Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VI, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VORNICU, Diana-Măriuca (autor) Relații între cultura precucuteni și aspectul cultural Stoicani-Aldeni reflectate în utilajul litic din așezarea de la Tîrgu Frumos 7-15 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Rolul unei instalații de foc pentru membrii comunității dacice de la Roșiori - Neamț 16-34 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola dacilor liberi de la Siliștera (com. Ioana, jud. Vaslui) 35-47 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Necropola Sîntana de Mureș de la Dedulești, Județul Brăila (considerații privind istoricul cercetărilor) 48-60 română
articol de periodic ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola din secolele IV-V de la Nichiteni (com. Coțușca, jud. Botoșani) 61-66 română
articol de periodic NICU, Mircea (autor) , ȚAU, Stela (autor) Obiecte de toaletă. Piepteni din necropola birituală de secol IV D. Chr. De la Barcea 67-76 română
articol de periodic MAMĂLUNGĂ, Mircea (autor) Săpăturile arheologice din punctul "Islaz", sat Polocin, comuna Pogonești, campania 2009 77-94 română
articol de periodic CIOBANU, Larisa (autor) , KURCEATOV, Serghei (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Ceramica de producție locală din necropola de tip Sîntana de Mureș - Cernjachov de la Brăviceni 95-119 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Unele considerații privind fibulele digitate din spațiul carpato-dunăreano-pontic 120-129 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Observații privind începutul, sfîntului și etapele de evoluție ale culturii Costișa-Botoșana-Hansca (sec V-VII) 130-135 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) , ONEL, Cristian (autor) Cîteva monede din două colecții bîrlădene 136-139 română
articol de periodic CREȚU, Nicolae (autor) Rîsul "subversiv" al copilăriei 140-147 română
articol de periodic RADU, Liviu (autor) Basm și literatură fantasy 148-150 română
articol de periodic ILIE, Alexandra (autor) , ILIE, Ana (autor) , ILIE, Elena (autor) A different way of reading school memoirs (Considerations on the volume 7th Grade A Easy sketches , - Marta D. Radulescu) 151-156 engleză
articol de periodic JOSANU, Rocsana (autor) Creangă și pseudo-creangă în circul primar 157-159 română
articol de periodic BEJAN, Daniel (autor) , CODREA, Vlad (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) Prezența elanului (Alces alces Linnaeus) la Movileni, județul Vaslui 160-164 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) Biodiversitatea în județul Vaslui 165-176 română
articol de periodic GHEORGHE, Valeriu (autor) Un acvariu pentru fiecare laborator de biologie al școlii - Proiect educațional - 177-182 română
articol de periodic ȘERBAN, Cecilia (autor) Contribuții la cunoașterea faunei nevertebratelor epigee din grădina botanică Galați 183-187 română
articol de periodic BOTOȘ, Daniela (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" collection (Order Boletales) 188-194 engleză
articol de periodic CRISTESCU, Mihaela (autor) Dinamica populațiilor la unele specii de lepidoptere geometride colectate în grădina botanică Galați 195-199 română
articol de periodic BACAL, Svetlana (autor) Contribuții la cunoașterea coleopterelor din lemnul descompus al pădurilor din Republica Moldova 200-204 română
articol de periodic BUȘMACHIU, Galina (autor) Diversitatea specifică a colembolelor din biotopii saprolignicoli din Republica Moldova 205-209 română
articol de periodic GEACU, Sorin (autor) Introducerea, evoluția efectivelor și extincția cerbilor lopătari pe teritoriul județului Mehedinți 210-215 română
articol de periodic RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Alexandru Ioan Cuza un simbol al demnității naționale 216-219 română
articol de periodic BUTNARU, Alina (autor) Corespondența dintre Romulus Boteanu și Vasile Palade 220-223 română