Studii și Articole de Istorie: SAI, 10, 1967


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 1-2 română
articol de periodic acad., CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Acțiuni pentru sindicalizarea corpului didactic din România în perioada dintre cele două războaie mondiale 7-26 română
articol de periodic BINDER, Pavel (autor) Contribuții la studiul dezvoltării feudalismului în Maramureș și în nordul Transilvaniei 27-62 română
articol de periodic JIVAN, Iosif (autor) Ostașii pușcași ai cetății Deva în secolele XVI-XVII 63-82 română
articol de periodic MARINESCU, C. (autor) , BREZEANU, Ion (autor) Luptele muncitorilor din portul Brăila între anii 1900 și 1905 83-102 română
articol de periodic POPESCU, Dan (autor) Aspecte privind situația și lupta metalurgiștilor din Valea Bistrei în anii 1937-1939 103-118 română
articol de periodic CAMPUS, Eliza (autor) Politica externă a României în perioada dintre cele două războaie mondiale 118-154 română
articol de periodic CICANCI, Olga (autor) Aspecte din viața robilor de la mănăstirea Secul în veacurile XVII-XVIII Miscellanea 155-172 română
articol de periodic CÂNCEA, Paraschiva (autor) Opoziția parlamentară față de alegerea lui Carol de Hohenzollern ca domnitor al României Miscellanea 173-182 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga - apărător al drepturilor și intereselor popoarelor amenințate de cotropirea hitleristă Miscellanea 183-194 română
articol de periodic TUDOR, Sandu (autor) Din frământările țărănimii buzoiene în vremea divanului ad-hoc (1857) Texte şi documente 195-202 română
articol de periodic DAN, Mihail (autor) Jan Hus și învățătura sa Istorie universală 203-216 română
articol de periodic ROMAN, Ioan (autor) Câteva probleme ale istoriei locale Metodica predării istoriei 217-242 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Ștefan (autor) Folosirea proiecțiilor în predarea lecțiilor de istorie Metodica predării istoriei 243-256 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică- științifică (Publicații din 1966) Bibliografie 257-280 română
articol de periodic Din activitatea științifică a filialelor și subfilialelor Societății de științe istorice și filologice din Republica Socialistă România Cronică 281-290 română