Pontica, XXIV, anul 1991

  • Anul publicației: 1991
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CORIJN, Herman En s'ispirant frd sources europeennes .7-22 franceză
COMȘA, Eugen Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 23-28 română
TONCEVA, Goranka Problemes de la plastique miniature de l'age du bronze recent en Bulgarie du Nord-Est 29-42 franceză
TAGLIENTE, Marcello Greci ed indigeni in Basilicata 43-52 italiană
OKHOTNIKOV, B.S., OSTROVERKHOV, S.A. L'ile de Leuke et le culte d'Achille 53-74 română
BUZOIANU, Livia Tipuri de amfore de sec. VI-IV a.Chr. Descoperite la Tomis 75-96 română
IRIMIA, Mihai Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea 97-121 română
BĂRBULESCU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Contribuții privind seria guvernatorilor Moesiei Inferioare în secolul III p. Chr. 123-141 română
MATEI, Cristian Considerații privind raportul dintre Classis Flavia Moesica și fortificațiile limesul roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) 143-158 română
COVACEF, Zaharia, PAȘCA, Cecilia Sculptura arhitectonică în Dobrogea antică 159-184 română
BUCOVALĂ, Mihai, PAȘCA, Cecilia Descoperiri recente în necropola romană de sud-vest a Tomisului 185-236 română
DRAGOMIR, Ion Descoperirea fortuită a unui mormînt roman tumular de incinerație în apropierea castrului de la Tirighina Barboși 237-245 română
BAUMANN, Victor O piesă deosebită de toreutică romană. Grifonul de la Telița 247-267 română
BARNEA, Ion Considerații privind cele mai vechi monumente creștine de la Tomis 269-275 română
BARNEA, Ion Noi date despre mitropolia Tomisului 277-282 română
NĂSTUREL, Petre De la o inscripție creștină din Tomis la patimirea Sf. Teogene 283-286 română
CORBU, Emilia, COVACEF, Zaharia Considerații asupra unei categorii de opaițe descoperite în sectorul V al cetății Capidava 287-297 română
ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe Tomis - Constantia - Constanța 299-327 română
COVACEF, Petre Cercetări tehnice cu privire la variația nivelului Mării Negre, în legătură cu topografia și modul de alimentare cu apă a cetății Histria, pînă la începutul erei creștine 329-341 română
CRIȘAN ION, Horațiu Monede grecești descoperite în cetățile dacice din Munții Sebeșului 343-346 română
OCHEȘEANU, R., POENARU BORDEA, Gheorghe Cîteva depozite monetare din Scytia Minor depuse ca ofrande funerare (sectoarele III - V d.Cr.) 347-371 română
CHIRIAC, Costel Despre tezaurele monetare bizantine din secolele VII-X de la Est și Sud de Carpați 373-378 română
CUSTUREA, Gabriel Schimburile economice în regiunea danubiano-pontică în secolele VIII-XI 379-394 română
PAPASIMA, Tudor Monede bizantine din cîteva colecții particulare 395-397 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe O monedă bizantină de la Trebizonda descoperită în Dobrogea 399-402 română
CLIANTE, Traian, OCHEȘEANU, Radu Pond uncial descoperit la Constanța 403-405 română
MUNTEANU, Mircea Topoare, alte piese de piatră și însemne ale puterii din epoca bronzului, din Sud-Estul Romaniei 407-418 română
IONESCU, Mihai Un nou apeduct din teritoriul callatian 419-424 română
DIACONESCU, Marius, MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu Cercetări arheologice recente în Peștera de la Casian 425-432 română
MATHE KIS, Roland Eficiența maximă prin folosirea schimbărilor de ioni 433-436 română
MICU, Ioan Terminologie marină și halieutică în operele ovidiene din exil 437-441 română
BARBU, Vasile Andrei Aricescu (1935-1991) 443-447 română