Acta Musei Porolissensis, VIII, 1984, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău

  • Anul publicației: 1984
  • Subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău
  • Publicată de: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
  • Editura: Muzeul de Istorie și Artă din Zalău
  • Localitatea: Zalău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Acta Musei Porolissensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sălajul la a XL-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antimperialistă din august 1944 I-IV română
Acta Musei Porolissensis - Cuvânt înainte .11-13 română
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) 1 Mai 1939 - o pagină glorioasă din istoria mișcării noastre revoluționare, comuniste din istoria poporului român 15-24 română
MUȘAT, Mircea (autor) Rădăcinile istorice ale revoluției de eliberare națională și socială din august 1944 25- română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu în România Istorie Veche şi Arheologie 48- română
KALMAR, Zoia (autor) O așezare Tiszapolgár la Dragu. Contribuții la geneza culturii Tiszapolgár în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 105- română
JURCSAK, Tiberiu (autor) Obiecte de podoabă de origine sudică în așezarea de epoca bronzului de la Derșida (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 111- română
IERCOȘAN, Nicolae (autor) Spada de bronz de la Ghenci (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
LAKO, Eva (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Al doilea depozit de bronzuri de la Dragu (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 125- română
NEMETI, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Hallstattului târziu din nord-vestul României în lumina noilor descoperiri arheologice Istorie Veche şi Arheologie 129- română
CHIRILĂ, Eugen (autor), MATEI, Alexandru (autor) Piese noi din tezaurulul de la Cuceu Istorie Veche şi Arheologie 147- română
COCIȘ, Sorin (autor) Fibule romane în Dacia preromană Istorie Veche şi Arheologie 149- română
RUSSU, Ioan (autor) Un cetățean roman din Africa de Nord-Vest onorat în Dacia Istorie Veche şi Arheologie 159- română
GUDEA, Nicolae (autor), GYEMANT, Amalia (autor) Castrul roman de la Buciumi. Propuneri pentru o reconstituire grafică (I-IV) Istorie Veche şi Arheologie 165- română
GUDEA, Nicolae (autor) Din nou despre câteva fragmente de diplome militare și plăcuțe de bronz cu inscripție din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 211- română
GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria militară a Daciei romane IV. Cohors VI Thracum Istorie Veche şi Arheologie 219- română
GUDEA, Nicolae (autor) Legio VII Gemina Felix la Porolissum. O rectificare cu caracter cronologic Istorie Veche şi Arheologie 227- română
GUDEA, Nicolae (autor) Câteva note în legătură cu limesul Daciei romane. Observații cu privire la articolul "Limes", fascicole privind Dacia Istorie Veche şi Arheologie 231- română
MATEI, Alexandru (autor) Un cuptor de ars ceramică descoperit în așezarea dacilor liberi de la Zalău - Valea Miței Istorie Veche şi Arheologie 237- română
MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Drumurile sării din nord-vestul Transilvaniei medievale Istorie Medie 249- română
HOSSU, Valer (autor) Voievozii din Chioar în secolele XIV-XV Istorie Medie 257- română
MUSCA, Elena (autor) Repertoriul localităților din Sălaj în secolul al XV-lea Istorie Medie 265- română
HOSSU, Valer (autor) Mihai Viteazul, generalul Basta și Cetatea Chioar Istorie Medie 291- română
BAJUSZ, Istvan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), RUS, Nicolae (autor) Al patrulea tezaur monetar de la Zalău, sec. XVII Istorie Medie 295- română
CHIRILĂ, Eugen (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Tezaurul monetar de la Tășnad, sec. XV-XVII Istorie Medie 301- română
WAGNER, Ernest (autor) Aspecte din istoria cetății și a domeniului Cehu-Silvaniei. Urbariul cetății Cehul din anul 1693 Istorie Medie 309- română
EDROIU, Nicolae (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Comitatul Solnicul Mijlociu unit cu Crasna și Chioar în vremea răscoalei lui Horea (1784) Istorie Medie 345- română
ALBU, Corneliu (autor) Universitatea românească a Transilvaniei în concepția lui Simion Bărnuțiu Istorie modernă 435- română
TOMOLE, Ioan (autor) Aspecte ale revoluției populare din toamna anului 1918 din Sălaj Istorie modernă 445- română
PENEA, Ionel (autor) Activitatea Legiunii Române din Praga Istorie modernă 449- română
IVĂNESCU, Ioan (autor) Sălăjenii în Marele Sfat al Țării și Consiliul Dirigent Istorie modernă 455- română
FIROIU, Dumitru (autor) Natura politico-juridică a Adunării Naționale de la Alba Iulia și a rezoluției adoptate Istorie modernă 459- română
