Studii și Articole de Istorie: SAI, 7, 1965


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic KILLYEN, Francisc (autor) Formarea și evoluția comitatului Brașovului 7-40 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Contribuții cu privire la studiul satelor de colonizare din Moldova (sec. XV-XVII) 41-68 română
articol de periodic PHILIPPI, Maja (autor) Contribuție la cunoașterea răscoalei brașovenilor din 1688 69-90 română
articol de periodic FLORESCU, Eugenia (autor) Aspecte ale luptei țăranilor din satul din Baia de Fier împotriva exploatării feudale din secolul al XVI-lea și până la secularizarea averilor mănastirești 91-126 română
articol de periodic MIOC, Damaschin (autor) , BĂLAN, Maria (autor) Aspecte ale rentei funciare feudale în Țara Românească. Vinăriciul boieresc (otaștina) 127-146 română
articol de periodic COJOCARU, Ion (autor) Țara Românească după statistica generală din 1832 147-162 română
articol de periodic CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, C. (autor) , DRAGOMIRESCU, Ion (autor) Marele proces al Vrancei 163-190 română
articol de periodic SALVAN, Florin (autor) Situația social-economică a satelor dependente de orașul Brașov în preajma anului 1848 191-208 română
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Din lupta maselor țărănești din Moldova în preajma și în timpul anului revoluționar 1848 209-242 română
articol de periodic BĂRBAT, Alexandru (autor) Probleme social-economice în opera lui Gheorghe Barițiu 243-264 română
articol de periodic RUSU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea problemei agrare la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Legea de vânzare a bunurilor statului din 1889 265-288 română
articol de periodic EȘANU, Leon (autor) Greva muncitorilor de la fabrica de hârtie din Piatra-Neamț (iunie-iulie 1926) 289-304 română
articol de periodic MARINESCU, Constantin (autor) Dezvoltarea ascendentă a învățământului de stat în anii puterii populare în regiunea Galați 305-320 română
articol de periodic TACU, Al.. (autor) , SAIZU, I. (autor) Fenomene de urbanizare și modificare a structurii profesionale a populației din Moldova, ca urmare a industrializării socialiste 321-340 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Medievistica românească în cele două decenii de la eliberare (1944-1964) 341-366 română
articol de periodic BAKÖ, Gezá (autor) Avarii și Transilvania Miscellanea 367-372 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Date noi privind lupta de la Fântâna Țiganului Miscellanea 373-380 română
articol de periodic BASA, Beniamin (autor) Breslele meșteșugărești din Hațeg Miscellanea 381-392 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Armata Principatelor Române în sprijinul Unirii Miscellanea 393-400 română
articol de periodic GOLIMAS, Aurel (autor) Legăturile lui Mihail Kogălniceanu cu Craiova Miscellanea 401-410 română
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Procedee de activizare a elevilor în cadrul lecțiilor de istorie Metodică 411-427 română