Pontica, XXXV-XXXVI, anul 2003, seria 2002-2003

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DOBRINESCU, Cătălin, VOINEA, Valentina Așezarea Hamangia III de la Cheia. Campaniile 2001-2002 (Raport preliminar) .9-23 română
BĂLĂȘESCU, Adrian, RADU, Valentin Studiul arheozoologic preliminar al materialului faunistic de la Cheia (jud. Constanța) 25-32 română
IRIMIA, Mihai Observații privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea 33-51 română
CARAIVAN, Glicherie, POPESCU, Daniela Evoluția zonei lacului Tașaul în Cuaternarul tîrziu 53-59 română
BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia Categorii ceramice de import în așezarea greco-indigenă de la Albești (jud. Constanța) 61-77 română
BOUNEGRU, Octavian Le potier A ( …) d'Histria. Nouvelles donnees archeologiques concernant le phenomene du timbrage sur la ceramique hellenistique 79-83 franceză
ANGELESCU, Mircea, BÎLTÎC, Adela Sondajul "a" din bazilica episcopală de la Histria 85-122 română
PAPUC, Gheorghe Histria - Aprovizionarea cu apă potabilă în perioada romană 123-132 română
FLORESCU, Radu L'episode moesique de la premiere guerre dacique: une parallele entre les reliefs de la colonne Trajane et ceux du Monument triomphal de Adamclisi 133-159 franceză
IRIMIA, Mihai Noi descoperiri de tegule eomane ștampilate în sud-vestul Dobrogei 161-176 română
PARASCHIV, Dorel Amfore occidentale romane în zona Dunării de Jos 177-207 română
COVACEF, Zaharia Busturi romane intrate recent în colecțiile Muzeului de istorie Națională și Arheologie Constanța 209-215 română
BĂJENARU, Constantin Un opaiț cu simboluri paleocreștine descoperit la Tomis 217-223 română
ALEXANDRU, Nicolae, CONSTANTIN, Robert, IONESCU, Mihai Noi cercetări în necropola paleocreștină callatiană 225-277 română
ALEXANDRU, Nicolae, CONSTANTIN, Robert, IONESCU, Mihai Morminte de tip hypogeu din necropola callatiană de epocă romanobizantină 279-291 română
BĂJENARU, Constantin Observații recente cu privire la fortificația de tip quadriburgium de la Ovidiu 293-314 română
CÎTEIA, Adriana Vocabularul creștin pe litoralul vest-pontic: elemente de creație și împrumut 315-321 română
COVACEF, Zaharia Inele sigilare 323-327 română
ANTON MANEA, Cristina Inele sigilare medievale din Dobrogea centrală (sec. XVII-XVIII) 329-337 română
LUNGU, Liviu O nouă așezare rurală de epocă romană descoperită pe tritoriul comunei Cogealac 341-348 română
BOUNEGRU, Octavian Marginalii (I). Despre o viziune dadaistă asupra urbanismului histrian 349-353 română
TALMAȚCHI, Gabriel Descoperiri premonetare și mometare în Dobrogea (sec. VI-Ia Chr.) 357-394 română
TALMAȚCHI, Gabriel Scurtă privire asupra ariei de difuzare a minedelor autinome emise de la Callatis și Tomis 395-408 română
IACOB, Mihaela Culte și zeități în Moesia Inferior. 2. Hermes-evidență numismatică 409-422 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PETAC, Emanuel Monede romane și bizantine descoperite la Nufăru, jud. Tulcea 423-432 română
CUSTUREA, Gabriel, MATEI, Ionel Un tezaur monetar bizantin descoperit în Dobrogea 433-438 română
CUSTUREA, Gabriel Ponduri antice și medievale descoperite în Dobrogea 439-443 română
BĂJENARU, Constantin, DOBRINESCU, Cătălin, VOINEA, Valentina Index, revista Pontica, 1968-2001 439-505 română
COVACEF, Zaharia N.C.Valeriu Cheluță-Georgescu 509-513 română