Acta Musei Tutovensis, VII, 2012


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DIACONESCU, Maria (autor) Unele aspecte cu privire la construcțiile din așezarea cucuteniană de la Vorniceni, pod Ibăneasa 7-13 română
MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , SANDU, Ion (autor) , VASILACHE, Viorica (autor) Analiza unor obiecte metalice din situl arheologic de la Braniște-Nemțișor 14-23 română
HÂNCEANU, George (autor) Cercetarea sitului arheologic de la Roșiori - Neamț (2006-2007). Contribuții la cultura dacilor liberi de pe malul Moldovei 24-116 română
NICU, Mircea (autor) , ȚAU, Stela (autor) Accesorii vestimentare catarame din necropola de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Barcea secolul al IV-lea d. Chr. 117-125 română
MOȚEI, Florin (autor) Piese de port și podoabă din secolul al IV P. Chr. Din colecțiile Muzeului Județean de Istorie Brașov 126-136 română
IONIȚĂ, Ion (autor) Stațiunea arheologică de la Lunca - Cieri (com. Gherghești, jud. Vaslui) 137-146 română
CROITORU, Costin (autor) Despre relațiile comerciale dintre romani și "barbari" cu privire specială la spațiul dintre Carpați și Prut 147-157 română
LANGU, Sorin (autor) , ONEL, Cristian (autor) Două noi monede din colecția muzeului "Vasile Pârvan" din Bîrlad 158-159 română
CREȚU, Nicolae (autor) Lucian Blaga: Mitul liric al "Marii treceri" 160-166 română
BOGDĂNESCU, Simion (autor) Semnificații mitice în nuvela "Mistreții erau blînzi" de Ștefan Bănulescu 167-169 română
OCINIC, Mirela (autor) , POTOROACĂ, Elena-Ramona (autor) Caracteristici ale cîntecelor bătrînești din zona Timocului. Considerațiuni asupra colecției lăutarului Sima G. Prunarevic. Cîntece bătrînești din Timoc 170-184 română
RUS, Valer (autor) Andrei Mureșanu. Mit și realitate în cultura română 185-190 română
LUPEȘ, Corneliu (autor) Fabulos în operă, dar și în viață - Olga Greceanu 191-195 română
RĂȚOI, Bogdan Gabriel (autor) Sedimentologia plajelor ruditice fosile și actuale: Studiu de caz al plajelor de la Corni (Bessarabian, Platforma Moldovenească) 196-201 română
BEJAN, Daniel (autor) , BRÎNZILĂ, Mihai (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) Studiul preliminar asupra faunei de moluște sarmațiene de la Simila și Sălcioara (Vaslui) 202-209 română
FLOREA, Luiza (autor) Desemnarea siturilor Ramsar în România 210-219 română
ȘERBAN, Cecilia (autor) Colecția de farmide aflată în patrimoniul științific al Complexului muzeal de științele naturii Galați 220-225 română
CUZIC, Viorel (autor) Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării 226-234 română
CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) Contribuții la studiul faunei rezervației naturale Lacul Traian (Cderna, jud. Tulcea) 235-242 română
MACOVEI, Elvira (autor) Poziția taxonomică a cantaridelor (Insecta, Coleoptera) în fauna Europei 243-245 română
MACOVEI, Elvira (autor) Lista speciilor de Cantharidae (ord. Coleoptera) din România 246-248 română
CROITORU, Costin (autor) Despre descoperirile arheologice de la Negrilești, județul Galați. Note de lectură (VI) 249-254 română
CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) Proiect de educație muzeală "Natura prietena mea" 255-260 română