Acta Musei Tutovensis, V, 2010


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins română
URSACHI, Vasile (autor) Necropola din sec.II-III d.Chr. De la - Izvoare - Bahna, jud. Neamț 7-75 română
HÂNCEANU, George (autor) Decorurile ceramicii la roată din așezarea dacică de la Roșiorii-Dulcești (jud. Neamț) 76-87 română
VORNIC, Vlad (autor) Morminte răvășite din necropola de tip Sântana de Mureș - Cerneahov de la Brăviceni (R-nul Orhei, Republica Moldova) 88-98 română
NICU, Mircea (autor) , ȚAU, Stela (autor) Accesorii vestimentare, fibule din necropola de la Barcea cultura Sântana de Mureș - Cerneahov secolul al IV-lea D. Chr. 99-115 română
MAMALAUCĂ, Mircea (autor) O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
CIUPERCĂ, Bogdan (autor) , LICHIARDOPOL, Dan (autor) Un mormînt cu arme de la cumpîna secolelor IV-V P. Chr. Descoperit la Tîrgușoru Vechi 154-165 română
CROITORU, Costin (autor) Cercetările arheologice de suprafață de la Șuțești, județul Brăila. Punctul Terasa I 166-181 română
CIOBOTARU, Paul (autor) Situl arheologic Negrilești, județul Galați 182-190 română
IONIȚĂ, Ion (autor) Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
OPAIȚ, Andrei (autor) Imitație heracleană după un cunoscut tip de amforă sinopeană. Amforă de tip "Carrot" 207-211 română
HOBANA, Ion (autor) Ion Barbu în căutarea timpului pierdut 212-215 română
CREȚU, Nicolae (autor) "Recursul" ficțiunii narative la "scrisori" 216-220 română
MOAȘA NAZARE, Ruxandra (autor) Corespondența lui George Moroianu - între personalitate și societate 221-224 română
CHIRIAC, Laurențiu (autor) Corespondența lui Ștefan cel Mare cu statul papal 225-230 română
COȘEREANU, Ioana (autor) Nicolae Iorga, corespondență 231-233 română
MOLNAR, Laura (autor) Corespondența lui Ștefan Baciu - mărturie a unui scriitor din exil 234-242 română
NĂNESCU, Monica (autor) Din corespondența profesorului chimiști Constantin V. Gheorghiu și Ilie Matei 243-246 română
FLORESCU, Oana (autor) Pagini din corespondența profesorului Petru Poni 247-252 română
BUTNARU, Alina (autor) Trei enigme din corespondența scriitorului George Ivașcu 253-257 română
NOVAC, Gruia (autor) Reflecțiile unui ciob de oglindă 258-261 română
ZELETIN, C. (autor) Un sonet inedit al lui George Tutoveanu și o scrisoare inedită a lui Perspesicius 262-266 română
BACAL, Svetlana (autor) , BUȘMACHIU, Galina (autor) , CALESTRU, Livia (autor) Taxonomic composition of insects (Collembola, Copeoptera:Carabidae, Silphidae, Staphylinidae and Chrysomelidae) from the forest ecosystewms of the Republic of Moldova 267-275 engleză
GÎRNEȚ, Mariana (autor) Scelionidele (Hymenoptera, Scelionidae) din rezervația științifică "Orurul de Jos" din Republica Moldova 276-282 română
CRISTEA, V. (autor) , CURLIȘCĂ, Angelica (autor) , PAPADOPOL, N. (autor) Observații asupra structurii și dimamicii sezoniere ale avifaunei marine ihtiofage din apele Namibiei/Atlanticului de Sud-Est 283-290 română
ARCAN, Viorica (autor) Contribuții la studiul avifaunei clocitoare din perimetrul ariei protejate "Balta Tălăbasca" (județul Galați) 291-293 română
GEACU, Sorin (autor) Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
BOTOȘ, Dana (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" Collection (Order Russulales) 299-306 engleză
CARATA, Cristina (autor) The water shortage in the soil and its influence upon the cultivated plants 307-313 engleză