Studii și Articole de Istorie: SAI, V, 1963


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic academician, CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Prima citaliște bulgară din București 7-12 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Contribuții la cunoașterea vieții dacilor de pe valea superioară a râului Dâmbovița 113-26 română
articol de periodic GONȚA, Alexandru (autor) Despre orașul moldovenesc în veacul al XV-lea - locuitorii și starea lor socială 27-48 română
articol de periodic GÖLLNER, Carol (autor) Din lupta țărănimii române și secuiești împotriva înființării graniței militare (1762-1765) 49-66 română
articol de periodic MAURICIU, Kandel (autor) Aspecte economico-sociale din fosta raia a Giurgiului la 1829 67-80 română
articol de periodic IANCOVICI, Liuba (autor) Statutul lucrătorilor de la ocnele din Țara Românească din anul 1832 83-115 română
articol de periodic CORFUS, Ilie (autor) Achiziția produselor agricole pentru export, o nouă formă de exploatare clăcășimii din Țara Românească (1831-1848) 117-144 română
articol de periodic BĂRBAT, Alexandru (autor) Lupta românilor pentru înființarea unei tipografii la Brașov în 1850-1851 145-160 română
articol de periodic UNTARU, Gheorghe (autor) Situația țărănimii putnene sub regimul așezământului lui Grigore Alexandru Ghica 161-200 română
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Cu privire la evoluția rezervei feudale în Moldova de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la legea rurală din 1964 201-242 română
articol de periodic ȚINTĂ, Aurel (autor) Unirea Principatelor oglindită în ,,Temesvarer Zeitung" (1859) 245-274 română
articol de periodic FLORESCU, G. G. (autor) Rolul și activitatea Agenției Principatelor Unite la Constantinopol (1859-1866) 275-290 română
articol de periodic CÎNCEA, P. (autor) Începuturile luptei pentru emanciparea femeii în România (secolul al XIX-lea) 291-312 română
articol de periodic PETROVICI, N. (autor) , MUNTEANU, N. G. (autor) Acțiuni ale muncitorilor ceferiști din Iași, Cluj și Galați în ianuarie-februarie 1933 313-344 română
articol de periodic WILIAM, Marin (autor) Mișcări greviste în Banat în perioada premergătoare grevei generale din octombrie 1920 ( aprilie-octombrie 1920) 345-362 română
articol de periodic ONU, Eugen (autor) , ONU, Elena (autor) Aspecte din lupta clasei muncitoare din Sibiu și împrejurimi, în anii 1917-1924 363-386 română
articol de periodic VALEA, M. (autor) , ENEA, C. (autor) Din lupta muncitorimii hunedorene condusă de P.C.R. în anii stabilizării relative a capitalismului (1923-1928) 387-412 română
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Din lupta țărănimii muncitoare din Banat condusă de Partidul Comunist din România pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945 413-430 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Contribuții la problema localizării luptei de la Rovine Miscellanea 431-436 română
articol de periodic POPESCU-OPTAȘI, N. (autor) ,,Obrocarii" Slatinei Miscellanea 437-446 română
articol de periodic IANCOVICI, Sava (autor) Revolta unor arnăuți în 1819 Miscellanea 447-456 română
articol de periodic CIUTĂ, Ion (autor) Unele aspecte ale staționării trupelor austriece în orașul Bacău (1854-1857) Miscellanea 457-466 română
articol de periodic MOCIOIU, Nicolae (autor) Din istoria economică, politică și socială a orașului și județului Brăila în anii Unirii Principatelor Miscellanea 467-478 română
articol de periodic DÂRDALĂ, IONEL (autor) România și răscoalele sârbești din 1875-1876 Miscellanea 49-488 română
articol de periodic TURZAI, Marius (autor) Revista antifascistă ,,Alte Zări" Miscellanea 489-494 română
articol de periodic DRAGOMIRESCU, Ion (autor) Probleme de educație ideologică-politică în școală Miscellanea 495-510 română
articol de periodic ANTONESCU-CIOCÂRLIE, Tatiana (autor) Lupta pentru pace și prietenie între popoare la orele de istorie Miscellanea 511-533 română