Pontica, XXXI, anul 1998

  • Anul publicației: 1998
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CARAIVAN, Glicherie Old Dobrogean Black Sea Coastlines .7- engleză
COMȘA, Eugen Tipuri de locuințe din epoca neolitică pe teritoriul Dobrogei 15- română
MICU, Cristian, MICU, Smaranda Ceramica culturii Hamangia din așezarea de la Isaccea Suhat (campania 1997) 25- română
IRIMIA, Mihai Unele considerații privind topoarele de tipul Baniabic în lumina descoperirilor de la Izvoarele (jud. Constanța) 37- română
BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Noi ștampile amforice de la Callatis 49- română
LICA, Vasile Frontierele regatului dac după pacea din anul 102 99- română
SUCEVEANU, Alexandru Două inscripții inedite de la Histria 109- română
BĂRBULESCU, Maria, CÎTEIA, Adriana Drumurile din Dobrogea romană pe baza stîlpilor militari din sec. II-III p. Chr. 119- română
BĂRBULESCU, Maria, RĂDULESCU, Adrian O nouă inscripție din vremea lui Decius în Dobrogea 131- română
CHIRIAC, Costel, NICOLAE, Constantin, TALMAȚCHI, Gabriel Noutăți epigrafice din epoca romană la Carsium (Hîrșova, jud. Constanța) 139- română
COVACEF, Zizi Cîteva considerații pe marginea unor noi reliefuri bacchice din Dobrogea 163- română
BUCOVALĂ, Mihai Raport preliminar privind cercetările arheologice cu caracter de salvare din Constanța, strada Sulmonei nr. 7 171- română
LUNGU, Liviu, PAPUC, Gheorghe Poarta mare a cetății Tomis 201- română
BRUDIU, M. Drumul roman prin Moldova de Jos între intuiție și realitățile arheologice 209- română
LIUȘNEA, Mihaela-Denisa Cîteva considerații privind limesul dunărean în nordul Dobrogei 217- română
BĂJENARU, Constantin, DOBRINESCU, Cătălin, STOIAN, Gheorghe Noi descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Peștera, jud. Constanța 227- română
MAGDEARU, Alexandru Unele observații asupra istoriei Paradunavon (despre Vasile Apokapes) 239- română
COMȘA, Eugen Date despre o capcană din epoca neolitică 247- română
IRIMIA, Mihai Descoperiri hallstattiene întîmplătoare de la Rasova (jud. Constanța) 253- română
COVACEF, Petre Despre un tumulus la Constanța 261- română
MITROFAN, I. Observații în legătură cu unele culte din Dacia romană 265- română
TALMAȚCHI, Gabriel Noi denari romani republicani descoperiți în Dobrogea 271- română
PARASCHIV, Dorel Măsuri ponderale romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei 287- română
CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine dintr-o colecșie constănțeană 291- română
CONSTANTINESCU, Bogdan, IACOB, Mihaela, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid. Hyperperi de la Ioan III Ducas Vatatzez (1222-1254) descoperiți pe teritoriul Dobrogei 295- română
CUSTUREA, Gabriel Noi ponduri medievale din Dobrogea 307- română
CUSTUREA, Gabriel, TALMAȚCHI, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (XII) 309- română
ANTONESCU, Iulian Libertăți în societatea romană a sec. I-II p. Chr. 311- română
CUSTUREA, Gabriel, TALMAȚCHI, Gabriel Radu Ocheșeanu 389- română