Pontica, XVII, anul 1984

  • Anul publicației: 1984
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
RĂDULESCU, Adrian Realizări ale cercetării arheologice, istorice și muzeologice în Dobrogea, în cei 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 .7- română
COMȘA, Eugen Figurines d'os prismatique d'epoque neolitique en Roumanie 15- franceză
HAȘOTTI, Puiu Noi date privind difuziunea comunităților culturii Hamangia 25- română
HAȘOTTI, Puiu, WISOȘENSKI, Wili Descoperiri întîmplătoare în așezarea neolitică de la Tărgușor "Sitorman" 37- română
BUZOIANU, Livia Despre începuturile importului de amfore ștampilate în cetățile grecești Tomis și Callatis 51- română
BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria, RĂDULESCU, Adrian O inscrpție tomitanp "redescoperită" (SEG, I,2, 332) 61- română
PETOLESCU, Constantin Inscripții pe mortaria din Moesia Inferior (I) 67- română
COVACEF, Zaharia Considerații asupra unui monumernt funerar figurat descoperit în necropola tomitană de sec. II e.n. 77- română
AVRAM, Alexandru, BOUNEGRU, Octavian, LUNGU, Virgil Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85- română
RĂDULESCU, Adrian Dacia și Moesia (Scythia) - părți constitutive ale etnosului românesc 101- română
CHERA-MĂRGINEANU, Constantin, LUNGU, Virgil Noi descoperiri din necropole tomitane 109- română
OCHEȘEANU, Radu Cîteva descoperiri monetare din sec. IV e.n. în Scythia Minor 131- română
BUCOVALĂ, Mihai, PATUC, Gheorghe Date noi privind cercetările arheologice de la Ovidiu (municipiul Constanța) 153- română
DIACONU, Petre Documente vechi creștine în Dobrogea 157- română
PANAIT, Panait, ȘTEFĂNESCU, Aristide Valea Carasu în cartografia medievală 169- română
LASCU, Stoica, STĂNESCU, Adrian Mărturii documentare privind ocupația Piterilor Centrale în Dobrogea (1916-1918) 177- română
LASCU, Stoica Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (I) 187- română
POSTELNICU, Valentina Aspecte ale vieții economice tulcene reflectate în docimente de arhivă (1918-1944) 199- română
SILEA, Vasile Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (10-16 decembrie 1936) 207- română
CIOCAN, Marin Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (octombrie 1943) 217- română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea) 225- română
PANAITESCU, Adrian Meșteșugul prelucrării osului la Păcuiul lui Soare 231- română
OPREA, Vasile, PAPASIMA, Tudor Un cuptor de ars oale din epoca feudală timpurie 237- română
GLUCK, Eugen Imaginea litoralului românesc pe harta nautică a lui Iehuda Ven Zara (1497) 241- română
CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (VI) 245- română
IRIMIA, Mihai Ceramica traco-getică - Moscalu E. 257- română
Hadrian Daicoviciu 265- română
Simion Aurică 267- română
Vlassa Nicolae 269- română