Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 8, 2019


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar Contents – Inhalt – Sommaire 5-10 română, engleză, franceză
articol de periodic MÂRZA, Ioan (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , GRIDAN, Silviu (autor) , SZAKÁCS, A. (autor) Analize mineralogice și determinări petrografice ale unor unelte și așchii descoperite în așezarea de la Rupea 7 - Părăul Mălinilor (Comuna Homorod, Jud. Brașov) Istorie-History 13-22 română, engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra componenței comandamentului mongol în timpul Marii Invazii din 1236-1242 Istorie-History 22-44 română, engleză
articol de periodic SZEKERES, Attila István (autor) The coat of arms of Báthori’s as the symbol of Transylvania Istorie-History 44-56 engleză, română
articol de periodic BĂJENARU, Elena (autor) Însemnări ale călătorilor străini despre cetatea Făgăraș (secolele XVI-XIX) Istorie-History 56-64 română, engleză
articol de periodic MAREȘ, Cristian (autor) Cântecul de lebădă al victoriei: A doua bătălie a lui Radu Șerban de la Brașov (9 iulie 1611) Istorie-History 64-73 română, engleză
articol de periodic SIMA, Claudia (autor) Arsenalul militar al Cetății Făgăraș din secolul al XVII-lea Istorie-History 73-82 română, engleză
articol de periodic GRAPĂ, Judit (autor) O capodoperă a artei culinare princiare în cetatea de la Făgăraș Istorie-History 82-97 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Mariana (autor) Palatul domnesc de la Cotroceni- reședință princiară (secolele XVII-XIX) Istorie-History 97-113 română, engleză
articol de periodic AVRAM, Maria Mihaela (autor) Considerații privind steagurile medievale din Țara Românească și Moldova Istorie-History 113-123 română, engleză
articol de periodic MOȚ, Teodora - Daniela (autor) Considerații asupra colonizărilor franceze în Banat Istorie-History 123-133 română, franceză
articol de periodic DOROHOI, Ancuța (autor) Importanța Carașovei în istoria Banatului Istorie-History 133-141 română, croată
articol de periodic BOȚOLIN, Sergiu (autor) Vizitele de exprimare a loialității față de tron ca strategie de integrare a nobilimii locale. Cazul Basarabiei în primul sfert al secolului al XIX-lea Istorie-History 141-147 română, engleză
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Statutul juridic citadin al Făgărașului: avans și recul, rivalități și realități, dispute și decizii (1834-1876) Istorie-History 147-168 română, engleză
articol de periodic COȘEREANU, Ioana (autor) Edgar Quinet și românii Istorie-History 168-175 română, engleză
articol de periodic ITTU GUDRUN, Liane (autor) Între conservatorism și emancipare: școlile filialei Sibiu a asociației femeilor luterane (din biserica evanghelică C.A.) Istorie-History 175-185 română, engleză
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Școala civilă de fete din Sibiu: coordonate istorice ale înființării sale (1886) Istorie-History 185-196 română, engleză
articol de periodic TACU, Andreea (autor) Angelo de Gubernatis – Un mare pasionat de cultura românească Istorie-History 196-208 română, engleză
articol de periodic NEAGU, Răzvan Mihai (autor) Canonicul și profesorul Ștefan Roșianu (1867-1937), o personalitate importantă a Bisericii Greco-Catolice Istorie-History 208-218 română, engleză
articol de periodic DIN, Petre (autor) Sextil Pușcariu și Primul Război Mondial. Anul 1914 Istorie-History 218-226 română, engleză
articol de periodic BARNA MARINELA, Loredana (autor) Corespondența de război din arhiva Mureșenilor – aspecte privind serviciile poștale Istorie-History 226-232 română, engleză
articol de periodic MICU, Bianca Luminița (autor) Corespondența lui Aurel A. Mureșianu către mama sa, Elena. Anul 1919 Istorie-History 232-241 română, engleză
articol de periodic DOMOCOS, Lorena (autor) Monumentele eroilor făuritori ai României Mari Istorie-History 241-252 română, engleză
articol de periodic BUCUR, Alexandru (autor) Activitatea generalului Ioan Boeriu în perioada noiembrie 1918-februarie 1921 Istorie-History 252-268 română, engleză
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) Consiliul Dirigent și problematica școlară din Transilvania (decembrie 1918-aprilie 1920) Istorie-History 268-277 română, engleză
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) 1919-2019. 100 de ani de la înființarea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare Istorie-History 277-288 română, engleză
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian Andrei (autor) Rudolf Zoscsak și Serviciul Geografic al Armatei Istorie-History 288-297 română, engleză
articol de periodic FARAON, Gheorghe (autor) Un țăran patriot, Iacob Rotar din Vad (1890-1976) Istorie-History 297-303 română, engleză
