Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Un nou început .7-7 română
articol de periodic DIACONESCU, Dragoș (autor) , GEORGESCU, Adrian (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) , SUCIU, Cosmin (autor) Săpăturile arheologice de la Mircurea Sibiului-Petri, (jud. Sibiu) Campaniile anilor 1997-2005, Stratigrafie și cronologie .9-19 română
articol de periodic GEORGESCU, Adrian (autor) Un mormînt Noua descoperit la Valea Viilor, (jud. Sibiu) 21-29 română
articol de periodic DIACONESCU, Dragoș (autor) , ROMAN, Cristian (autor) , ROTAR, Gabriel (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al comunei Laslea, (jud. Sibiu) 31-66 română
articol de periodic FERENCZ, Iosif (autor) Două fibule cu resort bilateral mare și coarda înfășurată de arc provenind din așezarea dacică de la Ardeu, com Balșa, (jud. Hunedoara) 67-76 română
articol de periodic CIUTĂ, Marius (autor) Contribuții la cunoașterea orașului antic Apulum. Cercetări arheologice preventive la Alba Iulia - Str. Decebal, Nr. 25 (jud. Alba) 77-87 română
articol de periodic SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la propunerile de clasificare a mormintelor din necropolelor romane provinciale din Dacia 89-112 română
articol de periodic MUNTEANU, Claudiu (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
articol de periodic MUNTEANU, Claudiu (autor) Reprezentări de ambarcațiuni pe doua geme antice 141-144 română
articol de periodic ZIEGLER, Franck-Thomas (autor) "Dixit insipiens…" Spatmittelalterliche torheitsbilder aus dem besitz des Brukenthalmuseums die Birthalmer narrenbilder 145-164 germană
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Liber amicitiae. Studenți transilvăneni la universitatea din Wittenverg în secolul al XVI-lea 165-174 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) Un platou inedit din colecția de cositoare a Muzeului de Istorie din Sibiu 175-182 română
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) O biblie în limba siriaca (siriana veche) editată în Olanda anului 1717 183-195 română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigilii de meșteri breslași din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 197-200 română
articol de periodic DUDĂU, Oltea (autor) Cana cu monede (Haupt.). Un punct de vedere asupra unei presupuse colecții numismatice transilvane de la sfîrșitul secolului XVII 201-214 română
articol de periodic LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Repertoriul glăjăriilor transilvănene din secolele XVII-XIX 215-232 română
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Relațiile româno-slovace la sfîrșitul secolului al XIX-lea la Sibiu 233-241 română
articol de periodic TEUCEANU, Radu (autor) Un occidental despre Transilvania: Jane Emmily Gerard, The beyond the Forest, 1888 243-250 română
articol de periodic DANEȘ, Mariana (autor) Cocarde româno-americane din colecția Muzeului de Istorie 251-262 română
articol de periodic PAUL DAN, Octavian (autor) Restaurarea a cinci vase de bronz din perioada Halstatt B3 . Studiu preliminar privind stabilirea diagnosticului și propunerile de restaurare 263-269 română
articol de periodic BARBU, Dorin (autor) Pușcă cu fitil în colecția Muzeului Național Brukenthal. Conservare și restaurare 271-280 română
articol de periodic BULETEANU, Gheorghe (autor) Restaurarea unui pocal de cristal din sec. XVII din colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 281-283 română
articol de periodic DOBRESCU, Alexandru (autor) Problematica și metodologia de restaurare a unui pieptene (sec XIX) confecționat din material cornos 285-288 română
articol de periodic GALEA, Silvia (autor) Aspecte ale conservării la primăria veche din Sibiu 289-294 română