Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4, 2015


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-10 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic COROBCEAN, Andrei (autor) Interpretări etnice ale monumentelor funerare din interfluviul pruto-nistrean de la mijlocul mileniului I a.Chr arheologie-istorie 13-24 română, engleză
articol de periodic OȚA, Liliana (autor) Câteva observații cu privire la importurile romane din mormintele sarmatice din Muntenia arheologie-istorie 25-34 română, engleză
articol de periodic MATVEEV, Sergiu (autor) Interpretări etnice a vestigiilor arheologice din secolele II-IV p.Chr. din spațiul pruto-nistrean în istoriografia sovietică arheologie-istorie 35-50 română, engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Campania bizantină din 1148 împotriva cumanilor și consecințele sale asupra situației teritoriilor de pe malul stâng al Dunării de Jos arheologie-istorie 51-68 română, engleză
articol de periodic NOANE, Dumitru (autor) Preocupări astronomice în Cetatea Oradea arheologie-istorie 69-88 română, franceză
articol de periodic DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Date noi privind tezaurul monetar medieval de la Părău (jud. Brașov) arheologie-istorie 89-110 română, engleză
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Arheologia Pieței Huet din Sibiu: aspecte particulare arheologie-istorie 111-136 română, engleză
articol de periodic BORDI, Zsigmond Lóránd (autor) Fortificațiile Pasului Oituz arheologie-istorie 137-160 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Diploma de înnobilare cu blazon acordată de principele Mihail Apafi I lui Toma Trâmbițaș din Țara Făgărașului arheologie-istorie 161-182 română, engleză
articol de periodic SZEKERES, Attila István (autor) Stemele din incinta Muzeului Național Secuiesc arheologie-istorie 183-212 română, engleză, maghiară
articol de periodic ANTAL, Lukács (autor) Cercetările arheologice de la Mănăstirea Trestioara din Șinca Nouă arheologie-istorie 213-226 română, franceză
articol de periodic CÎRSTEA, Monica (autor) Studiu istoric al zonei de sud-vest a municipiului Ploiești arheologie-istorie 227-340 română, engleză
articol de periodic DUMBRĂVEANU, Traian-Constantin (autor) O primă reprezentare cartografică a Castrului roman CVMIDAVA, pe Hărțile Iozefine, 1769-1773 arheologie-istorie 241-246 română, engleză
articol de periodic COSMA, Ela (autor) Cine au fost românii colibași? Mărturii din secolele XVIII-XIX arheologie-istorie 247-258 română, germană
articol de periodic CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Documentele întemeierii orașului Alexandria arheologie-istorie 259-270 română, engleză
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Pe urmele unui nobil făgărășean: colonelul Ștefan Stoika de Veneția de Jos și ctitoria sa din inima Bărăganului arheologie-istorie 271-300 română, franceză
articol de periodic BUCUR, Alexandru (autor) O personalitate uitată a Țării Făgărașului: Căpitanul Vasile Stanciu de Vist (1821-1899) arheologie-istorie 301-312 română, engleză
articol de periodic MĂNESCU, Constantin (autor) Pagini din istoria învățământului vâlcean. Comuna Stoenești, județul Vâlcea arheologie-istorie 313-326 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Mariana (autor) Considerații privind statutul mănăstirii Cotroceni în a doua jumătate a secolului XIX arheologie-istorie 327-344 română, franceză
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Capodoperă de meșter a breslei dogarilor în colecția Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu-Cultură 557-564 română, germană
articol de periodic DETEȘAN, Daniela (autor) Acte notariale din Transilvania (1850-1918). Conținut și tipologie arheologie-istorie 345-360 română, engleză
articol de periodic POPA-ANDREI, Mirela (autor) Vicarii foranei din provincia mitropoliană de Alba-Iulia și Făgăraș (1853-1918): segment important al elitei ecleziastice românești. Vicarii din Făgăraș arheologie-istorie 361-370 română, engleză
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) Forme de organizare ale învățătorilor din Vicariatul greco-catolic al Maramureșului arheologie-istorie 371-390 română, engleză
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) Responsabilitățile și atribuțiile organismelor de conducere ale comitatului Făgăraș în perioada 1870-1914 arheologie-istorie 391-502 română, engleză
articol de periodic DIN, Petre (autor) Aspecte ale societății românești reflectate în publicistica lui Octavian Goga arheologie-istorie 403-416 română, engleză
articol de periodic IONESCU, Ion Mihai (autor) Activitatea submarinelor britanice din clasa U cu baza în insula Malta în cursul anului 1941 arheologie-istorie 417-428 română, engleză