GORON, Doru (autor), MIHALCA, Virgil (autor) Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român (1919-1920) Istorie contemporană 469- română
BATHORI, Ludovic (autor) Aspecte economice din viața comunei Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1919-1939 Istorie contemporană 491- română
CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Lupta pentru continuitatea activității copoperativelor populației românești din nord-vestul țării, componentă a rezistenței antihortiste. 1.X.1940 - 25.X.1944. Cooperația sălăjană (II) Istorie contemporană 503- română
ABRUDAN, Paul (autor) Căpitan Dumitru Cristorian: participarea grupului 18 Cercetare la luptele pentru eliberarea Sălajului de sub ocupația fascistă în octombrie 1944 Istorie contemporană 529- română
DUȚU, Alexandru (autor) Considerații privind participarea armatei române la luptele duse pentru eliberarea părții din Nord-Vest a României și în continuare pînă la victoria finală împotriva fascismului Istorie contemporană 535- română
OPRIȘ, Ioan (autor) Noi date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Sălaj (1918-1948) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 543- română
POP, Ana (autor) Tezaurul de bronzuri de la Sig. Restaurare-conservare Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 553- română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Restaurarea unei săbii și a unui pumnal de tip Apa Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 557- română
CĂDARIU, Ștefan (autor) Executarea copiilor ceramice în laboratorul de restaurare Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 561- română
COLDEA, Gheorghe (autor) Vegetația lemnoasă de luncă din zona Munților Plopiș Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 565- română
MUNTEANU, Dan (autor), RAUS DOINA, Monica (autor) Documentații pentru crearea unor rezervații naturale de interes național în județul Sălaj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
RAUS DOINA, Monica (autor) Studii floristice asupra mlaștinei de la Băile Iaz Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 585- română
CÎNDA, Ana (autor) Colecțiile de carte veche românească din depozitele eparhiale de la Șimleul Silvaniei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Paul Augustin (1866-1920). Încercare de schiță monografică Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
TOȘA, Viorel (autor) Un patriot sălăjan: Emil Bran (1864-1941) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 643- română
DOMUȚA, Emil (autor) Contribuții documentare privind activitatea societății de lectură "Dragoșiana" Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 653- română
GORON, Doru (autor), GRAD, Cornel (autor) Din istoricul instituțiilor cultural-naționale sălăjane. Reuniunea Femeilor Române Sălăjene Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 663- română
ȘTEIU, Nicolae (autor) Sfătuitorul - publicație a despărțămîntului Gida-Huedin al Astrei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 675- română
RUSU, Traian (autor) Uniunea Lupătătorilor Memorandiști Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 681- română
DĂRĂBAN, Valentin (autor) Contribuții la istoricul societății culturale "Sălăgeana" a studenților sălăjeni din centrul universitar Cluj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 687- română
OROS, Ioan (autor) Ecouri ale revistei "Școala noastră" în S.U.A. Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 693- română
CIOVÎRNACHE, Horia (autor) Asupra unei culegeri de folclor din Sălaj Etnografie 699- română
GOIA IOAN, Augustin (autor) Câteva repere privind procesul de marcare socială a spațiului locuinței țărănești tradiționale Etnografie 709- română
MUSCA, Ioan (autor) Procedee și unelte tradiționale de pescuit pe cursul Sălăjan al Someșului II Etnografie 717- română
POP, Maria (autor), ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Dinamica timpului și spațiului social în comunitățile rurale din Sălaj Etnografie 731- română
VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satului Moigrad Etnografie 755- română
BAJUSZ, Istvan (autor) Obiecte de cositor din Sălaj Istoria artelor 765- română
CIOCIAN, Ion (autor), ZEBACINSCHI, Corneliu (autor) Altare semicirculare la biserici de lemn sălăjene Istoria artelor 775- română
PORUMB, Marius (autor) Pictori sălăjeni din secolul al XVIII-lea Istoria artelor 793- română
BADIU MARIA, Pia (autor) Colecția de artă plastică contemporană a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău I. Pictura Istoria artelor 801- română
MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1983 847-852 română
Abrevieri bibliografice 851- română