Civilizația greacă în zona vest-pontică și impactul ei asupra lumii autohtone (secolele VII-IV a. Chr.), 2001