Acta Musei Porolissensis, XI, 1987, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău

  • Anul publicației: 1987
  • Subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău
  • Publicată de: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
  • Editura: Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău
  • Localitatea: Zalău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Acta Musei Porolissensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar 3- română
Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .11-12 română
BUDUȘAN, Augustin (autor) Semnificația politică a actului de la 30 Decembrie 1947 13- română
BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
KALMAR, Zoia (autor) Neoliticul timpuriu din bazinul someșan și legăturile sale Istorie Veche şi Arheologie 57- română
IERCOȘAN, Neța (autor) Un cuptor de ars ceramică din epoca neolitică descoperit la Căpleni (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 73- română
LAKO, Eva (autor) Piese de bronz din așezarea de cultură Otomani de la Crasna (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 77- română
VULPE, Alexandru (autor) Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României Istorie Veche şi Arheologie 83- română
GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la paleografia latină romană din Dacia I. Inscripții pe carămizi și țigle Istorie Veche şi Arheologie 91- română
COCIȘ, Sorin (autor) Fibule cu inscripție din Dacia Romană Istorie Veche şi Arheologie 159- română
TAMBA, Dan (autor) Un fragment de monument funerar de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 163- română
BAJUSZ, Ștefan (autor) Despre o statuetă romană din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 169- română
ISAC, Dan (autor) Date noi cu privire la cohors II Britannica miliaria Istorie Veche şi Arheologie 175- română
BOGDAB-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Cîteva considerații asupra limesului Daciei Istorie Veche şi Arheologie 181- română
MATEI, Alexandru (autor), TAMBA, Dan (autor) O nouă descoperire paleocreștină la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 191- română
MUSCA, Elena (autor) Repertoriul localităților din Sălaj în secolulu al XIII-lea Istorie Medie 199- română
HOSSU, Valer (autor) Libertăți și servituți în viața obștilor sătești de pe domeniul Cetății de piatră (Chioar) în secolele XIII-XV Istorie Medie 207- română
CHIRILĂ, Eugen (autor), STAN, Vergilia (autor) O însemnare contemporană despre Mihai Viteazul Istorie Medie 213- română
BAJUSZ, Ștefan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Verveghiu, sec. XVI-XVII Istorie Medie 219- română
ȘTEIU, Nicolae (autor) Domeniul cetății Almașu Mare și obligațiile supușilor în secolul al XVII-lea Istorie Medie 229- română
WOLF, Rudolf (autor) Obligațiile fiscale ale țărănimii din comitatul Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea Istorie Medie 235- română
ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind unele aspecte ale răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan în nord-vestul Transilvaniei Istorie Medie 251- română
WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. III. Dările în muncă. Datoriile iobăgești Istorie Medie 263- română
KOVACH, Geza (autor) Conscripția urbarială a satului Ortelec din 1785 Istorie Medie 279- română
BOLOVAN, Ioan (autor) Mișcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848 Istorie modernă 295- română
NEAMȚU, Gelu (autor) Transilvania și cucerirea independenței României (1877-1878) Istorie Medie 301- română
ABRUDAN, Paul (autor) Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
SABĂU, Ioan (autor) Date privind industria minieră carboniferă splăjeană între anii 1910-1922 Istorie modernă 325- română
GORON, Doru (autor), STAN, Constantin (autor) Contribuții aduse de voluntarii români transilvăneni și bucovineni la realizarea unitățiinaționale românești (1916-1918) Istorie modernă 331- română
TOȘA, Viorel (autor) Aspecte privind aplicarea reformei agrare din 1921 în județul Sălaj Istorie contemporană 349- română
DĂRĂBAN, Valentin (autor), GRAD, Cornel (autor) Propaganda românească prin radio în frontul luptei anti-dictat (1941-1944) Istorie contemporană 365- română
FIROIU, Dumitru (autor) Constituirea primului parlament autentic democratic - un moment important în lupta poporului român pentru instalarea Republicii din România Istorie contemporană 423- română
MUREȘAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a municipiului Zalău în condițiile dezvoltării economice-sociale în perioada 1968-1985 Istorie contemporană 431- română
ȚÎRLEA, Crăciun (autor) Dezvoltarea industriei județului Sălaj în perioada 1965-1986 Istorie contemporană 437- română
TAKACS, Adalbert (autor) Carabus hampei kuster. Var. zilahiensis csiky, endemism în județul Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 455- română
VICOL, Vasile (autor) Carabus auronitens escheri paliardi 1825. Studiu sistematic și biogeografic Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 459- română
KONIG, Frederic (autor) Considerații biogeografice și ecologice asupra faunei de lepidoptere din nord-vestul Transilvaniei Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 463- română
MEDVE, Aurel (autor) Considerații istorico-geografice asupra părții estice a depresiunii Guruslăului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 471- română
BARTOK, Katalin (autor), COLDEA, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Dan (autor), PLĂMADĂ, Eugen (autor), POP, Adriana (autor), TAUBER, Franz (autor) Cercetări biocenologice în ecosistemele forestiere din dealurile Sălajului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 479- română
STAN, Vergilia (autor) Carte străină editate în secolul XVIII-lea la Amsterdam, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău. Catalog Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 493- română
OROS, Ioan (autor) Dedicații (autografe) și (în)semne de proprietate pe cărțile din colecțiile Bibliotecii Documentare Zalău Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 529- română
CHINDRIȘ, Ioan (autor), PENEA, Ionel (autor) Ordonanțele școlare ale lui Moise Fulea în Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
MAROTI, Elisabeta (autor) Din activitatea Asociației Învățătorilor Sălăjeni 1918-1940 Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 583- română
OROS, Ioan (autor) Cultură și culturalizare pedagogică în Sălaj reflectate în revista "Școala noastră" (1924-1931) Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 599- română
NĂPRĂDEAN, Traian (autor) Aspecte din activitatea lui George Pop de Băsești în slujba culturii naționale Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 605- română
OSIANU, Ioan (autor) Andrei Cosma (1843-1918). Schiță monografică Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
CRISTESCU, Constanța (autor) Unele particularități zonale ale utilizării toacei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 667- română
DRĂGOESCU, Ioan (autor) Arta populară din județul Sălaj în festivalul național "Cîntarea României" edițiile I-V Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
GOIA IOAN, Augustin (autor), PETRESCU, Paul (autor) Un monument de arhitectură populară românească semnificativ pe plan european: șura pe tălpi din satul Dragu Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 679- germană
NEAGA, Gavril (autor) Două obiceiuri arhaice în satele Hălmășd și Drighiu: vergelul și țuraleisa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor), ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Motive culturale arhaice în colinzile din nord-vestul Transilvaniei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 693- română
ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor), ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Variante sălăjene ale Mioriței Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 719- română
SAVU, Alexandru (autor) Un topic intersant din județul Sălaj: Ciumărna Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 729- română
VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor: Cuceu, Husia, Rona și Var Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 735- română
ROȘIANU, Ion (autor) Din toponimia județului Sălaj (I) Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 743- română
CIOCIAN, Ioan (autor) Aspecte ale toponimiei satului Domniu, jud. Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 755- română
BAJUSZ, Ștefan (autor) Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Cîmpia Turzii Istoria artelor 767- română
IVĂNESCU, Ion (autor) Lupta pentru unitatea națională și apărarea ontegrității teritoriale - oglindite în monumentele Astrei ridicate în Țara Silvaniei Istoria artelor 773- română
MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1986 783- română
Abrevieri bibliografice 787- română