Studii și Articole de Istorie: SAI, 19, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Cu prilejul semicentenarului U.T.C.- Câteva amintiri 5-7 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Unele probleme ale civilizației geto-dacilor în lumina noilor cercetări arheologice Istoria României şi istorie universală 8-17 română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Voievodatul Transilvaniei Istoria României şi istorie universală 18-28 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Ev mediu și feudalism Istoria României şi istorie universală 29-41 română
articol de periodic ALMAȘ, Dumitru (autor) „Despotismul luminat'' Istoria României şi istorie universală 41-48 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Medalion istoric: Mihail Kogălniceanu (1817-1891) Istoria României şi istorie universală 49-56 română
articol de periodic BÎRDEANU, Nicolae (autor) Greva muncitorilor din portul Brăila din primăvara anului 1913 ISTORIE LOCALĂ 57-64 română
articol de periodic TURCU, Titus (autor) Preocupări în legătură cu tema "Folosirea mijloacelor audio-vizuale la lecția de istorie" Metodica predării istoriei 65-72 română
articol de periodic GEORGIAN, Lucia (autor) Caracterul lucrărilor metodice de istorie și structura lor Metodologia cercetării istorice şi metodice 73-79 română
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Situația Moldovei în timpul stăpânirii romane Discuţii şi opinii 79-87 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Atacul ,,popoarelor mării'' asupra Egiptului (1191 î.e.n.) Izvoare istorice comentate 88-90 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Inscripția lui Akornion din Dionysopolis Izvoare istorice comentate 91-93 română
articol de periodic ALMAȘ, Dumitru (autor) 1475: Scrisoarea-circulară a lui Ștefan cel Mare Izvoare istorice comentate 94-95 română
articol de periodic POPA, N. Mircea (autor) „Acordul poporului'' (1647) Izvoare istorice comentate 96-99 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Câteva considerații cu privire la lecția de introducere în studiul istoriei României la anul IV de liceu Planuri şi scheme de lecţii comentate 100-102 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Bibliografie istorică selectivă comentata (1971) Bibliografie 124-133 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Bibliografie selectivă a metodicii predării istoriei (1971) Bibliografie 134-140 română
articol de periodic GEORGIAN, Lucia (autor) N. Grigoraș: Instituții feudale din Moldova. I. Organizarea de stat până la mijlocul secolului al XVIII- lea Cărţi noi 141-142 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (octombrie, noiembrie, decembrie) Calendar istoric 143-144 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) Particularități ale pregătirii și desfășurării lecției în cabinet Consultaţii 145-150 română
articol de periodic POPESCU, Paul (autor) N. I. Simache Consultaţii 151-152 română