Acta Musei Porolissensis, X, 1986, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău

  • Anul publicației: 1986
  • Subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău
  • Publicată de: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
  • Editura: Muzeul de Istorie și Artă din Zalău
  • Localitatea: Zalău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Acta Musei Porolissensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MUȘAT, Mircea (autor) Unitate și continuitate - caracteristici fundamentale ale istoriei poporului român I-XXVI română
Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .1-12 română
Sumar 3-9 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul târziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul) Istorie Veche şi Arheologie 15- română
LAKO, Eva (autor) Date noi pentru completarea celor trei repertorii privind epoca comunei primitive din Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 47- română
KALMAR, Zoia (autor) Elemente ale culturii Lengyel în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 61- română
NEMETI, Ioan (autor) Unele aspecte ale cronologiei La Tène-ului în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 71- română
FERENCZI, Istvan (autor) Cercetări arheologice în așezarea dacică întărită de la Aghireșu-Ruginoasa (1983-1984) Istorie Veche şi Arheologie 83- română
CHIRILĂ, Eugen (autor), MATEI, Alexandru (autor) Tezaurul dacic de la Cehei (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 95- română
BAJUSZ, Istvan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor), TAMBA, Dan (autor) Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985 Istorie Veche şi Arheologie 118- română
GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor), SALANȚIU, Virgil (autor) Statuia equestra a împăratului Marcus Aurelius Antonimes (Caracalla) de la Porolissum. Propuneri pentru o reconstituire grafică Istorie Veche şi Arheologie 157- română
GUDEA, Nicolae (autor) Sistemul defensiv al provinciilor dacice între realitate și ficțiune Istorie Veche şi Arheologie 183- română
STOICOVICI, Eugen (autor) Pietre prețioase și semiprețioase de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 205- română
GHIURCO, Ioan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Un opaiț de bronz bizantin de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 209- română
HOSSU, Valer (autor) Penetrația feudală maghiară în regiunea dintre râul Someș și Munții Gutâi Istorie Medie 217- română
ȚICLE, Eva (autor), VARLAN, Elena (autor) Viața economică și socială pe domeniul Zalău la mijlocul secolului al XVI-lea Istorie Medie 223- română
CHIRILĂ, Eugen (autor), MUSCA, Elena (autor) Două tezaure monerare din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 229- română
WOLF, Rudolf (autor) Populația comitatului Crasna în lumina unor conscripții din 1720 Istorie Medie 235- română
WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. II. Dijmele iobăgești Istorie Medie 255- română
MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Ecouri ale răscoalei lui Horea pe Someșul Mare, între Dej și Jibou Istorie Medie 267- română
ANDREI ALEXANDRU, Pal (autor), SZABO, Nicolae (autor) Răscoala țărănească din districtul Chioarului din anul 1809 Istorie Medie 277- română
KOVACH, Geza (autor) Despre rîspîndirea meșteșugurilor la sate în Sălaj în secolul al XIX-lea Istorie modernă 305- română
STOICA, Lascu (autor) Acțiunea Ligii Culturale din Bruxelles în 1897 Istorie modernă 315- română
URSU, Traian (autor) Atitudinea lui George Pop de Băsești față de răscoala din 1907 Istorie modernă 323- română
CHIRILĂ, Eugen (autor), MUSCA, Elena (autor) Un tezaur monetar de la Zalău, sec. XIX-XX Istorie modernă 331- română
GORON, Doru (autor), MIHALCA, Virgil (autor) Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român II Istorie contemporană 337- română
CIUBĂNCAN, Vasile (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Sisteme de apărare de la frontiera de vest a României între 1937-1940 Istorie contemporană 363- română
GRAD, Cornel (autor) Starea de spirit a armatei române în timpul evacuării teritoriului vremelnic cedat prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 389- română
RĂDULESCU, Dan (autor) Contribuția diviziei 18 Infanterie române la eliberarea pământurilor sălăjene - octombrie 1944 Istorie contemporană 407- română
GIURGIU, Marius (autor) Operațiile desfășurate de Divizia 8 Cavalerie în vederea eliberării județului Sălaj - octombrie 1944 Istorie contemporană 413- română
GIURGIU, Luminița (autor) Starea de spirit a populației transilvănene la începutul decenului al 4-lea reflectată în documentele de arhivă a corpului 6 Armată Istorie contemporană 419- română
