Acta Musei Tutovensis, VIII, 2013


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ONEL, Cristian (autor) , ROTARU, Marin (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul județului Vaslui 7-15 română
HÎNCEANU, George (autor) Un nou exemplar din tipul vaselor cu torți zoomorfe descoperit în bazinul Bîrladului (secolele II-III d. Hr.) 16-29 română
CIOBOTARU, Paul (autor) , ILIE, Costel (autor) Așezarea Sîntana de Mureș-Cerceachov de la Negrilești (jud. Galați)(I) 30-46 română
IONIȚĂ, Ion (autor) , ȘOVAN, Octavian (autor) O necropolă a dacilor liberi la Ștefănești (jud. Botoșani) 47-52 română
DIACONU, Vasile (autor) Cîteva piese de inventar funerar specifice secolului IV p. Chr. Provenite de la Ingărești (com. Urecheni, jud. Neamț) 53-61 română
NICU, Mircea (autor) , ȚAU, Stela (autor) Recipiente de sticlă. Necropola birituală de la Barcea (secolul IV d. Hr.)(jud. Galați) 62-72 română
MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p. Chr. Din punctul "Izlaz", sat Polocin, comuna Pogonești (județul Vaslui) 73-87 română
LUNG, Ecaterina (autor) Neamurile germanice în operele narative de la începutul evului mediu 88-96 română
CROITORU, Costin (autor) Descoperiri arheologice de pe teritoriul județului Galați, atribuite populațiilor turanice 97-106 română
TEODOR, Dan (autor) Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui 107-113 română
LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale prețurilor la animale, la începutul secolului al XVII-lea în Moldova 114-118 română
CREȚU, Nicolae (autor) "Desincronizare" și cutezanță radicală 119-125 română
ILIE, Elena (autor) Edmond Nicolau - a renaissance man of the 20th century 126-134 engleză
LUPEȘ, Corneliu (autor) Maria Pillat Brateș - o acuarelistă interzisă 135-1389 română
COȘEREANU, Ioana (autor) G.T. Kirileanu în documente inedite 139-141 română
CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Pictorul Sorin Manolescu. Fotografii inedite din colecția familiei 142-147 română
NĂNESCU, Monica (autor) Reprezentanți de seamă ai învățămîntului universitar de profil chimic ieșean - o continuitate a elitelor academice 148-152 română
SALCĂ, Simion (autor) Nicolae Stoica - un "zugrav" uitat 153-161 română
DIACONU, Roxana (autor) Surse documentare privitoare la celebrarea centenarului nașterii lui Ion Creangă (Humulești, 1937) 162-173 română
DUMITRIU, Tony-Cristian (autor) , HUȚU, Ana-Maria (autor) Conglomeratele cretacice de pe Pîrăul Oii 174-185 română
CRISTESCU, Mihaela (autor) , ȘERBAN, Cecilia (autor) Aspecte privind influența factorilor antropici asupra faunei de insecte din ecosistemele terestre limitrofe municipiului Galați (România) 186-193 română
BĂLĂNICI, Adrian (autor) , STOILERU, Toma (autor) , ZAMFIRACHE MARIA, Magdalena (autor) Aspecte privind creșterea hidroponică a plantelor 194-204 română
FLOREA, Luiza (autor) Trecut și prezent în conservarea biodiversității în România 205-210 română
CUZIC, Mariana (autor) , GERU, Maria (autor) , POȘTARU, Nicolae (autor) Catalogul sistematic al colecției de schelete parțiale de mamifere a Centrului Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării" 211-223 română
CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) Observații privind păsările și mamiferele din zona Lacului Furtuna-Delta Dunării 224-229 română
GRIGORAȘ, Gabriela (autor) Studii comparative preliminare privind reacțiile leucocitare ale puietului unor specii de ciprinidae de cultură în condiții de iernat 230-241 română
MACOVEI, Elvira (autor) Aspecte de răspîndire faunistică și de ecologie a speciei Cantharis rustica fall. (Coleoptera) în România 242-245 română
TEODOR, Dan (autor) Locuirea teritoriului nord-vestic al României între antichitatea tîrzie și perioada de început a epocii medievale timpurii (nujlocul sec. V-sec. VII timpuriu) 246-248 română
MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Umbrărești. Vatră milenară de istorie - Sion I. 249-250 română