Studii și Articole de Istorie: SAI, I, 1956


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Către cititori 4-4 română
articol de periodic Academician, Professor Emeritus, CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Procesul incendierii Reichstagului și mișcarea antifascistă din Romînia 5-18 română
articol de periodic DUMITRU, Tudor (autor) Peregrinările sclavului Callidromus 19-30 română
articol de periodic TRÎPCEA, Theodor (autor) O scurtă precizare în legătură cu răscoala poporului sub conducerea lui Pero din Seghedin (1735) 31-36 română
articol de periodic IONESCU, Traian (autor) Hatișeriful din 1802 și începutul luptei pentru asigurarea pieții interne a Principatelor dunărene 37-78 română
articol de periodic GHEZA, Kovách (autor) Date privitoare la răpirea pământurilor iobăgești din Transilvania pe moșiile familiei Banfy 79-114 română
articol de periodic HAUPT, Gheorghe (autor) Date cu privire la cunoștințele opiniei publice ruse despre țările românești la începutul sec. al XIX-lea 115-124 română
articol de periodic UNGUREANU, Gheorghe (autor) Veniturile și cheltuielile unei mari case boierești din Iași, în anul 1816. Casa Roset-Roznovanu 125-135 română
articol de periodic OȚETEA, Andrei (autor) , OȚETEA, G. (autor) Țăranii sub regimul Regulamentului Organic 136-150 română
articol de periodic UNTARU, Gheorghe (autor) Relațiile dintre stăpânii de pământ și țărani la începutul sec. al XIX-lea în ținutul Putna, așa cum rezultă din documente de arhivă locală 151-171 română
articol de periodic KILLYEN, Fr. (autor) Brașovul în preajma revoluției de la 1848 172-187 română
articol de periodic MACIU, Vasile (autor) Activitatea istoriografică a lui Nicolae Bălcescu 188-224 română
articol de periodic ANTOFIE, Radu (autor) Spitalul Gârlași (studiu monografic) 225-244 română
articol de periodic CAMPUS, Eliza (autor) Unele aspecte ale relațiilor internaționale în timpul celui de al doilea război mondial 245-264 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Frământările orășenești din noiembrie 1860 în Țara Românească. Tulburările de la Craiova și Ploești 265-313 română
articol de periodic GUBOGLU, Mihail (autor) Orientalistica română 314-350 română
articol de periodic Cuprinsul 351-351 română