Pontica, XXVII-XXIX, anul 1996

  • Anul publicației: 1996
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MICU, Cristian, MICU, Smaranda Despre un tip de statuetă antropomorfă gumelnițeană .7-12 română
BARDAC, Anghel, IRIMIA, Mihai Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina ( jud. Constanța) 13-22 română
BÎRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Adrian Reprezentări figurative în așezarea de epocă elenistică de la Albești 23-72 română
BUCOVALĂ, Mihai Un alt mormînt elenestic descoperit la Tomis 73-82 română
RĂDULESCU, Adrian Zidul de apărare al Tomisului de epoca tîrzie, în reconstituirea sa actuală 83-93 română
COVACEF, Zaharia Accesorii vestimentare,de toaletă și podoabe descoperite în sectorul estic al cetății Capidava 95-120 română
FLAUT, Daniel, PANAIT, Panait, RĂDULESCU, Adrian, ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice de la Cetatea Hîrșova campania 1995 121-134 română
NICOLAE, Constantin Descoperiri de epocă romană și bizantină la Carsium 135-160 română
ZUGRAVU, Nelu Cu privire la jurisdicția asupra creștinilor nord-dunăreni în secolele II-VIII 163-181 română
BARNEA, Ion Despre două inscripții paleocreștine de la Callatis (Mangalia) 183-186 română
GEORGESCU, V., IONESCU, M. Mărturii creștine la Callatis 187-200 română
BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Semnificația ultimelor schimbări în urbanismul de la Tropaeum Traiani 201-214 română
TEODOR, Dan Creștinism și păgînism la est de Carpați în a doua jumătate a mileniului I d. Hr 215-226 română
MITREA, Ioan Comunități creștine din secolele V-VII în regiunea subcarpatică a Moldovei 227-232 română
DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul Elements chretiens de l'epoque byzantine au Bas Danube 233-244 franceză
MUNTEANU, Mircea Asupra condițiilor geografice din preistoria sud-estul României 247-251 română
BĂDICĂ, T., BELC, Marius, BEȘLIU, C., COJOCARU, V., OPREA, C., POPESCU, I. Studiul unor obiecte de sticlă romană prin metode nucleare 253-254 română
BĂDICĂ, T., BELC, Marius, BEȘLIU, C., COJOCARU, V., OPREA, C., POPESCU, I. Analiza compoziției unor obiecte ceramice antice prin activare neutronică 255-257 română
TALMAȚCHI, Gabriel Din nou despre circulația monetară antică în zona Floriile - Adîncata (jud. Constanța) 261-266 română
CHIRIAC, Costel, PAPASIMA, Tudor Monede romane de la Dumbrăveni (jud. Constanța) 267-269 română
PAPASIMA, Tudor, VERTAN, Antoaneta Monede romane și biozantine inedite din colecția muzeului constănțean 271-278 română
PAPASIMA, Tudor Monede bizantine inedite din colecția Muzeului Jedețean Călărași 279-285 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Aspecte privind circulația monetară la Mangalia în secolelele X-XI (969-1081) 287-300 română
CUSTUREA, Gabriel Catalogul monedelor bizantine anonime descoperite la Capidava 301-307 română
CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (X) 309-321 română
CUSTUREA, Gabriel Cîteva ponduri medievale descoprite în Dobrogea 323-328 română
BUCOVALĂ, Mihai Savanți care au lucrat în Dobrogea. Profesorul Dionisie M. Pippidi (1905-1993) 331-334 română