articol de periodic PETRENCU, Anatol (autor) Românii în Gulagul din R.A.S.S. Karelia arheologie-istorie 429-442 română, rusă
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian Andrei (autor) Activiștii de partid din anii '50 între discursul oficial și limbajul curent arheologie-istorie 443-456 română, engleză
articol de periodic STOIAN, Emil (autor) Sextil Pușcariu și Branul postbelic arheologie-istorie 457-474 română, franceză
articol de periodic STRĂUȚIU, Eugen (autor) Monografia locală în regiunea Sibiului. Trecut, prezent și viitor arheologie-istorie 475-490 română, engleză
articol de periodic ROGOJANU, Dumitru-Cătălin (autor) ”Strada”: a cincea putere în stat? arheologie-istorie 491-498 română, engleză
articol de periodic BĂJENARU, Elena (autor) Altarul triptic – o piesă unicat în patrimoniul Muzeului Țării Făgărașului ”Valer Literat” Patrimoniu-Cultură 499-508 română, engleză
articol de periodic OANE, Sorin (autor) Maja îmbrăcată și Maja dezbrăcată – povestea celui mai celebru set de tablouri din istoria picturii Patrimoniu-Cultură 509-518 română, engleză
articol de periodic RĂDULESCU, Dan Răzvan (autor) Presa vremii despre Nicolae Grigorescu Patrimoniu-Cultură 519-528 română, engleză
articol de periodic BRATU, Anca-Raluca (autor) Sculpturi semnate Albert Ernest Carrier-Belleuse în casa Ghiță Ionescu din Ploiești Patrimoniu-Cultură 529-538 română, engleză
articol de periodic ITTU, Gudrun Liane (autor) Ernst Honigberger (1885-1974) – un artist brașovean aproape uitat Patrimoniu-Cultură 539-548 română, engleză
articol de periodic CHIRIAC, Mihai (autor) Cap de statuetă romană aflat în colecțiile Muzeului Municipal Mediaș. Scurte considerații istorice și arheologice Patrimoniu-Cultură 549-556 română, engleză
articol de periodic SONOC, Alexandru Gh (autor) Un portret al generalului Paul Demetrius von Kotzebue în colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu Patrimoniu-Cultură 565-598 română, engleză
articol de periodic CALIN, Gerard (autor) Tipologia gospodăriei țărănești de pe Valea Vâlsanului, județul Argeș. Perioada 1800-1950 Patrimoniu-Cultură 597-612 română, engleză
articol de periodic BURCEA, Oana (autor) De la cort la palat. Corturarii din sudul Transilvaniei Patrimoniu-Cultură 613-624 română, engleză
articol de periodic UDREA, Florentina (autor) Patrimoniul construit al municipiului Făgăraș – expresie a diversității în LMI (Lista Monumentelor Istorice) Patrimoniu-Cultură 625-642 română, engleză
articol de periodic BODA, Gheorghe (autor) Protecția patrimoniului cultural mondial. Convenția de la Paris din anul 1972 Patrimoniu-Cultură 643-648 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Monica (autor) Secția Muzeul Național Filatelic din cadrul M.N.I.R.: patrimoniu, obiective și perspectivă Patrimoniu-Cultură 649-658 română, engleză
articol de periodic IORDAN, Corina (autor) ”Exponatul lunii” sau cum ne punem în valoare patrimoniul muzeal Patrimoniu-Cultură 659-664 română, engleză
articol de periodic BUCUR, Mirel-Vasile (autor) Investigația radiologică digitală aplicată în cazul unor icoane pe panou restaurate prin proiectul MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia Patrimoniu-Cultură 665-672 română, engleză
articol de periodic COTEȚIU, Marin (autor) Restaurarea icoanei de hram a bisericii Sfânta Treime din satul Mândra, Țara Făgărașului, începutul secolului XIX Patrimoniu-Cultură 673-686 română, engleză
articol de periodic LANGA, Paul-Victor (autot) Restaurarea icoanei pe sticlă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, frații Grecu, nr. inv. Ic423, Muzeul Țării Făgărașului ”Valer Literat” Patrimoniu-Cultură 687-704 română, engleză
articol de periodic PASCU, Iulia-Maria (autor) Stabilizarea structurală și redarea coeziunii cromatice a unui portret postum al lui Alexandru Ioan Cuza realizat în atelierele Nadar Patrimoniu-Cultură 705-728 română, engleză
articol de periodic FARAON, Gheorghe (autor) Conservarea colecției de ceramică populară a Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” Patrimoniu-Cultură 729-738 română, engleză
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Text și imagine în Breviarul Brukenthal Patrimoniu-Cultură 739-752 română, engleză
articol de periodic BICA, Viorica (autor) Restitutio Inochentie Micu-Klein Patrimoniu-Cultură 753-772 română, franceză
articol de periodic MOȚOC, Radu (autor) Epopeea dicționarului Augustin Scriban Patrimoniu-Cultură 773-800 română, engleză
articol de periodic OLARU, Claudiu (autor) Steluța Chefani-Pătrașcu, Moșieri teleormăneni (1864-1949). Mărire și decădere, București, Editura Renaissance, 2011, 390 pp. RECENZII 801-803 română