. Cercetări de salvare în necropola romano-bizantină 465-475 română
RADU, Laurențiu, STĂNICĂ, Aurel Un cuptor pentru ars ceramica descoperit la Noviodunum 477-488 română
AVRAM, Alexandru Notes epigraphiques (II) 489-502 română
BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia Trois fragments inedits d'une architave tomitaine - ISM II 44 503-512 franceză
PETOLESCU, Constantin Les derniers legats de la province Moesia Inferior 513-517 franceză
CĂȚOI MIHAI, Ovidiu La veleur de l'information fournie par Macaire Magnes pour les cgristianisme au Bas Danube au Carrefour des IX-V- siecles 521-538 franceză
MADGEARU, Alexandru Data pătimirii sfinților Epictet și Astion de la Halmyris 539-548 română
POPESCU, Emilian Cîteva gînduri despre botezul primilor creștini de pe pămîntul românesc 549-576 română
ISVORANU, Theodor Monede grecești de la Tomis, în colecția Institutului de Arheologie "Vasile Pîrvan" 579-602 română
NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Imitațiile după tetradrahmele macedonene de tip Filip II în lumina teuaurului de la Rasa (IGCH 460) 603-616 română
CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine recent descoperite în Dobrogea (sec. VI-VII) 617-636 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (X). Secolele IX-XIII 637-656 română
COJOCARU, Victor Culture et mobilite dans le Pont-Euxin. Approche regionale de la vie culturelle des cites grecques 659-675 română
BODOLICĂ, Vitalie Anticnyio mir i Arheologija 689-688 română
HAȘOTTI, Georgeta Intrări de carte străină în biblioteca M.I.N.A.C. (2012) 703-709 română