articol de periodic TRUFAȘ, Dan-Victor (autor) Imaginea infractorului rrom/țigan, reflectată în arhivele Hunedoarei interbelice Istorie-History 303-319 română, engleză
articol de periodic BASARABĂ, Drăgan-George (autor) Heraldică românească în Registrul Public de Armerii, Steaguri și Insigne al Canadei Istorie-History 319-332 română, engleză
articol de periodic POVESTCA, Anatolie (autor) Al Doilea Război Mondial după 80 de ani de la apariția sa. Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Consecințele pentru Basarabia Istorie-History 332-344 română, engleză
articol de periodic ARAPU, Valentin (autor) , DAN, Radu (autor) Frontiera de la Prut în perioada postbelică (aspecte istorico-etnologice) Istorie-History 344-362 română, engleză
articol de periodic MALCOCI, Iulia (autor) , XENOFONTOV, Ion Valer (autor) Angajații Bazei moldovenești de cercetări științifice a Academiei de Științe a URSS (studiu sociocomparativ): salarizarea Istorie-History 362-377 română, engleză
articol de periodic ISTRATE, Voica (autor) Campania de alfabetizare în Regiunea Stalin la începutul celui de-al doilea Plan cincinal Istorie-History 377-385 română, engleză
articol de periodic BUDURINA-GOREACII, Carolina (autor) 10 ani de „Parteneriat Estic” pentru Republica Moldova: realizări, probleme și perspective Istorie-History 385-393 română, engleză
articol de periodic STRĂUȚIU, Eugen (autor) Activitatea editorială a Laboratorului pentru analiza conflictului transnistrean – contribuție la cercetarea mediului regional de securitate Istorie-History 393-401 română, engleză
articol de periodic PLOP, Sergiu (autor) , CEBOTARI, Svetlana (autor) Securitatea regională în contextul vulnerabilităților din bazinul Mării Negre Istorie-History 401-407 română, engleză
articol de periodic COTILEVICI, Violeta (autor) Relațiile culturale dintre Republica Moldova și Franța Istorie-History 407-417 română, franceză
articol de periodic CHIRIAC, Mihai (autor) Des monuments sculpturals romains au Musée Municipal Mediaș Patrimoniu-Heritage 419-426 franceză, română
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Măsuri medievale de greutate aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu-Heritage 426-431 română, germană
articol de periodic LANGA, Paul-Victor (autor) Aspecte generale și stilistice ale tablourilor votive din România Patrimoniu-Heritage 431-437 română, engleză
articol de periodic BICA, Viorica (autor) Manuscrise miniate din istoriografia românească (sec. XV-XVI) Patrimoniu-Heritage 437-452 română, franceză
articol de periodic CIUGUDEAN, Rodica (autor) Aspecte privind identificarea clădirii bibliotecii Capelei din Sibiu Patrimoniu-Heritage 452-458 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Scurtă privire asupra unor importante însemnări marginale, de redacție chirilică, din cuprinsul unor cărți vechi deținute de MNIR Patrimoniu-Heritage 458-474 română, engleză
articol de periodic COSMA, Ela (autor) Case și inscripții din Rășinari, sec. XVIII-XIX (II) Patrimoniu-Heritage 474-489 română, engleză
articol de periodic FARAON, Irina (autor) Podoabe săsești din colecția Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” Patrimoniu-Heritage 489-501 română, engleză
articol de periodic DRAGNE, Aurel (autor) Furci de tors din sudul Transilvaniei Patrimoniu-Heritage 501-511 română, franceză
articol de periodic OANE, Sorin (autor) Este Marcel Duchamp cel mai important artist din istorie? Patrimoniu-Heritage 511-524 română, engleză
articol de periodic BULEI, Dumitra (autor) Sculptorul Vasile Blendea - un clasic al artei românești, artist al cetății Patrimoniu-Heritage 524-531 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ramona Monica (autor) Despre teatru, cenzură comunistă și opoziție în Jurnalul de atelier al lui Aurel Baranga Patrimoniu-Heritage 531-537 română, engleză
articol de periodic ATANASIU CROITORU, Andreea (autor) 80 de ani de la intrarea navei-școală Mircea în dotarea forțelor navale române. Generalul adjutant Paul Teodorescu artizan al ceremoniei Patrimoniu-Heritage 537-546 română, engleză
articol de periodic IONIȚĂ, Silvia (autor) Al Doilea Război Mondial în colecția de fotografii a Muzeului Național al Marinei Române (1943-1945) Patrimoniu-Heritage 546-559 română, engleză
articol de periodic MĂNESCU, Constantin (autor) Satul românesc, vatră a plămădirii, păstrării și promovării valorilor existențiale românești Patrimoniu-Heritage 559-570 română, engleză
articol de periodic BRAD, Rodica (autor) Colinda de Crăciun la Gura Râului Patrimoniu-Heritage 570-583 română, engleză
articol de periodic inginer, TEODOR LIGIA, Otilia (autor) Restaurarea și conservarea unor obiecte din os și corn Patrimoniu-Heritage 583-592 română, engleză
articol de periodic CĂMINESCU, Miruna Mihaela (autor) Restaurarea icoanei Sfântul Cuvios Antonie cel Mare – pictură în ulei pe pânză și ferecătură de argint Patrimoniu-Heritage 592-601 română, engleză