Pontica, XXXIII-XXXIV, 2001, seria 2000-2001


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Adrian Rădulescu 7-17 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Adrian Rădulescu și cercetarea istorico-arheologică dobrogeană 19-22 română
articol de periodic BEM, Cătălin (autor) Noi propuneri pentru o schiță cronologică a eneoliticului românesc 25-121 română
articol de periodic DUMITRESCU, Stelian (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) , MOISE, Dragoș (autor) , RADU, Valentin (autor) , VOINEA, Valentina (autor) Așezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov", lacul Tașaul (Năvodari, jud. Constanța) - Raport preliminar 123-170 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Date inedite asupra așezării culturii Cernavodă I de la Cernavodă 171-177 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice. Noi cercetări și ipoteze cu privire la topografia și urbanismul Histriei 179-198 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Cronologia și tipologia teracotelor arhaice descoperite la Histria 199-210 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Amfore antice de la Orgame și cîteva probleme de economie antică 211-218 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Ștampile amforice recent descoperite la Albești (jud. Constanța) 219-252 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Amphores West-Slope sur le littoral pontique 253-281 franceză
articol de periodic ARSENIE, Lucian (autor) Ceramica lucrată cu mîna la Tomis - stadiul actual al cercetărilor 283-298 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Despre sciți și Scythia Mică în ultimele secole ale mileniului I.a.Chr. 299-317 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Autour de quelques decrets d'Istros 337-348 franceză
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Contribuția militară a provinciei Moesia Inferior la cucerirea Daciei 349-354 română
articol de periodic IACOB, Mihaela (autor) Culte și zeități îm Moesia Inferior - evidența numismatică 355-371 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Culte orientale în panteonul Dobrogei romane 373-386 franceză
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Mitul lui Phaeton în iconografia unor lucrări de artă antice și medievale 387-395 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Date stratigrafice recente privind rețeaua stradală din cartierul "Domus" de la Histria 397-413 română
articol de periodic BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Tropaeum Traiani, poarta de nord 415-424 română
articol de periodic PAPUC, Gheorghe (autor) Tomis - aprovizionarea cu apă potabilă în epoca romană și romană tîrzie 425-449 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Des tremblements de terre et des invasions en Scythie Mineure pentant l'antiquite et l'antiquite tardive 451-457 franceză
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Observații asupra unui tip de amfore romano-bizantine 459-468 română
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) , BÎLTÎC, Adela (autor) Depozitul de candele de sticlă descoperit la basilica episcopală de la Histria 469-513 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Descoperiri arheologice și numismatice de pe raza localității Satu Nou (com. Oltina, jud. Constanța) 483-594 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) Cine a fost autorul actului martiric al Sfîntului Sava "Gotul"? Considerații pe marginea unei ipoteze 515-523 română
articol de periodic CÎTEIA, Adriana (autor) Modelul neotestamentar al martiriului 525-534 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Așezările Mostiștei Inferioare în preocupările voievozilor Țării Românești 535-540 română
articol de periodic FLAUT, Daniel (autor) Raporturile bisericii ortodoxe romane cu patriarhia de la Constantinopol (sec. XIV-XVI) 541-557 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații și note arheologice asupra locuinței din secolele XIV-XV de la Dunărea de Jos 559-564 română
articol de periodic CARAIVAN, Glicherie (autor) , DONICI, A. (autor) , FULGA, Constantin (autor) , OPREAN, Gigu (autor) , OPREAN, Priscila (autor) , PĂUN, F. (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Caracteristicile sedimentologice și geolitodinamice ale coerdunului litoral Techirghiol 565-580 română
articol de periodic PARASCHIV, Dorel (autor) Două ponduri unciale descoperite în nord-vestul Dobrogei 595-596 română
articol de periodic PETAC, Emanuel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul monetar roman imperisal descoperit la Abrud (com. Adamclisi, jud. Constanța 597-624 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , PÎRVAN, Katiușa (autor) Un lot inedit din tezaurul de la Rachelu (com. Luncavița, jud. Tulcea) 625-657 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) Cronica descoperirilor monetare din jud. Tulcea 659-678 română
articol de periodic FLAUT, Daniel (autor) Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrașiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII 681-684 română
articol de periodic FLAUT, Daniel (autor) A schort History of Byzantium - Johns Morwich John 685-686 română
articol de periodic VOINEA, Valentina (autor) Lucian Arsene 689-691 română