Pontica, XXXVII-XXXVIII, anul 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SLAVCHEV, Vladimir Monuments of the final phase of cultures Hamangia and Sava on the territory of Bulgaria .9-20 engleză
VOINEA, Valentina Cauze privind sfîrșitul eneoliticului în zona litoralului vest-pontic. Așezarea de pe insula "La Ostrov", Lacul Tașaul (Năvodari, jud. Constanța) 21-46 română
BELC, Marius, MICU, Cristian Copper objects discovered in the tell settlement at Luncavița, Cetățuia Point 47-58 engleză
COMȘA, Alexandra, SCHUSTER, Cristian, SEMUC, Cătălina Zu den bestattungssitten der tei-kultur 59-70 germană
HARȚUCHE, Nicolae Sceptrele de piatră zoomorfe - interpretare și conologie - 71-97 română
SIMION, Gavrilă Arme și podoabe inedite de bronz din județul Tulcea 99-110 română
AILINCĂI, Sorin, DOBRINESCU, Cătălin, JUGĂNARU, Gabriel, NICIC, Andrei Considerații privind realizarea decorului înprimat pe ceramica din prima epocă a fierului în spațiul nord-vest pontic 111-130 română
ALEXANDRESCU, Petre Condițiile de descoperire ale kuros-ului arhaic de la Histria (după carnetele Lambrino) 131-144 română
BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia Ceramică greacă de uz comun din așezarea de la Albești (jud. Constanța): Lekythoi 145-167 română
BOUNEGRU, Octavian Ceramică sigilată pergamentiană de la Callatis 169-174 română
BARNEA, Alexandru, BOUNEGRU, Octavian, IONESCU, Mihai Note epigrafice 175-181 română
OPRIȘ, Ioan Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio capidavensium. In memoriam Radu Florescu 183-194 română
PETOLESCU, Constantin Cariera centurionului M. Calventius Viator 195-198 română
POPESCU, Mihai Les troupes de Dacie et les dieux: Les temoignages collectifs de piete. Piae memoriae magistri Radu Florescu 199-220 română
ELEFTERESCU, Dan Statuete votive din plumb de la Durostorum 221-238 română
FERARU, Remus Sărbători dionysiace în cetățile grecești din Pontul stîng 239-252 română
MOGA, Iulian Mithra în Asia Mică și în lumea romană 253-273 română
ATANASOV, Georgi Le palais des eveques de Durostorum des V.VI siecles 275-297 franceză
CHELMEC, Adrian, CHELMEC, Gheorghe, MORINTZ, Alexandru Realizarea modelului tridimensional al unui sit arheologic. Studiu de caz: Radovanu "Gorgana a doua" 291-302 română
MONSEES, David 2003 gradiometric research at Murighiol, Romania 303-318 română
IRIMIA, Mihai Descoperiri getice în zona Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 319-384 română
NICOLAE, Constantin, NICOLAE, Vlad Cercetări arheologice în împrejurimile orașului Hîrșova, punctul "Celea Mică" 385-405 română
COLESNIUC, Sorin, PÎSLARU, Ion Noi morminte elenistice și romane cercetate la Mangalia 407-412 română
COLESNIUC, Sorin, PÎSLARU, Ion O friză cu reprezentări de divinități descoperită la Callatis 413-418 română
ALEXANDRU, Nicolae, CONSTANTIN, Robert, IONESCU, Mihai Aspecte topografice ale cetății Callatis în epoca romano-bizantină 419-438 română
COVACEF, Zaharia Ulmetum 2004 - după 90 de ani 439-451 română
BARNEA, Alexandru, SCURTU, Florin Rezultate ale cercetării geofizice (2000-2003) în cetatea Tropaeum Traiani 453-474 română
SANDOR, Istvan, TALMAȚCHI, Gabriel Rarități numismatice histriene 477-482 română
TALMAȚCHI, Gabriel Monede rare în descoperiri aflate în colecția numismatică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 483-490 română
CUSTUREA, Gabriel Date noi privind circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. V-VII) 491-536 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Monede de plumb din epoca bizantină aflate în colecțiile din România (secolele V.Vi și XI-XII) 537-553 română
IRIMIA, Mihai Petre Diaconu la 80 de ani 557-574 română
BOUNEGRU, Octavian Nicolae Harțuche (1928-2003) 577-581 română
OPRIȘ, Ioan Florescu Radu (1931-2003) 583-594 română
BARNEA, Alexandru Barnea Ion (1913-2004) 595-600 română
IRIMIA, Mihai Barnea Ion (1913-2004) 601-614 română
SONOC, Alexandru Veteranii romani de la gurile Dunării - Branga Nicolae 617-622 română
OPRIȘ, Ioan Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan 623-627 română
BENEA, Doina Tibiscum. Așezările romane 628-636 română
Report on advanced on site laboratory for the european heritage restoration - CLT 2003/A1/Ro-515 637-644 engleză