Pontica, XXXIII-XXXIV, anul 2001, seria 2000-2001

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IRIMIA, Mihai Adrian Rădulescu .7-17 română
PREDA, Constantin Adrian Rădulescu și cercetarea istorico-arheologică dobrogeană 19-22 română
BEM, Cătălin Noi propuneri pentru o schiță cronologică a eneoliticului românesc 25-121 română
DUMITRESCU, Stelian, HAITĂ, Constantin, MARINESCU-BÎLCU, Silvia, MOISE, Dragoș, RADU, Valentin, VOINEA, Valentina Așezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov", lacul Tașaul (Năvodari, jud. Constanța) - Raport preliminar 123-170 română
ROMAN, Petre Date inedite asupra așezării culturii Cernavodă I de la Cernavodă 171-177 română
ALEXANDRESCU, Petre Însemnări arheologice. Noi cercetări și ipoteze cu privire la topografia și urbanismul Histriei 179-198 română
ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Cronologia și tipologia teracotelor arhaice descoperite la Histria 199-210 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Amfore antice de la Orgame și cîteva probleme de economie antică 211-218 română
BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Ștampile amforice recent descoperite la Albești (jud. Constanța) 219-252 română
LUNGU, Vasilica Amphores West-Slope sur le littoral pontique 253-281 franceză
ARSENIE, Lucian Ceramica lucrată cu mîna la Tomis - stadiul actual al cercetărilor 283-298 română
IRIMIA, Mihai Despre sciți și Scythia Mică în ultimele secole ale mileniului I.a.Chr. 299-317 română
AVRAM, Alexandru Autour de quelques decrets d'Istros 337-348 franceză
PETOLESCU, Constantin Contribuția militară a provinciei Moesia Inferior la cucerirea Daciei 349-354 română
IACOB, Mihaela Culte și zeități îm Moesia Inferior - evidența numismatică 355-371 română
COVACEF, Zaharia Culte orientale în panteonul Dobrogei romane 373-386 franceză
SIMION, Gavrilă Mitul lui Phaeton în iconografia unor lucrări de artă antice și medievale 387-395 română
BOUNEGRU, Octavian Date stratigrafice recente privind rețeaua stradală din cartierul "Domus" de la Histria 397-413 română
BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Tropaeum Traiani, poarta de nord 415-424 română
PAPUC, Gheorghe Tomis - aprovizionarea cu apă potabilă în epoca romană și romană tîrzie 425-449 română
FLORESCU, Radu Des tremblements de terre et des invasions en Scythie Mineure pentant l'antiquite et l'antiquite tardive 451-457 franceză
PARASCHIV, Dorel Observații asupra unui tip de amfore romano-bizantine 459-468 română
BĂJENARU, Constantin, BÎLTÎC, Adela Depozitul de candele de sticlă descoperit la basilica episcopală de la Histria 469-513 română
CUSTUREA, Gabriel Descoperiri arheologice și numismatice de pe raza localității Datu Nou (com. Oltina, jud. Constanța) 483-594 română
POPESCU, Emilian Cine a fost autorul actului martiric al Sfîntului Sava "Gotul"? Considerații pe marginea unei ipoteze 515-523 română
CÎTEIA, Adriana Modelul neotestamentar al martiriului 525-534 română
PANAIT, Panait Așezările Mostiștei Inferioare în preocupările voievozilor Țării Românești 535-540 română
FLAUT, Daniel Raporturile bisericii ortodoxe romane cu patriarhia de la Constantinopol (sec. XIV-XVI) 541-557 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Considerații și note arheologice asupra locuinței din secolele XIV-XV de la Dunărea de Jos 559-564 română
CARAIVAN, Glicherie, DONICI, A., FULGA, Constantin, OPREAN, Gigu, OPREAN, Priscila, PĂUN, F., STĂNICĂ, A. Caracteristicile sedimentologice și geolitodinamice ale coerdunului litoral Techirghiol 565-580 română
PARASCHIV, Dorel Două ponduri unciale descoperite în nord-vestul Dobrogei 595-596 română
PETAC, Emanuel, VERTAN, Antoaneta Tezaurul monetar roman imperisal descoperit la Abrud (com. Adamclisi, jud. Constanța 597-624 română
CONSTANTINESCU, Bogdan, PÎRVAN, Katiușa Un lot inedit din tezaurul de la Rachelu (com. Luncavița, jud. Tulcea) 625-657 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Cronica descoperirilor monetare din jud. Tulcea 659-678 română
FLAUT, Daniel Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrașiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII 681-684 română
FLAUT, Daniel A schort History of Byzantium - Johns Morwich John 685-686 română
VOINEA, Valentina Lucian Arsene 689-691 română