Pontica, XXVII, anul 1994

  • Anul publicației: 1994
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COMȘA, Eugen Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturule dintre carpați și Dunăre .7-18 română
URSULESCU, Nicolae Aspecte ale spiritualității cucuteniene în lucrătile cercetătoarei Meluța Marin 19-24 română
ASĂVOAIE, Costică, ICONOMU, Constantin Contribuții privind cunoașterea ritualurilor de înmormîntare a tracilor timpurii în lumina cercetărilor de la Ștefănești-Botoșani 25-38 română
SÎRBU, Valeriu Incinte și locuri sacre cu sacrificii și depunweri de ofrande în lumea geto-dacilor 39-59 română
CONOVICI, Niculae Obiecte pentru cult și magie descoperite la Piscul Crăsani 61-83 română
PREDA, Constantin Unele considerații referitoare la religia geto-dacilor 85-90 română
SIMION, Gavrilă Rituri și ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum 91-105 română
COVACEF, Zaharia Tradiții și inovații în iconografia votivă din Dobrogea (sec. I-III p.CVh.) 107-130 română
LUNGU, Vasilica Amfore ștampilate din Nordul Dobrogei 133-155 română
BĂRBULESCU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Inscripții inedite din Tomis și împrejurimi 157-171 română
ZAHARIADE, Mihail Inscripția de fundație din timpul primei tetrarhhii de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) 173-186 română
MIHĂILESCU, Mihai, SADURSCHI, Paul, UNGUREANU, Napoleon Cercetările arheologice de la Botoșani "Groapa lui Ichim" (campaniile 1991-1992) 187-198 română
NICOLAE, Constantin Cîteva opaițe descoperite la Carsium 199-207 română
IONESCU, Mihai, PAPUC, Gheorghe Noi cercetări privind apeductul de la Ovidiu, jud. Constanța 209-221 română
GEORGESCU, Valeriu, PAPASIMA, Tudor Însemnări pe marginea sgraffiti-lor din mormîntul elenestic de la Mangalia 223-228 română
TALMAȚCHI, Gabriel Noi descoperiti monetare în satul Adîncata (jud. Constanța) 231-233 română
BOTEVA, Dilyana The coinage of Histria for Septimius Severus and his family Addenda et Corrigenda 235-236 engleză
CÎRLAN, Miltiade, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Monede bizantine descoperite în Dobrogea (secolele XI-XIII) 237-244 română
LASCU, Nicolae Bibliografia ovidiană în România IV. Evocări ovidiene 247-261 română