FĂRCAȘ, Ananie (autor), NEAMȚU, Gheorghe (autor) Dascăli sălăjeni în războiul antihitlerist Istorie contemporană 423- română
ROBESCU, Gheorghe (autor) Masacrul de la Cornești, septembrie 1944 Istorie contemporană 479- română
CĂDARIU, Ștefan (autor) Galvanotehnica în restaurarea și conservarea pieselor metalice Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 491- română
ABRUDAN, Paul (autor) Fii Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice Istorie contemporană 493- română
RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Două cărți sălăjene în anul 1470 (repere la circulația cărții românești din Transilvania) Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 499- română
STAN, Vergilia (autor) Carte străină tipărită în secolul al XVI-lea în fondul Bibliotecii Documentare a CPD Zalău. Catalog Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 505- română
MÎRZA, Dan (autor) Despărțămîntul Dej al Astrei Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
ȘTEIU, Nicolae (autor) Activitatea culturală a Astrei în satele de pe valea Almașului Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 545- română
MUSCA, Ioan (autor) Activitatea Reuniunii Femeilor Române Sălăjene între anii 1881-1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 551- română
ABRUDAN, Paul (autor) Activitatea cărturarilor sălăjeni pentru sprijinirea școlii românești în a doua jumătoate a secolului al XIX-lea Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
VLAD, Valer (autor) Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în satul Ciocmani pînă în 1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 579- română
IVĂNESCU, Ion (autor) Aspecte ale dezvoltării învățămîntului agricol din Sălaj în perioada interbelică Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
TRIF, Emil (autor) Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în județul Sălaj în anii 1947-1949 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
OROS, Ioan (autor) Din istoricul bibliotecilor pentru cadre didactice (1870-1970) în Sălaj Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
SUCIU, Liviu (autor) Însemnări privitoare la viața și cariera lui Blasie Munteanu Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
TANCO, Teodor (autor) Veronica din Sălaj Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 625- română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Augustin Paul (1866-1921). Întregiri biografice Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 629- română
ȘORA, Gheorghe (autor) Idei bărbăuțiene în opera lui Vasile Goldiș Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 642- română
CIOCIAN, Ioan (autor) Considerații asupra implicațiilor etico-sociale ale horei (danțului) în satele din zona Dealurilor Sălajului în primele decenii ale secolului XX Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 653- română
CUCUIEȚ, Lucian (autor) Vechi obiceiuri juridice din Țara Oașului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
GOIA IOAN, Augustin (autor) Modalități de evaluare a creativității individuale în domeniul artei textilelor populare Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 681- română
GOȚIA, Ioan (autor) Folclorul din zona Sălajului în paginile revistei „Transilvania” Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
COMĂNESCU, F. (autor), MUSTE, Silvia (autor), NEGOESCU, Bebe (autor) Repere eco-geografice în procesul de populare din ținutul Sălajului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 695- română
COMĂNESCU, F. (autor), ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Descîntece din Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 701- română
VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satului Bocșa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 721- română
BAJUSZ, Istvan (autor) Obiecte de cositor din Sălaj. III Istoria artelor 727- română
ALEXA, Tiberiu (autor) Contribuții la reconstituirea primei faze a mișcării artistice de la Baia Mare. 1896-1901 Istoria artelor 745- română
COTOI, Maria (autor) Cărți străine de specialitate intrate în biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău în anii 1984-1985 Istoria artelor 773- română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Indicele bibliografic al revistei Acta Muzei Porolisensis, I-X Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 777- română
Indice de autori 797-799 română
MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1985 801- română
Lista abrevierilor bibliografice 808-815 română